Validering av kunskap inom gjutteknik – ett stort steg för svensk kompetensutveckling

0
5188

För att bibehålla konkurrenskraften inom svensk gjuteriindustri är arbetet med kompetensutveckling en avgörande faktor. Svenska Gjuteriföreningen har i samarbete med RISE och Yrkesakademin tagit fram en metod för att kunna mäta och validera kunskap inom gjutteknik på individ- och organisationsnivå enligt riktlinjerna för Industri BAS, som utvecklats av Svensk industrivalidering.

HUR GÅR DET TILL

• De företag som är intresserade av validering är välkomna att kontakta Per Ola Post på Gjuteriföreningen för att få mer information.
• När företaget beslutat att genomgå validering, kontaktar företaget Jens Larsson på Yrkesakademin för att boka tid för testtillfälle.
• Vid testtillfället samlas validanterna för att genomföra de digitala proven samtidigt.
• Det går att testas mot en eller flera roller och detta avgör hur många delprov som skall genomföras.
• Det finns nio roller att valideras inom; Järn- och stålmiljö: Modellsnickare, Kärnmakare, Sandberedare, Formare, Smältare, Avgjutare, Uppslagning och rensning. Pressgjutsmiljö: Pressgjutare och Verktygsunderhåll.
• Provet är tidsatt och tar mellan 2 och 3 timmar med ungefär 1,5 minuter på varje fråga, med möjlighet att markera och återgå till frågor senare under provet.
• Frågorna är flervalsfrågor, fritextfrågor eller matematikuppgifter.
• När testet är inlämnat går en expert inom gjutning på RISE igenom provet och lägger ett schema för att ge varje validant en personlig återkoppling.
• Återkopplingen ges tillsammans med rekommendationer för hur validanten kan komplettera eventuella kunskapsgap.
• Vidareutbildningen finns i olika former, antingen internt på företaget eller externt som till exempel på gjuterihandboken.se
• Återkoppling sker även till företaget för att skapa förståelse för hur arbetsgruppen ligger till. Återkommande brister kan komma att kräva övergripande åtgärder medan individuella brister kräver mer punktinsatser.
• Eventuella omprov eller prov mot fler roller sker vid ett nytt provtillfälle.
• Efter godkänd validering utfärdas diplom på validantens kunskap.