Samverkansforskning leder oss framåt

0
3286
Pia Sandvik

Vi befinner oss i en tid där omvärlden förändras på ett sätt som saknar historiskt motstycke. Samhället står inför stora utmaningar. Omställningen till ett fossilfritt samhälle brådskar. Digitaliseringen ger nya möjligheter som behöver utforskas. Den globala konkurrensen hårdnar. Här har vi inom RISE med vårt fokus på innovation och tillämpad forskning möjlighet att spela en avgörande roll för landets utveckling. Vi tillhandahåller den spetskompetens och den infrastruktur som behövs för att klara omställningen. Men jag ser också att vi kan ta oss an uppdrag där vi är med och sätter agendor för hela branscher tack vare vår expertis inom olika teknik- och systemområden. Här är vårt samarbete med gjuteriindustrin ett föredöme. Svenska Gjuteriföreningen har, i samverkan med RISE och Tekniska Högskolan i Jönköping, tagit fram en branschagenda för en hållbar svensk gjuteriindustri. När man läser agendan är det tydligt att flera av de utmaningar som agendan pekar ut kräver tvärdisciplinär samverkan för att lösas. Jag är övertygad om att RISE är väl rustade att ta sig an agendans utmaningar.
Ett gott exempel på detta är ju att vi 2019 tillsammans med Husqvarna och SKF fick gjuteribranschens pris för bästa innovation – smarta gjutgods. Tillsammans har vi utvecklat en teknik för digitaliserat gjutgods som gör att gjutgodset själv meddelar när det behöver underhåll. Innovationen smarta gjutgods ses av gjuteriindustrin som en framtida affärsmöjlighet och viktig förutsättning för att bli en hållbar industri. För mig är det extra glädjande att flera delar av RISE samverkat i detta projekt. Det har krävts kunskap om gjuteriprocesserna men också kunskap gällande sensorer och digitalisering. Ett bevis för att RISE tvärdisciplinära kompetens verkligen behövs.
När vi nu står mitt i Corona-pandemin och ser dess effekter på så många håll är det viktigt att vi inte tappar bort de långsiktiga perspektiven. Alla vi som arbetar för svenskt näringslivs bästa behöver kraftsamla och bidra till att ett långsiktigt forsknings- och utvecklingsarbete inte stannar upp. Jag ser vissa oroande tecken, både på EU-nivå och nationellt, på att FoI-satsningar prioriteras lägre. Jag menar att samverkansforskning mellan små och stora företag, akademi, offentlig sektor och forskningsinstitut har en nyckelroll att spela, inte minst nu och i arbetet med att komma igång efter Corona-krisen. Det är i samverkan som lösningar på samhällsutmaningarna kan utvecklas. Här är RISE, som ett oberoende, statligt forskningsinstitut med 2 800 medarbetare och drygt 120 test- och demonstrations-miljöer en mycket viktig partner till svenskt näringsliv och samhälle.//

Månadens krönikör

Namn: Pia Sandvik

Gör: vd Rise