Gjuteribranschens strategiwebinar 

0
689
Information från Svenska Gjuteriföreningen

Svenska Gjuteriföreningens strategidagar är ett tillfälle för våra medlemmar att säga vad de tycker att vi på föreningen ska arbeta med under nästkommande år. Vilken forskning ska vi ägna oss åt? Vilka kompetensutvecklingsaktiviteter ska vi starta igång? Vilken typ av påverkan ska vi satsa på?

Strategidagarna är en viktig del i det arbete vi gör och därför har vi valt att låta de fysiska strategidagarna byta skepnad till tre webinarier.

Varje webinarie kommer att ha ett tema; dessa är de tre avsnitten i branschagenda Attraktiv bransch, Avancerade material samt Konkurrenskraftig och hållbar produktion.

7 oktober – Attraktiv bransch

14 oktober – Avancerade material

21 oktober – Konkurrenskraftig och hållbar produktion

Tid och plats är detsamma vid alla tre tillfällen; kl 13.00-14.30 på Teams. Under de första 45 minuterna kommer vi har några korta presentationer av pågående och avslutade projekt och därefter följer 45 minuter av workshop.