Vi borde kompetensutveckla vårt beteende

0
3236

Ibland kan jag bli så innerligt trött på all kompetensutveckling. Kompetensutveckla mig hit och kompetensutveckla mig dit liksom. Kan inte alla bara jobba på istället!
Samtidigt som jag förstår vikten av det. Världen förändras i en rasande fart och med den även arbetslivet. Och då gäller det att hänga med för att inte bli omkörd.
Men när allt går så fort, hur kan vi med säkerhet veta inom vad och hur vi ska kompetensutveckla oss? Hur ska vi hitta rätt spår att åka med på när vi kan läsa om att över hälften av de barn som idag går på lågstadiet kommer att arbeta med yrken som ännu inte finns? Idag kan kompetensutveckling innebära mer än att utvecklas inom sitt yrke. Det kan innebära att vi måste lära oss att göra vårt jobb på ett helt annat sätt.
Vad vi kan konstatera är att om vi bara stannar kvar och gör vårt arbete på samma sätt som vi alltid har gjort det så blir vi i dagens förändringssamhälle inte kvar länge på vår position. Oavsett vilken bransch vi arbetar i.
Förr så kompetensutvecklade vi oss en gång. Det var skolan som stod för det. Sedan gick vi ut i arbetslivet och arbetade och lät de mer erfarna kollegorna lära oss hur jobbet skulle göras. Så som det alltid hade gjorts.
Idag är det lite tvärtom. Vid en lågkonjunktur eller när ett företag stagnerar i utveckling finns det två vägar att gå. Antingen så tar man in nytt blod i företaget via en ny person som tillför nya idéer och tankesätt eller så kompetensutvecklar man sin personal. Att tänka ”Vi kör på som vanligt” är inget alternativ idag. Det är de allra flesta överens om. Det får mig att tänka på oss som människor. Vårt beteende och att vi ofta har en ovilja till att förändra oss. Tänk om det skulle vara lika naturligt för oss att kompetensutveckla vårt beteende. Det skulle lösa en hel del.
Om vi skulle se på världen och samhället som en arbetsplats där vi är medarbetare så kanske det skulle vara enklare att förstå att vi måste utveckla vårt beteende i olika situationer. Vi kanske skulle inse att så som vi levde vårt liv för fem, tio, tjugo eller trettio år sedan inte är en framgångsfaktor längre och som inte kommer att föra vårt företag världen framåt.
Om vi skulle kompetensutveckla vårt beteende så kanske vi skulle inse att vi behöver kompetenser som medmänsklighet och omsorg om vårt klimat. Att kompetensen att förstå att behandla kvinnor och män på samma sätt leder till ett mer utvecklat samhälle och att anpassa kulturella skillnader så att de passar för samarbeten leder till mer konstruktiva lösningar.
Världen förändras som sagt i en rasande fart. Och när det gäller att kompetensutveckla vårt beteende så kanske vikten av att göra det inte bara handlar om att inte bli omkörda. Om vi inte gör det kanske vi rent av blir påkörda.

Månadens krönikör

Namn: Elisabeth Anderberg

Gör: Frilansskribent, tidigare ansvarig redaktör för Gjuteriet och driver Skatan PR som arbetar med företag och organisationer som vill skapa hållbara arbetsplatser.

Bor: Växjö