Kontakt

Har du tips till tidningen, kontakta redaktör Elisabeth Anderberg, redaktor@gjuteriet.se, 0730-483770

Vill du annonsera i nordens ledande branschtidning för gjuterinidustrin, kontakta Anders Jeansson, anders.jeansson@mediakraft.se, 0709-769630