... Reportage-arkiv - Gjuteriet
torsdag, juli 2, 2020

Lena Flodman skapar konst genom Cire perdue

I Konstnärernas kollektivverkstads (KKV) lokaler i Malmö är det full aktivitet. Här samsas flertalet konstnärer som arbetar bland annat med gjutkonst. Tidningen Gjuteriet besöker en av dessa konstnärer, Lena Flodman, för att få vara med om gjutningen av en av de skulpturer som ingår i hennes senaste projekt.

Gjuterihistorisk resa

Under några ljuvliga dagar i slutet av juli begav sig vi på redaktionen oss ut i den svenska högsommaren. Vi ville uppleva Sveriges gjuterihistoria och valde att besöka ett urval av gjuterihistoriska platser, i en liten del av vårt avlånga land. Vilken gjuteriskatt det finns i Sverige!

Månadens gjutare – Ingemar Svensson

Månadens Gjutare är en man som nog de allra flesta inom Gjuterisverige träffat på, eller åtminstone hört talas om. Ingemar Svensson har varit aktiv inom gjuteribranschen i hela sitt yrkesverksamma liv, och har fortsatt engagera sig efter sin pension.

Vi minns – Gjuteriskolan med Christian Karlsson

I slutet av 1990-talet studerade Christian Karlsson på Skandinaviska Gjuteriskolan i Jönköping, en tid han minns med värme. Han minns en gedigen utbildning, stor kamratskap och den rejäla boost av självförtroende som han fick av att uppleva människor som verkligen trodde på honom.

Skavningskurs

Det finns många hantverk inom gjuteriindustrin där kunskapen tenderar att gå i arv från generation till generation.

På nytt uppdrag

På årsstämman för Sveriges Gjuteritekniska Förening (SGF), som hölls den 14 september i Strömstad valdes Joakim Berlin till ny ordförande för föreningen. Joakim har tidigare suttit som vice ordförande i föreningen och tar över ordförandeposten efter Christian Karlsson.

Månadens gjutare – Rolf Nielsén

I en klassisk funkisbyggnad från 1962 sitter Månadens Gjutare Martin Risberg. Han arbetar som ansvarig för två avdelningar av RISE i Jönköping. Martin drivs av sitt engagemang för att coacha sina medarbetare framåt och har en speciell plats i hjärtat för simulering och topologioptimering.

Vi besöker GIFA 2019

Världens största internationella mässa för gjuteribranschen äger rum vart fjärde år och bjuder på många spännande montrar och nyheter. Mässan är ett ypperligt tillfälle för både leverantörer, kunder och allmänt intresserade att under fem intensiva dagar uppleva en uppsjö av vad branschen erbjuder. Tidningen Gjuteriet besökte mässan i Düsseldorf för att ta del av det som presenteras. Vi såg en mängd av innovativa lösningar och de stora snackisarna i år är teknisk utveckling, digitalisering och miljöarbete. Under mässan gjorde vi ett antal nedslag hos några av utställarna. Vi börjar hos Joakim Berlin, chef inom affärsområdet gjuteri i de nordiska länderna hos Foseco.

Vi minns – Gjuteriskolan med Camilla Hansen

I den Småländska skogen i Lindås, Emmaboda kommun, finner vi en globalt marknadsledande spelare inom innovativa vattenlösningar. Fabriken är en del av den världsomspännande koncernen Xylem. De arbetar enligt devisen, “Let´s solve water”. I Emmaboda tillverkar man vatten och avloppspumpar.Vi träffar Peter Björnsson som är gjuterichef i Emmaboda för att höra hur en så stor arbetsplats har arbetat för att nå en sådan framgång gällande hög trivsel och låg personalomsättning. Mycket har självklart med den psykiska atmosfären att göra men utöver detta arbete utför Xylem kontinuerligt förbättringar gällande den fysiska arbetsmiljön och säkerheten.

Vi minns – Gjuteriskolan med Bengt Nygren

I den Småländska skogen i Lindås, Emmaboda kommun, finner vi en globalt marknadsledande spelare inom innovativa vattenlösningar. Fabriken är en del av den världsomspännande koncernen Xylem. De arbetar enligt devisen, “Let´s solve water”. I Emmaboda tillverkar man vatten och avloppspumpar.Vi träffar Peter Björnsson som är gjuterichef i Emmaboda för att höra hur en så stor arbetsplats har arbetat för att nå en sådan framgång gällande hög trivsel och låg personalomsättning. Mycket har självklart med den psykiska atmosfären att göra men utöver detta arbete utför Xylem kontinuerligt förbättringar gällande den fysiska arbetsmiljön och säkerheten.