Gjuteriföreningens stämma

0
3298

Gjuteriföreningen höll sin årliga stämma den 22 mars i Skövde. Förutom de ordinarie
punkterna så beslutades datum för en extrastämma den 4 juni för att fastställa förändringar i föreningens stadgar. Stämman beslutade även om den nya styrelsen. Stämman valde på nytt Lars Johansson till ordförande och Lars Alfredsson till vice ordförande.

Vidare omvaldes:
Peter Göttfert, Norrlandsgjuteriet; Cajsa Lundberg, Lundbergs Pressgjuteri; Joakim Berlin,
Vesuvius Scandinavia; Anna Sabel, E. Sabel och Johan Ortfeldt på mandat av Gjuteritekniska Föreningen.
Nyvalda ledamöter är Andreas Levander, Husqvarna; Mats Jägstam, Högskolan i Skövde;
Jessica Elfsberg, Scania CV; Håkan Stadig, Volvo GTO Powertrain Produktion och Anders
Gotte, RISE.

Den nya styrelsen hade ett konstituerande möte direkt efter stämman. Nästa möte kommer att
hållas i juni.