Byt ut väggarna mot fler kvinnor för en bättre miljö

0
2174

Vi säger ofta att något sitter i väggarna. Framförallt om det handlar om arbetsplatser och vad det finns för kultur på respektive arbetsplats. Det kan handla om allt från hur våra arbetsmetoder är till hur vi är mot varandra. Om alla diskar efter sig i lunchrummet, om vi tillåter rökning inomhus, om det är okej med en viss jargong eller om vi är öppna för förändring. Mycket får ofta vara som det är med motiveringen att det alltid varit så.

Men vänta nu tänker du. Temat för detta nummer är klimat och miljö. Vad har det med vår jargong på jobbet att göra? Mycket skulle jag säga. Mer än vad många tror.

Ett av alla miljömål som är satta handlar om att minska koldioxidutsläppen. Undersökningar som är gjorda baserade på män och kvinnors koldioxidutsläpp i Europa visar att män står för 25 procent mer av utsläppen jämfört med kvinnor. Lokala undersökningar gjorda i Sverige visar på detsamma. Så vi kan inte skylla på andra länder.
Män tänker mindre på vilket koldioxidavtryck deras matkonsumtion utgör och deras privattransporter står för betydligt mer utsläpp än vad kvinnornas gör.
Och vi ska inte underskatta den psykologiska faktorn gällande att vi vill göra som andra gör i vår omgivning. Så en mansdominerad arbetsplats bidrar till mer utsläpp än vad en mer jämställd arbetsplats gör. Det hjälper inte heller att endast anställa kvinnor. För då kan inte män inspireras av kvinnors sätt att tänka kring miljön och då står vi på plus minus noll ändå. Förstår ni? Vi behöver samverka här och skapa ett arbetsklimat som lockar både kvinnor och män.
Det är där jargongen kommer in och hur mycket vi tillåter väggarna tala. Gjuteribranschen är en av många industribranscher som i alla tider varit mansdominerad. Det är dags att ändra på det nu och det krävs mer arbete än att bara skriva ut i en platsannons att man strävar efter jämställdhet. Detta är ett måste inte bara för klimatets skull utan för att branschen har inte råd att förlora möjlig arbetskraft från hälften av befolkningen.

När det handlar om den rent tekniska miljön på en arbetsplats så regleras den mer och mer via regler och lagar. Industrier får krav på sig att energieffektivisera sina verksamheter. Sammansättningen av material som används i produktionen mäts noggrant för att inte överstiga värden som påverkar miljön negativt. Just när det gäller denna delen så går det inte att hävda rätten av det som sitter i väggarna. Ren fakta och mätningar av värden tar inte hänsyn till det.
Se till så att väggarnas makt inte heller få påverka arbetsmiljön och vilka som sitter runt bordet i lunchrummet.

/ Elisabeth Anderberg

Månadens krönikör

Namn: Elisabeth Anderberg

Gör: Frilansskribent och driver Skatan PR

Bor: Växjö