Behov och forskning

0
3349
Framtiden är redan här

Forskning och forskningsnytta är ofta diskuterad. Alla är överens om att det är viktigt att både vara vid forskningens framkant och att detta kan omsättas i nytta som ger både konkurrenskraft och arbetstillfällen. Allt för att gynna ekonomisk tillväxt. Utöver detta finns det växande önskemål om en uthållig utveckling både miljömässig som socialt. Kravspecifikationen är därför mycket komplex och det är viktigt att vi forskar på rätt område och sätt Vad innebär detta då gör forskningen inom material och tillverkning vid Jönköping University och hur kan detta komma gjuterierna till nytta?

Vad är viktigt att veta för framtiden?

Att framtidsspana är svårt och det finns många som gör undersökningar om detta som t.ex. Arthur Little, Frost and Sullivan och IDC tillexempel. Vad finns det för samförstånd som avser gjutbranschen?

Det är helt klart att gjutjärn till förbränningsmotorer kommer att minska och att behovet av gjutjärn kommer förändras. Användning av gjutjärn i anläggningsmaskiner och tung utrustning kommer att öka och kanske kan byggbranschen se en ny dag

Användningen av aluminium i fordon kommer att öka i andel av bilens vikt men inte nödvändigtvis så mycket i tonnage. Vad aluminiumet skall användas till ändras och det kommer at vara nya hårdare krav på termisk ledningsförmåga, brottförlängning, utmattningshållfasthet.

Blandning av material och fogning kommer att vara viktigt och det kan vara kombinationer som aluminium/ aluminium och aluminium / magnesium. Detta för att möta krav på egenskaper och vikt som är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv för att minska energiåtgången i både tillverkning och underanvändning.

Vad behöver vi göra?

I Sverige håller lättmetallsforskningen på att förändras då ett generationsskifte är förestående som driver på ett behov av en nationell samling inom lättmetall. Ett första steg till denna samling är den gemensamma dagen 6-7 Februari ordnad av Svenskt Aluminium och av Svenska Gjuteriföreningen. Vi på Jönköping University är naturligtvis helt redo för detta! Jag hoppas att vi ses där.

Ett sunt material i en sund komponent

Ett steg i att möta framtida kraven på brottförlängning och utmattningsegenskaper är att kunna styra på smältkvalitet. För att minimera defekterna i gjutgods av aluminiumlegeringar är det mycket viktigt att säkerställa hög smältkvalitet före gjutningen. Idag finns metoder men ingen är enkelt tolkningsbar med ett gott utfall till verkliga egenskaper hos komponenten. I ett nytt projekt som driv tillsammans med NovaCast AB, Thermo-Calc Software AB, Gränges Sweden AB och AB Lundbergs Pressgjuteri samt RISE skall en ny metod att kombinera akustisk emission och termisk analys utvecklas för att kontrollera smältkvaliteten tillsammans med varmspricktendensen

Detta är även ett gott exempel på hur industrinytta skn skapas tillsammans med forskning. Ett centralt problem skall lösas för gjuterierna och utrustningstillverkare tillsammans med mjukvarutillverkare samlas för att skapa en metod för att komma runt ett mycket svårlöst problem

/Anders E. W. Jarfors
Professor Avdelningen för Material och Tillverkning
Jönköping University