... Reportage-arkiv - Gjuteriet
tisdag, november 24, 2020
Tomas Liljenfors

Företagen håller medarbetarna uppdaterade

I en traditionell bransch som ständigt moderniseras är det viktigt för företagen att ha medarbetare som hänger med i utvecklingen. Utan avancerade kunskaper har vi inga avancerade gjuterier i Sverige i framtiden. Att be-hålla kompetensen i gjuteriteknik, få in kompetenta medarbetare och fortbilda de befintliga – där spelar Jönkö-ping Universitys utbildning Produktutveckling, inriktning material och tillverkning en viktig roll.

Utbildningen från insidan

Universitetslektor Ehsan Ghassemali är en av lärarna på Jönköping Universitys mastersutbildning Produktut-veckling, inriktning material och tillverkning. Ehsans roll är att koordinera och examinera delkurser som handlar om tillverkningsteknik och materialteknik, samt haverianalys inom gjutning, formning, svetsning, bearbetning och materialkarakterisering.

Hodin fördjupar sina kunskaper på distans

Våren 2015 kunde de första studenterna prova på mastersutbildningen Gjutmagistern vid Jönköping University. Efter ett omfattande uppstartsarbete tillsammans med gjuteriindustrin utvecklades utbildningen mer och mer under de kommande åren, och till terminsstarten hösten 2019 hade projektet omvandlats till ett ordinarie program.

Vägen till gjuteriets digitalisering

Genom att samordna hela vägen från affär och ledning till operatör och maskin går det att få en strategisk överblick över digitaliseringen. Det menar forskare vid RISE och experter från gjuteriindustrin som tillsammans har kartlagt vilka möjligheter och behov som finns när det gäller gjuteriernas digitalisering. Gjuteriindustrin har uttryckt ett behov av att få en helhetssyn på digitaliseringen av gjuteriprocessen. Med hjälp av ekonomisk stöttning från Svenska Gjuteriföreningen har det arbetet nu påbörjats genom projektet Digitalisera gjuteriet som drivs av RISE i Jönköping.

Vi minns – Gjuteriskolan med Sten Zetterlund

I denna del av följetongen “Vi minns Gjuteriskolan” berättar en av Skandinaviska Gjuteriskolans forna studenter, Sten Zetterlund, med egna ord om sin tid i Jönköping, och vilka vändningar livet efter utbildningen tagit.

Swisstec Skandinavien

Swisstec Skandinavien i skånska Veberöd representerar en rad internationella företag på den skandinaviska marknaden och tillgodoser bland annat pressgjuterier och verktygsindustri med moderna tekniker och erfaren service.

Lena Flodman skapar konst genom Cire perdue

I Konstnärernas kollektivverkstads (KKV) lokaler i Malmö är det full aktivitet. Här samsas flertalet konstnärer som arbetar bland annat med gjutkonst. Tidningen Gjuteriet besöker en av dessa konstnärer, Lena Flodman, för att få vara med om gjutningen av en av de skulpturer som ingår i hennes senaste projekt.

Gjuterihistorisk resa

Under några ljuvliga dagar i slutet av juli begav sig vi på redaktionen oss ut i den svenska högsommaren. Vi ville uppleva Sveriges gjuterihistoria och valde att besöka ett urval av gjuterihistoriska platser, i en liten del av vårt avlånga land. Vilken gjuteriskatt det finns i Sverige!

Månadens gjutare – Ingemar Svensson

Månadens Gjutare är en man som nog de allra flesta inom Gjuterisverige träffat på, eller åtminstone hört talas om. Ingemar Svensson har varit aktiv inom gjuteribranschen i hela sitt yrkesverksamma liv, och har fortsatt engagera sig efter sin pension.

Vi minns – Gjuteriskolan med Christian Karlsson

I slutet av 1990-talet studerade Christian Karlsson på Skandinaviska Gjuteriskolan i Jönköping, en tid han minns med värme. Han minns en gedigen utbildning, stor kamratskap och den rejäla boost av självförtroende som han fick av att uppleva människor som verkligen trodde på honom.