Xylem, med ambition och potential att lösa världens vattenproblem

0
2453

I den Småländska skogen i Lindås, Emmaboda kommun, finner vi en globalt marknadsledande spelare inom innovativa vattenlösningar. Fabriken är en del av den världsomspännande koncernen Xylem. De arbetar enligt devisen, “Let´s solve water”. I Emmaboda tillverkar man vatten och avloppspumpar.
Vi träffar Peter Björnsson som är gjuterichef i Emmaboda för att höra hur en så stor arbetsplats har arbetat för att nå en sådan framgång gällande hög trivsel och låg personalomsättning. Mycket har självklart med den psykiska atmosfären att göra men utöver detta arbete utför Xylem kontinuerligt förbättringar gällande den fysiska arbetsmiljön och säkerheten.

Text: Lotta Larsby
Foto: David Elg

Xylem i Emmaboda sysselsätter ungefär 1200 personer, något varierande beroende på säsong. Man är en välkänd aktör på orten men även nationellt och internationellt. Xylem arbetar fortfarande enligt konceptet från ax till limpa med ett väldigt komplett flöde. Alla funktionerna finns samlade inom industriområdet och inkluderar ett gjuteri med råmaterial in i ena änden, som levererar till egen bearbetning, som i sin tur levererar till egen montering, provning, slutpackning och distribution ut. På gjuteriet arbetar omkring 130 medarbetare.

Grunden till dagens fabrik lades redan år 1901 här i Lindås. Då var man gjuteri- och mekanisk verkstad. Peter Alfred Stenberg förvärvade en redan existerande verksamhet på orten. Han kom så småningom via en tidningsannons i kontakt med en ingenjör som sökte tillverkare av en pumpmodell han hade konstruerat. Firman kom då att heta Stenberg-Flygt AB. Flygt är fortfarande varumärkesnamnet på Xylems produkter tillverkade i Emmaboda. Så småningom växte företaget rejält, till att idag alltså vara en del av ett globalt marknadsledande företag, representerat i många av världens länder.

Gällande miljöarbetet berättar Peter att företaget har legat i framkant senaste 30 åren. Ett gjuteri är inte något som man bygger om på en dag. Strategin har varit att ständigt utföra strukturerade förbättringar. Peter berättar att det hjälper att vara en del av ett stort företag för att ha tillräckliga muskler att genomföra avgörande förändringar.

“Att byta ut maskinella delar i vår verksamhet betyder absolut ingenting när vi ställer det i förhållandet till att vi har kunnat spara våra medarbetares trygghet och hälsa.”

Peter Björnsson, Xylem

David Elg xylem 2

Peter guidar oss genom fabriken och passar samtidigt på att berätta om några av de utmärkande förändringar som har gjorts här på siten i Emmaboda.
Gjuteriet hanterar två typer av legeringar, gråjärn och vitjärn. Det är gällande transporten av gråjärn som Peter visar oss det första exemplet på en av deras insatser.
Ett väldigt riskfyllt arbetsmoment, som nu har reducerats till att innehålla minimal manuell hantering, är själva lastningen av smält gråjärn. Xylem investerade för några år sedan i en AGV-robot, (Automatic Guided Vehicles) som helt autonomt sköter transporten av smält järn mellan smältugnar och avgjutningsmaskin. För en tid sedan skedde en incident som resulterade i att några komponenter på roboten var tvungna att repareras och byta ut. Det ser Peter som ett otroligt tydligt kvitto på vilken bra investering AGV-roboten var.
-Att byta ut maskinella delar i vår verksamhet betyder absolut ingenting när vi ställer det i förhållandet till att vi har kunnat spara våra medarbetares trygghet och hälsa.
Vi vandrar vidare genom fabriken och når kärnsättningen. Där har Xylem kunnat automatisera ett 30-tal produkter som nu sätts med robot istället för genom manuell hantering. Man började urvalsprocessen om vilka produkter man skulle automatisera först genom att identifiera vilka produkter som ergonomiskt var sämst för människorna i fabriken att hantera. Sedan robotarna installerades har man sparat otaliga mänskliga lyft. Peter berättar att de faktiskt förra veckan passerade 550 ton i räkneverket på sparade manuella lyft.
Peter talar vidare om kärnsättningen och berättar att det inte bara är sin enorma bredd på produkter som gör dom unika, utan även att dom har så här pass mycket automatisering.
Gjuteriet besitter verktyg till 1400 produkter. Från 0,5 kg till 330 kg och i varierande geometriska former. Utöver bredden har dom dessutom möjlighet att producera väldigt små batcher.
– Den flexibiliteten vi besitter här är ju fantastisk för våra kunder. Vi byter brätt i formmaskinen cirka trettio till fyrtio gånger per skift, berättar Peter på frågan om vad han tror bidrar till Xylems konkurrenskraft.
-Vidare tror jag att en bidragande faktor till vår framgång är att vi kan arbeta inriktat på att leverera en fullständig lösning. En kommun, samhälle, stad eller företag kommer till oss med ett vattenproblem. Då kan vi erbjuda dom en fullständig lösning istället för att endast sälja ingående komponenter.

Ytterligare ett exempel på Xylems miljöarbete är ett samarbete man har tillsammans med kommunen. Xylems restprodukter består framförallt av sand. Genom att denna används av kommunen för att kapsla in gamla deponier omvandlas den från avfall till att fylla ett miljösyfte.
Även den värme som alstras i gjuteriet, i exempelvis smältugnarna, återanvänds för att värma upp andra delar av fabriken. Peter beskriver,
-Den här typen av värmeåtervinning har vi utfört i minst tjugo år. För oss är det ingen nyhet med miljötänk utan det är tjugo år gamla insikter.
Han fortsätter genom att berätta att gjuteriverksamhet ofta betraktas som en ganska skitig verksamhet. Men på Xylem har det hela tiden funnits ett systematiskt arbete. Dels med att ta hand om och rena det som de släpper ut, följa upp och se till att det är snyggt och prydligt.
Ytterligare ett steg i värmeåtervinningen var att de för några år sedan gjorde ett stort borrhålslager. Eftersom det värmebehov som uppstår varierar över året, kan de nu spara värmen i berggrunden likt en stor termos när värmebehovet är lägre, och plocka fram det fram emot höst och vinter när behovet återuppstår.

Adam Karlsson, Xylem

David Elg xylem 1

På vår rundtur genom gjuteriet passerar vi Adam Karlsson som står och rensar gjutgods till en av verkstäderna. Det är med stolthet Peter berättar om det arbete man har utfört för att bevara operatörernas hälsa genom vibrationsmätning. Om en operatör utsätts för hög och långvarig vibrationsbelastning kan något som kallas “vita fingrar” uppstå. Det kan innebära känselbortfall och temperaturkänslighet. För att undvika detta valde man att installera vibrationsmätare som hela tiden övervakar hur mycket vibration operatören utsätt för. När maxnivå är uppnådd stoppas de tryckluftsmaskiner operatören använder sig av automatiskt och det går inte att arbeta vidare. Från ett antal tillbud av “vita fingrar” varje år har man sedan denna implementering minskat antalet skador till noll. Som Peter berättar,
-Det känns tryggt att veta att jag skickar hem mina medarbetare i samma skick som de kom, kanske bara lite tröttare.
Själv har Peter arbetat på siten i Emmaboda i ett sträck sedan 2010 inom en rad olika funktioner. Eftersom han kommer härifrån orten hade han redan tidigare stiftat bekantskap med företaget genom bland annat sommarjobb.
Många andra har liksom Peter stannat kvar inom företaget men bytt roller och arbetsuppgifter. Peter berättar att Xylem historiskt sett har en väldigt låg personalomsättning och en väldigt lojal arbetsskara. Det tror han beror på väldigt bra anställningsförhållanden. Dels har Flygt och Xylem alltid varit ett stabilt företag, ständigt vuxit i en stadig takt, legat bra till gällande löner och satsat hårt på arbetsmiljö under många år.
Peter berättar att man alltid haft ett tätt samarbete mellan produktionsledning, fackliga organisationer och personal. Närheten till varandra har inneburit en naturlig och bra dialog om hur det går att förbättra i alla led.
-Eftersom vi alltid har haft ett fokus på miljö, både miljön utanför företaget och arbetsmiljön inne i företaget, har vi ständigt haft i bakhuvudet att genom alla förändringar samtidigt lösa problem som har uppkommit. Det innebär att vi systematiskt under många år arbetat fram en bra arbetsmiljö. Det gäller också att inspirera till ansvarstagande. Genom ansvar blir arbetet mer meningsfullt och alla förstår sin del av kedjan. Jag tror att vi på Xylem jämfört med många andra ställen har en stor frihet att påverka vårt arbete.
En utmaning Peter upplever gällande arbetsmiljön är att de liksom många andra inom tillverkningsindustrin önskar att få in fler kvinnliga medarbetare. Fler kvinnor i arbetslaget är Peter övertygad om ger många positiva effekter, inte bara gällande produktion utan även inom attityd, kultur och säkerhet. Däremot ser han en positiv trend och gjuteriet är faktiskt den ledningsgrupp i Emmaboda som är den mest jämställda på fabriken.

Framtiden för Xylem och Emmaboda spår Peter blir en ljus sådan. De utvecklar ständigt nya tekniker som kan ge ett mervärde åt deras kunder såsom exempelvis digitala lösningar. De investerar i utrustning såsom 3D printers vilket ger mycket större frihet för konstruktörerna. Emmabodafabriken beräknas växa omkring 3-5 procent per år. Peter tror att de har en stor fördel i att de ständigt ser sig omkring och identifierar saker de kan bli bättre på, bli ännu mer effektiva inom och bli ännu mer resurssnåla på. Det tror han innebär god potential för att lyfta kvaliteten till ytterligare en väldigt hög nivå.

Och så till den viktiga kärnfrågan, att Xylem vill lösa världens vattenproblem. Vi frågar Peter rakt ut, Går det att lösa världens vattenproblem? Hans svar innehåller inte någon som helst tvekan.
-Ja! Det är klart att det går! Mänskligheten har rett ut de flesta problem vi ställts inför.
Däremot tror Peter att det är avgörande att det finns en medvetenhet om vad som måste göras. Innan tillgången på dricksvatten faktiskt skapar konflikter som driver folk bort från sina hembygder och orsakar sociala spänningar.
Han tror att en ökad medvetenhet hos människor om utmaningen vad vi står inför, i sin tur kan driva både politiska, ekonomiska och demografiska frågor. Allt för att förverkliga visionen, att lösa världens vattenproblem.

Xylem

XYLEM

-Grunden lades redan år 1901 i Lindås. -1912 bytte företaget namn till Lindås Gjuteri & Formfabrik AB.
-1929 inleddes ett samarbete som resulterade i den första pumpen kom i produktion i Lindås.
– 1962 bytte bolaget namn till Sten- berg-Flygt AB.
- 2008 bytte bolaget namn till ITT Water & Wastewater AB.
– År 2011 delades ITT i tre nya företag varav Xylem är ett.

Peters bidrag till Spotifylistan Gjuterilåtar: 
Fortunate son med bandet Creedence Clearwater Revival. Den passar in bra på ett gjuteri!