Kontakt

Har du tips till tidningen, kontakta redaktör Elisabeth Anderberg, redaktor@gjuteriet.se, 0730-483770

Vill du annonsera i nordens ledande branschtidning för gjuterinidustrin, kontakta Nils-Erik Wickman, n.wickman@ad4you.se, 08-55696013