UMAB Group ingår avsiktsförklaring om förvärv av Melins Metall AB

0
1042
Avtalet signeras

pressmeddelande från UMAB Group Juni 2024

UMAB Group är glada att kunna meddela att vi har ingått en avsiktsförklaring att förvärva 100% av aktierna i Melins Metall AB. Detta strategiska förvärv är ett viktigt steg i vår långsiktiga plan att växa med egen produktion och förbättra vår kapacitet att möta kundernas behov av gjutgods i korta serier. Tillträde beräknas ske 1 oktober 2024.

Unnaryd Modell AB, dotterbolag till UMAB Group, har de senaste åren utvecklats både tekniskt och organisatoriskt och står inför möjlighet att bli både större och bättre. Förvärvet av Melins Metall är en del av strategin att expandera vår produktionskapacitet och stärka vår marknadsposition. Vi har samarbetat under lång tid vilket är en bra grund för vår fortsatta utveckling tillsammans.

Våra kunder har visat ett ökande intresse av att köpa gjutgods i korta serier från oss, men vår nuvarande kapacitet har hindrat oss från att ta nya affärer inom detta område utan att påverka vår prototyptillverkning negativt. Genom förvärvet av Melins Metall kan vi nu möta den efterfrågan på ett effektivare sätt. Vi ser även en trend att volymerna ökar i prototypförfrågningarna vilket innebär att vi nu kommer kunna verka i ett större segment.

”Förvärvet av Melins Metall är ett viktigt steg i vår strategi att växa och förbättra vår produktionskapacitet. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med teamet på Melins Metall för att utnyttja de synergier som finns och skapa ett starkare, mer konkurrenskraftigt företag.”
Daniel Larsson, UMAB Group AB

”Nu är det 48 år sedan vi tog över Melins Metall AB och vi börjar alla komma upp i seniorklassen. Det har varit en fantastisk resa som passerat väldigt fort. Tack vare er, trevliga kunder, leverantörer och anställda har dagarna varit intressanta och med många glada minnen. Förvärvet från UMAB Group kommer lyfta Melins Metall till en helt ny nivå och vi kommer stanna kvar som stöd till de nya ägarna.”
Jan Hellquist, VD Melins Metall AB

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Larsson 

UMAB Group AB 

0371-62261
daniel@unnarydmodell.se

Jan Hellquist 

Melins Metall AB 

070-0925142

jan@melinsmetall.se

UMAB Group AB
UMAB Group är moderbolag till Unnaryd Modell och UMS Casting.

Unnaryd Modell AB
Unnaryd Modell är en ledande tillverkare av högkvalitativa gjutgodsprodukter och prototyper. Med en stark teknisk kapacitet och en engagerad personalstyrka har företaget en solid position på marknaden och en ständig strävan efter att förbättra och utveckla verksamheten.
www.unnarydmodell.se

Melins Metall AB
Melins Metall är ett familjeägt företag specialiserat på tillverkning av gjutna artiklar i aluminium. Med stark expertis inom sitt område och en hängiven kundbas är Melins Metall en respekterad aktör på marknaden.
www.melinsmetall.se

UMS Casting AB
UMS Casting är specialiserat på tillverkning av gjutna artiklar i järn. Fokus är på handformning för gjutning av prototyper och korta serier.