Utdrag från Gießerei nr 4 2024 – Kritisk likviditetsbrist

0
253

Utdrag från Gießerei nr 4 2024. Fritt översatt av Sten Farre

Enligt en undersökning av Close Brothers Factoring GmbH, Mainz, drabbades vart sjätte M&E-företag av mycket kritiska likviditetsflaskhalsar 2023. Ett annat resultat: Factoring är en möjlig lösning för att säkra likviditeten.

En rundfråga om likviditet gick ut till 200 företag inom metall- och elektroindustrin. Resultat:

  • 60,5 % rapporterade flaskhalsar i likviditeten. (99%, 2022)
  • 17% angav att man upplevde mycket kritiska flaskhalsar i likviditeten. (9%, 2022)
  • 27% angav att upplevde ”ganska kritiska” flaskhalsar i likviditeten under 2023.

Det fanns många orsaker till flaskhalsarna i likviditeten. De vanligaste posterna var:

  • höga inköpspriser på råvaror och insatsvaror (26,5 %),
  • nedgång i försäljningen på grund av fallande efterfrågan (25 %).
  • höga energipriser (20,5 %)
  • flaskhalsar i utbudet och betalningsanmärkningar (20 % vardera).
  • höga transportkostnader 17,5 %

Att inställda betalningar spelar en stor roll för flaskhalsar i likviditeten understryks av att drygt två tredjedelar av företagen (68,5 %) observerar fler fall än 2022. Nästan hälften av de tillfrågade (44 %) upplevde också fler betalningsförseningar. Endast 7,5 % av svaren i undersökningen var helt förskonade från misslyckanden och förseningar.

För att säkerställa eller förbättra sin egen likviditet tillgrep nästan två tredjedelar av de undersökta M&E-företagen (64,5 %) ytterligare finansieringslösningar eller tjänsteleverantörer. Mest populära var lån från kreditinstitut (39,5 %). Omkring en tredjedel valde vardera sale-and-lease eller sale-and-rent-back-lösningar (35 %) och factoring (33,5 %) för att säkra likviditeten. Omkring en fjärdedel av undersökningsdeltagarna förlitade sig på advokater och inkassotjänster (26,5 %) samt försäljning av kapitalvaror till återförsäljare eller andra användare (24 %).