Stor uppmärksamhet för Svensk sand

0
957

I början av veckan skickade RISE ut ett pressutskick med titeln Svensk sand är bäst i 3D printern.
Sedan dess har Ulf Gotthardsson, forskare och projektledare på RISE, fått nyfikna frågor och positiv uppmärksamhet från både dagstidningar och nätpublikationer.
Projektet som har uppmärksammats går under namnet SANDBOX. Projektet har bland annat undersökt hur 3D-printade formar och kärnor kan fungera tillsammans med gjuteriers befintliga sandprocess.
Ulf berättar hur fyndet att den svenska sanden faktiskt fungerar bättre än sand från mellaneuropa i 3D printing, egentligen var en lyckosam sidoeffekt av ett större projekt.

–Det känns kul med det här genomslaget och att det även väckt uppmärksamhet i kretsar som ligger utanför de som vanligtvis är intresserade av projekt av detta slag.

Den svenska sanden leder till lägre kostnader, lägre miljöpåverkan och högre kvalitet på produkterna.
3D-skrivarna som har undersökts tillverkas i Tyskland och saluförs tillsammans med sand från mellaneuropa, främst Tyskland. Under garantitiden för dessa sandprintrar är användarna tvungna att använda denna sand för att garantin ska gälla, men när garantitiden löpt ut står det användaren fritt att välja vilken sand de vill. I projektet testade man sand från Vättern och det visade sig att den svenska sandens kornform, kornstorlekar och mineralinnehåll passade alldeles utmärkt i sandprintrarna.
SANDBOX är ett projekt som finansierats av Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material och projektleddes av RISE. Partners i projektet var Volvo Lastvagnar, Sibelco Nordic AB, Xylem Water Solutions, AB Holsbyverken, Smålands Stålgjuteri.
Tack vare projektets konstaterande av den svenska sandens goda egenskaper har VOLVO GTO i Skövde valt att framöver endast använda den svenska sanden i sin skrivare.