Kontakt

Har du tips till tidningen, kontakta redaktör David Elg, eller Lotta Larsby på Moob, redaktor@gjuteriet.se, 0702 95 62 93

Vill du annonsera i nordens ledande branschtidning för gjuterinidustrin, kontakta Anders Jeansson, anders.jeansson@mediakraft.se, 0709-769630