Simulera mera

0
2115

SIMULERA MERA

Många av de största gjuterierna har använt simuleringsprogramvara under många år. Men även ett något mindre gjuteri kan ha stor nytta i att skaffa denna kunskap tycker Mattias Melin på Lundbergs Pressgjuteri.

För att verkligen få ut bästa nytta av investeringen har han några goda råd att ge till andra mindre gjuterier.

Mattias Melin är verktygschef på AB Lundbergs Pressgjuteri, ett företag som producerar cirka 400 ton färdigt aluminiumgods per år. De köpte in simuleringsmjukvaran i början på 2014 och ångrar inte denna investering idag.

– Vi har haft stor behållning av detta och om vi haft något som inte fungerar i verkligheten har vi kunnat se varför. Förhoppningsvis slipper vi skicka verktyget till verktygsmakaren för justering utan får ett bättre verktyg från början. Då slipper vi plocka upp och ned verktyget för åtgärder och minskar stilleståndet i maskinen.

Han berättar hur företaget simulerar alla verktyg för nya produkter som ska tillverkas men att de även tittar på befintliga verktyg som inte ger riktigt den kvalitén som de tänkt. På det viset får de nyttiga lärdomar de kan ta med sig nästa gång det är dags att köpa in ett nytt verktyg. Möjligheterna att variera simuleringarna är nästan oändliga.

– Vi simulerar temperatur, hastighet, krympporer you name it. När man gör det får man vara som han i Sällskapsresan som tar på sig en hatt när han säljer glass och en annan när han säljer bensin. Titta på en sak i taget, antingen tittar man på hastighet eller på temperatur.

Alla gjuterier har dock inte valt att investera i den kunskap och de programvaror som krävs. Det kan finnas olika skäl till det och alla kanske inte heller har behovet.

– En del förlitar sig på verktygsmakaren och en del köper in hjälp men då får man en simulering på film eller papper, det är det utfallet som gäller eller inte. Jag kan sätta upp flera varianter och provocera förutsättningarna. Det hjälper mig komma närmare sanningen.

När det gäller att utforma nya verktyg kanske Lundbergs gör upp till tio simuleringar, först lite mer grova och sedan allt mer förfinade körningar.

Mattias Melin menar att många gjuterier skulle ha glädje av att ha den här kunskapen. De som kanske inte har nytta av det är till exempel ett pressgjuteri som endast köper in få nya verktyg och där deras vanliga produkter fungerar bra. I det fallet kanske det ändå är bättre att köpa in hjälp när behovet finns.

För att verkligen få ut bästa nytta av investeringen har han några goda råd att ge till andra mindre gjuterier.

– Det gäller att allokera resurser, det måste vara någon som är intresserad att grotta ned sig i detta och har möjligheten att bli duktig. Tänk igenom frågan ”Avsätter vi verkligen en person till detta nu?”, rekommenderar Mattias Melin.

Mattias Melin ser egentligen inga nackdelar med att använda mjukvaran. Det negativa han kan komma på är kostnaden för programvarulicenserna. Andra svårigheter som han nämner är istället att det inte finns en total kunskap om pressgjutningsprocessen till exempel hur temperaturen på smältan varierar från ugnen och tills metallen når verktyget. För att få riktig bra resultat krävs ju att det finns mycket indata att använda annars är det svårt att få fram tillförlitliga resultat. Något annat han nämner är att det inte alltid finns tid att fördjupa sig så mycket som han önskar.

För Mattias Melin som inte har bakgrund i gjuteribranschen har simuleringarna också varit ett bra sätt att lära sig mer om hur gjutprocessen fungerar. Och han har lärt sig mycket sedan han började i augusti 2013.

– Men jag har mer att lära.