Årets stipendier

0
98

Nedan listar vi förslag på stipendier som går att söka under 2024 inom området gjuteri/metall. Klicka på länkarna för mer information om respektive stipendium.

20 feb Axel Ax:son Johnsons forskningsfond – 20 februari, 20 april, 20 augusti och 20 oktober – Metalliska Material

Fonden administreras av Jernkontoret. Stipendier delas ut inom områden som är relaterade till ståltillverkning och kan sökas av dig som till exempel: är framstående inom ditt ämnesområde, vill fördjupa dig inom ditt ämnesområde, deltar i projekt som avser att gynna stålindustrin eller har anknytning till Jernkontorets gemensamma forskningsverksamhet.

https://www.metalliskamaterial.se/sv/kalender/axel-axson-johnsons-forskningsfond/

20 feb Stiftelsen Skandinaviska Malm och Metalls  forsknings- och utvecklingsfond – Metalliska Material

Avkastningen ska användas till företrädesvis studieresor som har anknytning till Jernkontorets gemensamma forskningsverksamhet.

https://www.metalliskamaterial.se/sv/kalender/stiftelsen-skandinaviska-malm-och-metalls–forsknings–och-utvecklingsfond/

20 feb Prytziska fonden nr 2 – senast 20 februari, 20 april, 20 augusti och 20 oktober – Metalliska Material

Fonden administreras av Jernkontoret. Stipendier delas ut inom områden som är relaterade till ståltillverkning och kan sökas av dig som till exempel: är framstående inom ditt ämnesområde, vill fördjupa dig inom ditt ämnesområde, deltar i projekt som avser att gynna stålindustrin eller har anknytning till Jernkontorets gemensamma forskningsverksamhet.

https://www.metalliskamaterial.se/sv/kalender/prytziska-fonden-nr-2/

20 feb De Geerska fonden – Metalliska Material

Avkastningen ska utdelas som “stipendier till för järnhanteringens utveckling särskilt förtjänta unga ingenjörer eller på annat sätt för järnhanteringens utveckling speciellt gagnande och nyttigt sätt”.

https://www.metalliskamaterial.se/sv/kalender/de-geerska-fonden/

Stipendier på gjuteriområdet – Metalliska Material

Skandinaviska Gjuteriskolans Elevstiftelse, Gjutargesällstipendiet, Skandinaviska Gjuteriskolan, Sveriges Gjuteritekniska Förening, Svenska Gjuteriföreningen, Stiftelsen för främjande av gjuteriteknisk yrkesutbildning, Swerea SWECAST, Stiftelsen Silléns Innovationsfond, Stiftelsen Sven och Astrid Toressons Fond, Hasse Fredrikssons stipendium, Askaniastipendiet

https://www.metalliskamaterial.se/sv/kalender/stipendier-pa-gjuteriomradet/

Öppet året runt: Stipendium inom energi- och ugnsteknik för ståltillverkning – Metalliska Material

För att erhålla detta stipendium bör du vara student, doktorand eller senior forskare vid en högskola eller universitet i Sverige. Stipendiebeloppet kan användas för att genomföra laboratorieuppgift/datorsimulering (exempelvis examens-/projektarbete), konferensdeltagande, studieresa, eller utbytesarbete som kan kopplas till energi- och ugnsområdet. Du kan t ex få bidrag till materiel, konferensavgift, reseutgifter, eller uppehälle.

https://www.metalliskamaterial.se/sv/kalender/energi-och-ugnsteknik/

20 feb Överingenjören Gustaf Janssons Jernkontorsfond – Metalliska Material

Avkastningen ska användas till studie- och resestipendier “åt unga ingenjörer, vilka önskar till gagn för den svenska järnhanteringen förkovra sina insikter om hanteringens praktiska utövning”.

https://www.metalliskamaterial.se/sv/kalender/overingenjoren-gustaf-janssons-jernkontorsfond/

1 okt 2024 Gerhard von Hofstens Stiftelse för Metallurgisk forskning – Metalliska Material

Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och undervisning samt vetenskaplig forskning inom processmetallurgi, inom stål- och metallområdet samt även allmän metallforskning avseende bl.a. material och processer.

https://www.metalliskamaterial.se/sv/kalender/gerhard-von-hofstens-stiftelse/

25 nov Hasse Fredrikssons stipendium – Metalliska Material

Med anledning av professor emeritus Hasse Fredrikssons 70-årsdag instiftade Jernkontorets teknikområde 24, Gjutning och stelning (TO 24) ett stipendium i hans namn den 25 september 2009.

https://www.metalliskamaterial.se/sv/kalender/hasse-fredrikssons-stipendium/