Gjuteriteknik – Hållbarhet här och nu

0
2437

På Gjuteriteknik i Värnamo är intresset för grön el och hållbarhet stort. Intresset för grön el fick bröderna Abrahamsson med sig redan från barnsben när deras far köpte ett par vattenkraftverk i slutet av sjuttiotalet. Redan då tyckte pojkarna att det var spännande att vara med ute och titta på hur den lilla generatorn arbetade och skapade el. Intresset för energi har alltså fått växa vidare och idag är Gjuteriteknik självförsörjande på grön el från de vindkraftverk som företaget är delägare i.

OM VINDKRAFTVERKEN GUDRUN OCH MATILDA

De båda vindkraftverken är placerade på Jonsaberget på Vallerstad gård strax utanför Värnamo. När stormen Gudrun fällde stora delar av skogen, så kom tanken upp på att placera vindkraftverk där. Namnet Matilda kommer från gårdens tidigare ägare, Matilda Johansson som på 40-talet testamenterade gården till Mo-, Östbo och Västbo härader.

Ägare: Vallerstads vinds ekonomiska förening med 200 medlemmar äger 50%, Värnamo Energi äger 25% och Gjuteriteknik äger 25%