... Nyheter-arkiv - Gjuteriet
torsdag, juli 25, 2024

Utdrag från Gießerei nr 4 2024 – Kritisk likviditetsbrist

Bundesverband der Deutschen Gießerei (BDG) arbetar med en färdplan som har för avsikt att visa politiker, samhälle, kunder och investerare hur den tyska gjuteriindustrin blir klimatneutral 2045. Färdplanen är baserad på InnoGuss-projektet. Projektpartnern FutureCamp Climate har redan genomfört ett antal projekt för medelstora, energiintensiva industrier.

Mikael Nilsson går i pension efter 42 år på KOCKUMS MASKIN

Få människor har arbetat inom så många olika områden hos den svenska gjutgodsproducenten KOCKUMS MASKIN som Mikael Nilsson. Han började i gjuteriets produktionsavdelning och har arbetat sig igenom kvalitetskontroll, projektledning, logistik samt försäljning och inköp, vilket blir hans sista och slutliga position innan pensioneringen.

Färdplan mot klimatneutralitet

Bundesverband der Deutschen Gießerei (BDG) arbetar med en färdplan som har för avsikt att visa politiker, samhälle, kunder och investerare hur den tyska gjuteriindustrin blir klimatneutral 2045. Färdplanen är baserad på InnoGuss-projektet. Projektpartnern FutureCamp Climate har redan genomfört ett antal projekt för medelstora, energiintensiva industrier.

Gjuteridagarna 2024 är igång!

Årets Gjuteridagarna är igång och det är en fullsatt konferens med 161 anmälda och flera som stått på kölista. Dagarna öppnar med att Ordförande...

Metallfabriken Evo och Bemic Diecasting går ihop och blir EvoBemic AB

Metallfabriken EVO och Bemic Diecasting har gått ihop.

Koldioxidutmaningar och möjligheter för aluminiumindustrin

Efterfrågan på aluminium förändras och ökar snabbt på grund av främst elektrifiering och förändringar inom fordonsindustrin. Det förväntade ökade behovet har satt mineraler för...

Neta och LK Technology utvecklar “världens största” pressgjutningsmaskin

Neta och LK Technology ska tillsammans utveckla en pressgjutningsmaskin i 20 000-tonsklassen, vilket förväntas minska tillverkningstiden för fordonschassier från några timmar till några minuter.

Framtida sanktioner på rysk aluminium-import får knappast konsekvenser för svenska pressgjuterier

Organisationen Svenskt Aluminium lobbar tillsammans med European Aluminium för att införa sanktioner mot import av rysk aluminium till EU. Vilka konsekvenser skulle det kunna få för svenska pressgjuterier? Vi ställde frågan till Lars-Inge Arwidson, Managing Director på Svenskt Aluminium och Erik Petré​​​​​​ chef för försäljning och inköp på Stena Aluminium.

SSAB skyndar på stålverkssatsningen i Luleå

SSAB gör en ny miljardsatsning och snabbar på bygget av ett fossilfritt stålverk i Luleå. Förra året beslutade SSAB att ställa om stålverket i Oxelösund till fossilfri produktion och stålverket i Luleå blir nu nästa steg.

Gjutfelsanalys inriktning gjutjärn

Kursen ger kännedom om de vanligaste gjutgodsfelen och hur dessa identifieras. Kursen ger också ökade insikter kring hur defekterna uppstår och vilka åtgärder som kan sättas in för att de inte ska upprepas.