European Foundry Industry Sentiment, mars 2024: Efter en tredje månad i rad av tillväxt ligger FISI nu på 95,8 indexpunkter

0
146

I mars 2024 upplevde European Foundry Industry Sentiment Indicator (FISI) ytterligare en ökning, med en uppgång till 95,8 indexpunkter. Denna utveckling återspeglar den tredje ökningen i rad för FISI, indexet upplever en ökning med 1,8 punkter och stannar på 95,8 jämfört med 94,0 föregående månad.

Den nuvarande positiva trenden inom den europeiska gjuteriindustrin kan tillskrivas två nyckelfaktorer, en statistisk och en ekonomisk. För det första verkar det som att European Foundry Industry Sentiment Index har nått botten under tidigare månader, vilket indikerar en förändring mot en uppåtgående bana. För det andra har flera gjuterier över hela Europa minskat sin produktionskapacitet under det senaste året. Denna spända situation under hela 2023 har börjat mildras i vissa regioner, särskilt som det har skett en märkbar minskning av råvarupriserna.

Tillsammans ser branschen ivrigt fram emot ett uppsving från beslutsfattare i Bryssel. Det är dock viktigt att notera att denna välbehövliga stimulans kanske inte kommer att förverkligas förrän i höst, när de nyvalda ledamöterna i EU-parlamentet och kommissionen börjar sina uppdrag. Under tiden är det absolut nödvändigt för branschens intressenter att vara vaksamma och proaktiva när det gäller att ta itu med pågående utmaningar. Genom att göra det kan de säkerställa branschens motståndskraft inför motgångar.

Business Climate Indicator ligger nu på -0,30 indexpunkter. Detta markerar den nionde månaden i rad som BCI har dröjt sig under den kritiska tröskeln på 0 indexpoäng. Den positiva trenden i BCI härrör främst från förbättring av bedömningen av exportorderboknivåer, men fortfarande en återspegling av ihållande utmaningar i denna aspekt. Dessutom har försäljningsprisförväntningarna för de kommande månaderna ökat under de senaste månaderna och stödjer ökningen av BCI.

FISI – European Foundry Industry Sentiment Indicator – är den tidigaste tillgängliga sammansatta indikatorn som ger information om den europeiska gjuteriindustrins prestanda. Den publiceras av CAEF European Foundry Association varje månad och är baserad på enkätsvar från den europeiska gjuteriindustrin. CAEF-medlemmarna uppmanas att ge sin bedömning av den nuvarande affärssituationen inom gjuterisektorn och sina förväntningar för de kommande sex månaderna.

BCI – Business Climate Indicator – är en indikator som publiceras av Europeiska kommissionen. BCI utvärderar utvecklingsförhållandena för tillverkningssektorn i euroområdet varje månad och använder fem åsiktsbalanser från branschundersökningar: produktionstrender, orderböcker, exportorderböcker, lager och produktionsförväntningar.

För ytterligare information besök www.caef.eu