Time to change – ordförande har ordet

0
2093

Då var det dags att än en gång förse er med några av mina och styrelsens tankar och funderingar samt det arbete vi just nu gör.

Det har nu gått några månader sedan vi hade vårt mycket lyckade event i form av Gjuteridagarna uppe i Södertälje, ett event som lockade rekordmånga deltagare. Går vi tillbaka till 2016 års dagar så är det i stort sett en fördubbling av deltagarantalet. Fantastiskt roligt! Detta hade inte skett om vi hade valt att köra samma arrangemang som vi alltid tidigare gjort. Jag vill rikta ett stort tack till Scania som på ett föredömligt sätt tog emot ett stort gäng (närmre 100 personer) deltog i studiebesöket på gjuteriet. Stort tack även till projektgruppen som arrangerade och planerade eventet, även alla föredragshållare och sist men inte minst tack alla ni som kom till Södertälje och deltog i Gjuteridagarna 2018. Vi har nu påbörjat arbetet med alla de synpunkter som inkommit i den enkäten som delades ut. Planering för 2019 års dagar är redan igång.

När det kommer till det här med förändringar så är det alltid väldigt svårt att faktiskt våga förändra något, förändra något som faktiskt är rätt bra! Man vill ju sällan försämra något som är bra, men det är just detta modet vi inom föreningen måste ha, att just våga förändra! Om vi hela tiden går i nutid och gör som i dåtid så kommer gapet till slut bli för stort för att hänga med den nya tiden och möta framtiden på ett rustat sätt.

Vi har stora utmaningar framför oss inom föreningen, men även branschen som sådan. Vi har en ojämn ålderstruktur och jag kan konstatera att det fortfarande är väldigt mansdominerat på våra olika tillställningar och även arbetsplatser, de flesta av oss har svårigheter att hitta yrkeskunnig personal.  Vad ska vi då göra för att lösa detta? Jag har idag inga bra svar på denna fråga, men vi måste framförallt börja med att vara bra ambassadörer för vår förening/bransch/företag när vi väl träffas, allt ifrån hur vi beter oss till hur vi tar hand om och bemöter nya medlemar och kolleger. Det är väldigt viktigt att alla nya känner sig välkomna i vår förening tillika bransch.

Att vi blir bättre på att belysa och marknadsföra vilken fantastisk bransch gjuteribranschen faktiskt är. Vilken påverkan man kan ha på en hel förädlingskedja, hur vi här väver samman ett uråldrigt hantverk med den absolut senaste tekniken. Allt under samma tak så att säga. Det var just detta som en gång i tiden fångade mitt intresse för Svensk gjuteriindustri.

Vi måste som bransch bli väldigt bra på att ta hand om all den rutin vi har men även våga släppa fram de yngre personerna med all sin kreativitet och ny kunskap som nu kommer in i branschen. Vill här citera Conny Oldenby: Unga människor springer snabbare, men de gamla vet vägen. Det är just detta vi ska väva samman i både bransch och förening. Kloka ord Conny!

Vi måste ha en tydlig värdegrund, som belyser alla människors lika värde, vi behöver jobba med jämställdhet, detta för att i framtiden fortsatt vara en attraktiv bransch att jobba i. Här har vi som är medlemar i föreningen och branschrepresentanter ett väldigt stort ansvar, och det är dessa frågor som vi nu jobbar med inom styrelsen, vilken värdegrund skall vi luta oss mot? hur kan vi öka antalet medlemar? vad är medlemsnyttan? digital utveckling, och marknadsföring. Vi jobbar även mycket med arbetsätt inom styrelsen, tydligare ramverk, tydliga arbetsbeskrivningar. Vi ser också klara synergier med ett samarbete över ”gränserna” med ex Gjuteriföreningen, här kanske vi i framtiden kan tänka lite likadant vad gäller ex års kongressen/strategidagar, kanske  till och med till hösten 2019 att detta kan bli verklighet. Vi får se vad som händer.

Det känns väldigt spännande just nu att få verka inom styrelsen med alla dessa frågor och utmaningar som vi nu står inför. Vi tror vi är på rätt väg. Det vi definitivt vet är att vi måste anpassa och rusta oss som förening och bransch för framtiden.

GIFA 2019 som äger rum den 25/6-29/6, har vi nu börjat titta på lite olika alternativ för hur ett arrangemang kan tänkas se ut, vi jobbar just nu på 2 olika spår. Mer info kommer.

/Christian Karlsson, ordförande Sveriges Gjuteritekniska Förening