Utbildningen från insidan

0
2013

Universitetslektor Ehsan Ghassemali är en av lärarna på Jönköping Universitys mastersutbildning Produktutveckling, inriktning material och tillverkning. Ehsans roll är att koordinera och examinera delkurser som handlar om tillverkningsteknik och materialteknik, samt haverianalys inom gjutning, formning, svetsning, bearbetning och materialkarakterisering.

TEXT SARA REIS

FOTO PRIVAT