Framtida sanktioner på rysk aluminium-import får knappast konsekvenser för svenska pressgjuterier

0
219

Organisationen Svenskt Aluminium lobbar tillsammans med European Aluminium för att införa sanktioner mot import av rysk aluminium till EU. Vilka konsekvenser skulle det kunna få för svenska pressgjuterier? Vi ställde frågan till Lars-Inge Arwidson, Managing Director på Svenskt Aluminium och Erik Petré​​​​​​ chef för försäljning och inköp på Stena Aluminium.

Den senaste tiden har Lars-Inge delvis tillsammans med en representant för European Aluminium besökt näringsdepartementet ett flertal gånger.

Det är en ganska komplicerad situation just nu och sanktionsfrågan ligger på EU:s bord, där Sverige är ett av 27 länder som ska besluta om huruvida sanktionerna ska bli verklighet eller inte.

De två organisationerna European Aluminium och Svenskt Aluminium har tillsammans lobbat för att man ska införa utökade sanktioner mot import av rysk aluminium.

När EU för ett tag sedan införde det tolfte sanktionspaketet fanns bara vissa aluminiumkomponenter med, men det gjorde i princip ingen skillnad för svensk industri, berättar Lars-Inge.

Nu förbereder man alltså för ett nytt trettonde sanktionspaket.

Frågan är då om de eventuella sanktionerna riktas mot rysk metall eller mot ryska företag. Det blir en viss skillnad, säger Lars-Inge.

Sätter man sanktioner på rysk metall så drabbar det de 600 kton aluminium som Ryssland producerar och exporterar till EU varje år. Sätter man däremot sanktioner på ryska företag så tror Lars-Inge att det skulle påverka industrin mycket mer då även Rusal-ägda Augenish på Irland, som tillverkar alumiiumoxiden (alumina) som flera primäralumiumtillverkare i Europa är mer eller mindre beroende av, skulle påverkas av sanktionerna.

Det som nu diskuteras är att man vill utöka sanktionerna på primäraluminium, profiler och valsat material. De flesta svenska pressgjuterier använder sekundäraluminium och därför tror Lars-Inge också att den eventuella påverkan på gjuterierna ändå inte skulle bli så stor om nya sanktioner införs.

– Även om det skulle bli nya sanktioner på rysk import av aluminium så tror jag att gjuterierna skulle påverkas väldigt lite.

Erik Petré är chef för försäljning och inköp på Stena Aluminium som levererar metall till merparten av de svenska pressgjuterierna.

Han delar Lars-Inges syn på att eventuella sanktioner inte kommer att påverka de svenska gjuterierna i någon större utsträckning.

Jag tror att en sanktion mot ryskt aluminium behöver bli global för att ge någon effekt, annars kommer materialet bara finna nya vägar, säger Erik.

För Stena Aluminiums del kommer sanktioner inte ha någon påverkan. Stena Aluminium köper aluminiumskrot och tillverkar tackor av det återvunna materialet.

Innan vi inleder en affärsrelation med något bolag görs en omfattande bakgrundskontroll för att säkerställa att det inte finns några kopplingar till Ryssland, säger Erik.