Gjutfelsanalys inriktning gjutjärn

0
182

Här kommer ett tips om utbildning i Gjutfelsanalys inriktning gjutjärn.

Kursen ger kännedom om de vanligaste gjutgodsfelen och hur dessa identifieras. Kursen ger också ökade insikter kring hur defekterna uppstår och vilka åtgärder som kan sättas in för att de inte ska upprepas.

Utbildningen går 17 – 18 april och det finns platser kvar.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig.