Samarbete – röd tråd för Gjuteriföreningen

0
3482

Samarbete är den röda tråden för all verksamhet inom Svenska Gjuteriföreningen. Tillsammans med medlemsföretagen tar vi målmedvetna steg till att stärka industrin.

Sverige är i särklass nordens största producent av gjutgods och producerar mer än de övriga nordiska länderna tillsammans. Detta tack vare att den svenska gjuteriindustrin är mycket väl utvecklad, har ett skarpt fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi samt att stora investeringar görs för att möta dagens och framtidens kundkrav. Framgångsreceptet är en ständig omvärldsbevakning, bland annat inom forskning och andra industrier, och det är här Svenska Gjuteriföreningen med sina cirka 170 medlemsföretag kommer in i bilden.

Föreningens verksamhet kan beskrivas som aktiviteter med fokus på medlemsnytta. Det är nämligen tillsammans med medlemmarna och utifrån deras önskemål som allt arbete styrs. Arrangera branschevent där medlemsföretagen ges möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med varandra, som bland annat Gjuteridagarna och Strategidagarna. Bevakar relevant och aktuell branschspecifik information, på såväl nationell som internationell nivå, samt sätter riktlinjer för pågående och framtida forskning. Arbetar aktivt med påverkansarbete för att se efter medlemmarnas intressen. Föreningen är dessutom en spindel i nätet vad gäller att förmedla kontakter, förfrågningar samt vid behov teknisk rådgivning. Oavsett aktivitet är kärnan i föreningens verksamhet alltid densamma – att tillsammans med medlemmarna stärka industrin.

“Leverantörer till gjuteriindustrin, gjuterier och slutkunder tillsammans är ett utmärkt team för att gemensamt hitta totallösningar som ökar konkurrenskraften i Sverige.”

Medlemsartikel med Tomas Liljenfors, Bryne AB:

För leverantörsföretaget Bryne AB är medlemskapet i Svenska Gjuteriföreningen av stort värde. Det har lett till många branschintressanta kontakter, kompetensutveckling och värdefull omvärldsbevakning.

Bryne AB erbjuder analysverktyg för kvalitetssäkring av metall, konsulttjänster inom gjutteknik, material och produktionsteknik samt utbildningar. Företagets VD och ägare är Tomas Liljenfors och han tycker att Svenska Gjuteriföreningen är en förutsättning för ett starkt gjuteri-Sverige.

– Leverantörer till gjuteriindustrin, gjuterier och slutkunder tillsammans är ett utmärkt team för att gemensamt hitta totallösningar som ökar konkurrenskraften i Sverige.

Bryne AB ser ett stort värde med medlemskapet i Svenska Gjuteriföreningen. Bland annat möjligheten till att knyta kontakter med andra företag och leverantörer, som i sin tur genererar värdefull kunskapsspridning.

– Sen att vi också får möjligheten att sprida vår kunskap är värdefullt. Det gör vi exempelvis genom att ställa ut på minimässan under Gjuteridagarna och inom olika utvecklingsprojekt, säger Tomas.

Bryne AB är ett av de många medlemsföretagen som ingår i projektet Gjutmagistern. Projektet ser Tomas som ett utmärkt sätt att få ut kunskap på en högre nivå till industrin.

– Jag tror på konceptet och uppmuntrar personalen i Bryne att läsa utbildningen. Kompetensbiten är nämligen något som är viktigt för gjuterier för att hitta ny eller utbilda redan befintlig personal.

En annan central del för Bryne AB är all aktivitet som föreningen har inom omvärldsbevakning, något som gäller både teknikutveckling, standarder, lagkrav men även trender och hur gjuteribranschen fungerar i andra delar av världen.

– Vi värderar de forskningsresultat som visas upp och att förstå vilka behov som slutkunden har nu och i framtiden. Men viktigast av allt är nog samtalen när man ses under Svenska Gjuteriföreningens träffar.

Något som Tomas reflekterat över sen företaget blev medlemmar är engagemang, eller rättare sagt vikten av att engagera sig.

– Medlemsstyre kräver engagemang och jag tror att många mindre medlemmar har svårt att hinna engagera sig. Ensam är måhända stark, men som ensam stark är det svårare att utvecklas. Engagera mera.

Medlemsartikel med Anna Sabel, Emil Sabel AB:

Kunskapsutbytet med andra medlemsföretag och leverantörer inom Svenska Gjuteriföreningen är av stort vikt för Emil Sabel AB. Likaså att föreningen lyfter de frågor som företagarna behöver hjälp med.

Emil Sabel AB är ett familjeföretag i Lidköping som inriktar sig helt på gjutning av slitgods och har kunder i alla världsdelar. Företaget är inne på sin fjärde generation där Anna Sabel är delägare. Men likt många andra företagare axlar Anna flera roller inom arbetet, bland annat produktionschef, controller samt kärnmakare och blackare när det behövs. Det förklarar varför hon personligen lägger stor vikt vid att Svenska Gjuteriföreningen besitter ett brett kontaktnät.

– De är lite som ett bollplank och en kunskapsbank där jag kan kontakta människor som är proffs på de områden jag inte är, säger hon.

När vi pratar med Anna är hon nyligen hemkommen från Tylösand och årets Strategidagar. Utöver att träffa andra företag och leverantörer inom gjuterisektorn hade Anna äran att agera moderator under dessa dagar. Hon berättar att årets tema med framtids- och omvärldsbevakning bjöd på samtal om var branschen är i dag och vad som förväntas inom några år.

– Det var en bra mix av föredragshållare. Jag tycker det var spännande att höra Andreas Levander från Husqvarna berätta om deras digitalisering av fabriken, säger hon och fortsätter:

– Då jag studerat redovisningsekonomi och är utbildad jurist tyckte jag även att Nordeas Bengt Roströms föredrag om vart marknaden är på väg var intressant.

Det är just kunskapsutbyten, likt Strategidagarna, som Anna beskriver är av störst vikt för Emil Sabel AB.

– Föreningen ska ju vara till nytta för branschen, oavsett storlek på företag eller resurser. Det är viktigt för oss som ett litet gjuteri att föreningen lyfter de frågor som små till medelstora företag behöver hjälp med. Och under dagar som just Strategidagarna så får vi möjlighet att föra fram det vi önskar att föreningen ska arbeta med, säger Anna.