Att utveckla framtidens eltruckar – Grön omställning öppnar ny marknad för gjuterikoncern

0
355
Semi-trailer truck SCANIA by driving along highway on sunset background. Goods Delivery by roads. MINSK, BELARUS - SEPT 07, 2020

Pressrelease från BIRN group, Holstebro, Danmark, 2023.
Fritt översatt av Lotta Larsby

BIRN Group har under många år levererat gjutjärnskomponenter till lastbilsindustrin. Gjuterikoncernen, med företag i Danmark, Sverige, Tyskland och Italien, expanderar just nu denna marknad genom rådgivning och genom att utveckla mer klimatvänliga gjutjärnskomponenter, inklusive lösningar för framtidens eltruckar.

Enligt Europeiska miljöbyrån står tunga fordon för inte mindre än en fjärdedel av CO2-utsläppen från all vägtransport inom EU. Därför arbetar europeiska lastbilstillverkare hårt för att minska sitt koldioxidavtryck och denna utveckling börjar gradvis spridas över hela värdekedjan. Detta gäller även för en av norra Europas största gjuterikoncerner, BIRN Group, som har levererat gjutjärnslösningar till den europeiska lastbilsindustrin i decennier.

BIRN-koncernen upplever just nu krav från flera av sina kunder inom lastbilsindustrin på dokumentation av gjutjärnskomponenters CO2-avtryck, livscykelbedömningar, hållbarhet och frågor om hållbarhet i produktionerna. Enligt koncernchefen Claus Beier har dessa krav därmed öppnat en helt ny marknad för gjuterikoncernen. Att erbjuda rådgivning och utveckla mer klimatvänliga produkter.

– Vi är stolta över att våra kunder inom lastbilsbranschen har uppmärksammat vårt bidrag till den gröna omställningen och att de har bjudit in oss att delta i utvecklingen av framtidens eltruckar. Detta beror bland annat beror på vårt fokus på hållbarhet och att vi kan möta tillverkarnas krav på dokumentation, säger han och tillägger:
– Och då beror det delvis på BIRN-koncernens långa erfarenhet som utvecklingspartner för lastbilstillverkningsindustrin. Vi har kunnandet och certifieringarna för att hjälpa till att utveckla nya lösningar, inklusive komponenter för eltruckar, som har andra tekniska krav. Med elektrifierade fordon är det stort fokus på räckvidd och därmed hur långt en lastbil kan köra på en laddning. Följaktligen får komponenterna i dessa lastbilar inte vara för tunga, eftersom övervikt kräver mer energi.

Att utveckla framtidens eltruckar
Ett bra exempel på detta är den svenska lastbilstillverkaren Scania, som förra året satte upp ett mål att minska CO2-utsläppen med upp till 90 procent i hela sin europeiska värdekedja. Det ställer nya krav på underleverantörer som BIRN-koncernen, som nu börjat samarbeta med Scania för att utveckla komponenter till framtidens eltruckar.

– Scania utvecklar och tillverkar alla produkter med fokus på att minska CO2-utsläppen. Detta är av högsta prioritet för oss, vilket är anledningen till att vi var en av de första leverantörerna av tunga transportlösningar som skrev på Science Based Targets. Vi åtar oss att minska CO2-utsläppen från våra produkter, både under användning och när de produceras. Det är väsentligt att våra leverantörer är en integrerad del av denna resa och BIRN är ett bra exempel, eftersom de liksom vi arbetar hårt för att minska sin egen klimatpåverkan och stärka sitt erbjudande inom att utveckla hållbara gjutlösningar, säger Tom Kvarnström, direktör. Commodity Powertrain på Scania, och fortsätter:
– Vår Super Powertrain var ett viktigt steg på denna resa och följs av en växande serie av batteridrivna elfordon. Vi kommer att fortsätta att utveckla och stärka kraven på både förbränningsmotorer och elektriska produkter för att säkerställa att vår leveranskedja väsentligt bidrar till vår vision om att vara ledande inom hållbara transportlösningar.

Scania och BIRN-koncernen är redan på god väg att utveckla flera lösningar för lastbilstillverkarens eltruckar och enligt Claus Beier är ännu fler delar på gång:
– Vi har för närvarande mer än 50 nya gjutjärnskomponenter för elfordon i vår pipeline, och nya utvecklas kontinuerligt. Så, Scanias eltruckar är ett intressant fall för vår koncern, säger han.

För vidare information, vänligen kontakta:
Group CEO Claus Beier, BIRN Group, mobile 2923 1227 and email: cbe@birn.dk
Press service: Anders Bo Andersen, mobile 2869 8307 og e-mail: anders@publicity.dk