KOCKUMS MASKIN levererar ett tillfredsställande resultat för 2023

0
638

pressmeddelande från KOCKUMS MASKIN Juni 2024

Årsredovisning för leverantör av bearbetat gjutjärn:

Med en omsättningsökning på 16 procent från 2022 till 2023 har maskinbearbetning och gjutjärnsleverantören KOCKUMS MASKIN, baserad i Kallinge, uppnått en omsättning på nästan 212 miljoner kronor. Årets rörelseresultat på 4,2 miljoner kronor är mer än dubbelt så högt som 2022 års resultat på 1,7 miljoner kronor. Året har bland annat präglats av ett ökat samarbete med de andra företagen inom BIRN-koncernen, som KOCKUMS MASKIN är en del av.

2023 har varit ett händelserikt år för gjutjärnstillverkaren KOCKUMS MASKIN i Kallinge. Johan Brengesjö utnämndes till ny VD i oktober och företagets ledning och administrativa personal flyttade från det tidigare huvudkontoret till en nybyggd kontorsbyggnad i nära anslutning till produktionsanläggningen för att integrera hela verksamheten mer effektivt.

KOCKUMS MASKIN, som har sina rötter från 1742 och idag är en av de ledande tillverkarna av maskinbearbetat gjutgods i Skandinavien, har stått stadigt mitt i den recession som har börjat sprida sig i delar av världen. Försäljningen för KOCKUMS MASKIN år 2023 uppgick till nästen 212 miljoner kronor, jämfört med 182 miljoner kronor år 2022. Detta motsvarar en försäljningsökning på cirka 16 procent. Rörelseresultatet år 2023 uppgick till 4,2 miljoner kronor, vilket är mer än dubbelt så högt som resultatet år 2022 på 1,7 miljoner kronor.

– Vi har klarat oss bra genom 2023 och levererat ett tillfredsställande resultat som vi kan vara stolta över. Ökningen av både omsättning och vinst jämfört med 2022 beror på ökat marknadsfokus, optimerade processer och ökad produktivitet, säger Johan Brengesjö, VD för KOCKUMS MASKIN.

Under 2023 lanserades en ny strategi och en ny visuell företagsidentitet för gjuterikoncernen BIRN Group, där KOCKUMS MASKIN ingår. BIRN Group är en av Nordeuropas största gjuterikoncerner och inkluderar de tre danska företagen BIRN i Holstebro, TASSO i Odense och ULDALL i Vejen samt BIRN Germany i Tyskland, TASSO BERNAREGGI i Italien och KOCKUMS MASKIN i Sverige. Den nya strategin innebär ökat samarbetet inom koncernens olika bolag.

– Samarbetet i koncernen och inom olika funktioner inom företagen har intensifierats. Vi arbetar tillsammans som ett team över koncernen och dess dotterbolag, och under det senaste året har vi optimerat vårt samarbete kring gemensamma kunder och marknader, säger BIRN Groups CEO Claus Beier.

BIRN Group och KOCKUMS MASKIN märker av en ökad miljömedvetenhet bland kunderna. För andra året i rad har därför BIRN Group utarbetat en hållbarhetsrapport som ger en omfattande översikt över var koncernen står när det gäller klimat-, miljö-, sociala och styrningsinitiativ för att stödja de kommande EU-kraven på hållbarhetsrapportering.

– Inom KOCKUMS MASKIN och BIRN Group gör vi vårt yttersta för att driva verksamheten i en mer hållbar riktning. Med vår marknadsposition och kunder inom olika segment, noterar vi positivt en ökande efterfrågan på mer hållbara gjutjärnslösningar, som bland annat efterfrågas till elektrifierade fordon, säger Johan Brengesjö.

 

För mer information, vänligen kontakta:
VD, Johan Brengesjö, KOCKUMS MASKIN, mobil: +46 79142 3598 och e-post: johan.brengesjo@kab.se
Group CEO, Claus Beier, BIRN Group, mobil: +45 2923 1227 och e-post: cbe@birn.dk
Presstjänst: Trine Kristensen, Publicity, mobil: +45 2980 4021 och e-post: trine@publicity.dk