Kvarts – alltid aktuellt

0
1992

Det finns många anledningar till att låta kvarts fortsätta vara en viktig fråga ute hos gjuterierna. Framförallt för att det är ett ämne som fel hanterat är mycket skadligt men även för att det nu skett en del förändringar i EU:s lagstiftning och mer kan väntas framöver.

Text: Martin Wänerholm

Foto: Industriarbetsgivarna och Patrik Svedberg

Riskerna med kvarts är något som den svenska gjuteriindustrin, men även andra branscher som till exempel gruvindustrin, hanterat under många år. Det har också gett god effekt och antalet nya fall av den allvarliga lungsjukdomen silikos har minskat, men det innebär inte att företagen kan slå sig till ro.

– Det är viktigt att man fortsätter jobba förebyggande, att man utbildar sin personal kring vilka riskerna är och hur man skyddar sig så att inte kunskapen glöms bort, säger Cecilia Andersson, arbetsmiljöexpert hos Industriarbetsgivarna som organiserar arbetsgivare inom basindustrin.

Att EU nu infört samma gränsvärde som Sverige haft tidigare tycker Cecilia Andersson är bra då det blir mer konkurrensneutralt. Då Sverige sedan länge reglerat kvartshanteringen i Arbetsmiljöverkets föreskrifter blir det inte så stora skillnader för svensk industri. Men införandet i carcinogen- och mutagendirektivet kommer ändå innebära vissa förändringar. Bland annat ska arbetsgivare föra ett register över personer som exponerats för kvarts. Exakt hur detta kommer att se ut i Sverige är inte klart i nuläget.

– En sak som kan vara aktuell för gjuteriindustrin är substitutionsprincipen. Det innebär att om det är möjligt så ska man byta ut det aktuella ämnet i det här fallet kvarts, förklarar Cecilia Andersson

De som av olika tekniska skäl inte kan byta ut till exempel gjuterisanden mot en sand med lägre kvartsinnehåll måste motivera detta och dokumentera de utredningar som har gjorts. Även detta är nyheter som Arbetsmiljöverket kommer att hantera i kommande uppdateringar av kvartsföreskriften.

Inom EU finns också ett frivilligt samarbete mellan flera branschorganisationer och fackförbund för att minska exponeringen av kvarts, samarbetet går under namnet NEPSI. För att visa hur arbetet fortskrider genomför NEPSI vartannat år en enkät till de verksamheter som använder kvarts där de får svara på hur de hanterar de risker som finns. 2018 års rapportering genomfördes under våren. För gjuteriernas del bekostade Svenska Gjuteriföreningen att en enkät skickades ut till alla svenska sandgjuterier och att svaren sammanställdes i NEPSI:s databas. Arbetet genomfördes av Swerea SWECAST.

– I och med att vi i Sverige haft speciella föreskrifter för kvarts och haft gränsvärde sedan tidigare har vi redan arbetat mycket för att minimera exponeringen och kanske inte haft så mycket hjälp av den här rapporteringen. Men jag vet andra länder som inte har egna föreskrifter och som kommit ett steg längre i sitt arbete genom NEPSI.

Cecilia Andersson tycker det är viktigt att arbetet fortsätter och för den som vill lära sig mer om hur man minskar riskerna rekommenderar hon NEPSI:s hemsida som innehåller mycket utbildningsmaterial.

“Det som är viktigt är att inte nöja sig med att man ligger under 0,1 utan försöka jobba för att det ska bli så lågt som möjligt, ner mot noll”

MINSKA RISKERNA

 • Störst är riskerna vid rensning och byte av infordring på ugnarna.
 • Byt ut materialet t.ex. sanden mot en med lägre kvartsinnehåll.
 • Dammsug lokalerna istället för att sopa.
 • Utforma gjutgodset så rensningsarbetet minimeras.
 • Använd rätt typ av skyddsutrustning.
 • Använd skyddsutrustningen på rätt sätt.
 • Säkerställ god ventilation

Läs mer på www.nepsi.eu eller i föreskriften Kvarts – stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2) på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Fakta Kvarts:

 • Ingår i våra vanligaste bergarter
 • Består av kisel och syre, kemisk formel SiO2
 • De allra finaste kvartspartiklarna så kallade respiralbelt damm kan nå längst ned i lungorna och orsaka skada
 • Inandning av respirabelt kvartsdamm kan leda till lungsjukdomen silikos.
 • Den som har fått silikos har ökad risk att få lungcancer