Cirkulär ekonomi – ett måste för framtiden

0
1604

– Om vi ska fortsätta att leva som genomsnittseuropén gör idag så behöver vi tre jordklot att ta resurser ifrån.

Det säger Johan Dahlström på Swerea SWECAST när han pratar om ämnet cirkulär ekonomi på Swerea SWECAST öppna hus.

Text och foto: Elisabeth Anderberg

Illustration: Shutterstock

När Johan Dahlström först börjar att rita upp sina illustrationer på whiteboarden så förs tankarna först till Papphammar. Men budskapet är väsentligt mycket mer viktigare än vad som förmedlades i Gösta Ekmans gamla sketch.

Cirkulär ekonomi handlar mycket om att återanvända och laga produkter vi en gång har tagit från jordens resurser för tillverkning.

– Och det är just det allt handlar om. Vi ska använda resurserna ännu smartare, säger Johan Dahlström medan han ritar på tavlan.

Linjär ekonomi är när vi tillverkar något, förbrukar det och sedan slänger det.  Take, make, dispose är ett vanligt uttryck för det.

Gjuteribranschen är idag bra på att återanvända material genom att smälta ner och återanvända på det sättet.

– Problemet ligger i komponenter gjorda av bland- och multimaterial. Det är svårt att återanvända på det sättet. Där måste vi bli bättre på att hitta andra sätt inom cirkulär ekonomi, säger Johan Dahlström.

“Sedan kommer detta att ta tid att ställa om eftersom de flesta företag är uppbyggda på en linjär ekonomi”

Idag har vi blivit lite bättre på att använda produkter fler gånger innan vi kastar det. Men målet är att det ska stanna i en cirkel för att användas om och om igen.

Johan Dahlström menar att idag skulle vi till exempel kunna bli bättre på att rusta upp våra produkter vi tillverkar och sälja en gång till. Priset blir lägre men det blir också billigare att laga komponenter än att göra om dem från början.

– Fast om det handlar om komponenter till en lastbil exempelvis så vill kunden inte ha en begagnad del utan en ny, opponerar sig en av de som lyssnar på Johan.

Och där sätter en diskussion igång om vem som ska ta tag i taktpinnen gällande denna fråga. Är det tillgång eller efterfrågan som ska styra?

Och åsikterna går isär. Vissa menar att det aldrig kommer att gå att sälja lagade komponenter så länge det finns nyproducerade att välja mellan. Medan andra menar att det visst går eftersom vi går in i en tid där alltfler är medvetna och prioriterar klimatfrågan i sina bolag och tillverkning.

– Sedan kommer detta att ta tid att ställa om eftersom de flesta företag är uppbyggda på en linjär ekonomi, säger Johan Dahlström.

Han pekar på andra branscher där man idag har kommit längre. Som företaget som hyr ut motorsågar istället för att sälja dem. På så sätt använder vi jordens resurser mer effektivt. Eller webbsidan som hyr ut kläder istället för att sälja dem. Och så vidare.

– Det handlar om att vi tänker efter och hittar fler områden där vi kan tillämpa cirkulär ekonomi, säger han och tillägger att i framtiden kanske inte alla åkerier behöver ha lika många lastbilar utan att man delar på dem mellan chaufförerna.

Det muttras en del bland åhörarna och kommentarer som ”det vet väl alla att varje chaufför vill ha sin egen stil på lastbilen” fälls.

Men det är just det som är utmaningen. Att bryta gamla mönster, gamla vanor för framtidens skull.

– Vi måste hitta en balans i hur vi bygger upp våra företag och vårt samhälle mer hållbart. Det kräver att vi blir smartare och mer resurseffektiva men ändå kan tillgodose våra behov, avslutar Johan Dahlström.