I samtal med RISE om hållbarhet

0
3456

Ulf Gotthardsson och Johan Dahlström arbetar med industrinära forskning på forskningsinstitutet RISE. Genom ett digitalt möte samtalar Gjuteriet med Ulf och Johan kring miljö, sand, hållbarhet, cirkulär ekonomi och nya sätt att tänka affärsmässigt. Ulf är Senior Research Engineer och arbetar främst med frågor som rör tillverkning av formar och kärnor för gjuteriindustrin. Kollegan Johan arbetar som Senior Projektledare och Forskare inom industriell hållbarhet. De är båda engagerade i utveckling med miljöaspekter i fokus och intresserar sig för frågor kring resurseffektivitet.

TEXT & ILLUSTRATION LOTTA LARSBY