... Reportage-arkiv - Gjuteriet
torsdag, juli 25, 2024

Scanias nya gjuteri står snart redo för framtiden!

En stor nyhet i Sverige under 2017 var att Scania i Södertälje fick tillstånd att bygga ett helt nytt gjuteri. Förväntningarna är stora och nu börjar dagen för invigning närma sig med stormsteg.

“Att slå rekord i en tid då stora delar av industrin varit hårt pressad”

Guldsmedshyttan i Bergslagen har anor sedan 1400-talet och har befunnit sig på samma plats ända sedan dess. År 1868 bildades det moderna bolaget som efter en rad ägarbyten idag ingår i den internationella koncernen Baettr.

Validering av kunskap inom gjutteknik – ett stort steg för svensk kompetensutveckling

För att bibehålla konkurrenskraften inom svensk gjuteriindustri är arbetet med kompetensutveckling en avgörande faktor. Svenska Gjuteriföreningen har i samarbete med RISE och Yrkesakademin tagit fram en metod för att kunna mäta och validera kunskap inom gjutteknik på individ- och organisationsnivå enligt riktlinjerna för Industri BAS, som utvecklats av Svensk industrivalidering.

Ebbamåla Bruk – nya ägare med passion för det gångna

Gjuteriet besöker Ebbamåla Bruk en kväll i juli för att uppleva en av de årliga Järnnätterna. En kväll då ugnarna tänds upp, maskinerna startas och middag avnjuts av gästerna mitt i den mekaniska verkstaden, som står likadan som den gjorde runt slutet av 1970-talet då gjuteriet lades ner.

Forskningsprojekt med smart batterilager kan stärka elnät på plats

På smältverket Boliden Bergsöe i Landskrona pågår ett tvåårigt forskningsprojekt med syfte att utveckla en energilagringscontainer som ska sänka kostnader och förstärka det lokala elnätet. Den enorma energilagrings-containern är den första lösningen i sitt slag att installeras hos en industrikund och har en kapacitet på hela 1 MWh. Driften planeras starta i sommar och projektet är ett samarbete mellan Boliden, Landskrona Energi och Vattenfall med stöd av Energimyndigheten.

Gjuteriteknik – Hållbarhet här och nu

På Gjuteriteknik i Värnamo är intresset för grön el och hållbarhet stort. Intresset för grön el fick bröderna Abrahamsson med sig redan från barnsben när deras far köpte ett par vattenkraftverk i slutet av sjuttiotalet. Redan då tyckte pojkarna att det var spännande att vara med ute och titta på hur den lilla generatorn arbetade och skapade el.

Vi minns – Kim Frese minns sin tid på Gjuteriskolan.

När Kim började studera på Skandinaviska Gjuteriskolan i Jönköping var han bara en ung grabb, inte ens gammal nog för att ha körkort. Han minns att det praktiska upplägget kring utbildningen i Jönköping var väldigt fint ordnat.

I samtal med RISE om hållbarhet

Ulf Gotthardsson och Johan Dahlström arbetar med industrinära forskning på forskningsinstitutet RISE. Genom ett digitalt möte samtalar Gjuteriet med Ulf och Johan kring miljö, sand, hållbarhet, cirkulär ekonomi och nya sätt att tänka affärsmässigt. Ulf är Senior Research Engineer och arbetar främst med frågor som rör tillverkning av formar och kärnor för gjuteriindustrin. Kollegan Johan arbetar som Senior Projektledare och Forskare inom in-dustriell hållbarhet. De är båda engagerade i utveckling med miljöaspekter i fokus och intresserar sig för frågor kring resurseffektivitet.
Tomas Liljenfors

Företagen håller medarbetarna uppdaterade

I en traditionell bransch som ständigt moderniseras är det viktigt för företagen att ha medarbetare som hänger med i utvecklingen. Utan avancerade kunskaper har vi inga avancerade gjuterier i Sverige i framtiden. Att be-hålla kompetensen i gjuteriteknik, få in kompetenta medarbetare och fortbilda de befintliga – där spelar Jönkö-ping Universitys utbildning Produktutveckling, inriktning material och tillverkning en viktig roll.

Utbildningen från insidan

Universitetslektor Ehsan Ghassemali är en av lärarna på Jönköping Universitys mastersutbildning Produktut-veckling, inriktning material och tillverkning. Ehsans roll är att koordinera och examinera delkurser som handlar om tillverkningsteknik och materialteknik, samt haverianalys inom gjutning, formning, svetsning, bearbetning och materialkarakterisering.