Scania banar väg för gjuterisverige

0
3135

I och med att Scania bygger nytt gjuteri i Södertälje plockar man också hem produktionen av 60 000 ton gjutgods per år som man idag delvis outsourcar till andra länder.

Det är något de tjänar på, både klimatmässigt och ekonomiskt. Men arbetet banar också väg för förbättringar i den svenska gjuteribranschen.

Text: Elisabeth Anderberg

Foto: Alexander Mahmoud

Det var närScania började med utvecklingen av en ny motorplattform som man insåg att det skulle bli många ändringar och väldigt kostsamt att driva igenom förändringarna hos de leverantörer de använder idag för produktion av motorblock och cylinderhuvuden. Istället bestämde man sig för att bygga ett nytt gjuteri i egen regi.

I och med det så hade man kapacitet till att plocka hem all produktion till Sverige och Södertälje som man tidigare outsourcat.

För många som förlägger produktion i andra länder så handlar det om att man tjänar ekonomiskt på det. Men Scania kom fram till en annan slutsats. Efter flera kalkyleringar och hänsynstagande till diverse faktorer så kom man på att man faktiskt skulle tjäna ekonomiskt på att ha all produktion i sitt egna gjuteri.

– Närheten mellan gjuteri, forskning och utveckling är viktig vid framtagande av nya produkter, säger Thomas Lindstedt huvudprojektledare för det nya gjuteriet.

 

Men det är inteendast den ekonomiska vinningen man gör genom att ta hem produktionen till Sverige. Den klimatmässiga vinsten är betydande. Anders Svensson är en av dem på Scania som arbetar med frågor kring klimat och energi i det nya gjuteriprojektet. Han berättar att Scania i Södertälje når man noll procent CO2 på den elektricitet man använder  eftersom man använder sig av så kallad grön el i olika format.

– Det är svårt att nå det vid produktion utomlands, säger han.

Thomas Lindstedt tillägger att utan att kunna säga exakt hur mycket man bidrar med att minska på utsläppen både via el och annat så kan man titta på klimatindikatorn för att förstå att den svenska produktionen är den mest fördelaktiga när det kommer till utsläpp per ton gjutgods.

“Men samtidigt känns det bra att visa att det går att ta tillbaka gjuteribranschen till Sverige”

I och med att Scania arbetar aktivt med energi- och klimatfrågor så är man också med och diskuterar energifrågor med andra. De ingår i ett energinätverk där man åker runt till andra gjuterier för att dela erfarenheter.

– Det funkar ju bra att prata energifrågor på gjuterier. Där ligger ingen konkurrens oss emellan, säger Anders Svensson.

Det arbete som Scania gör just nu i energifrågorna gynnar andra gjuterier i Sverige. Anders Svensson har bland annat arbetat fram en metodik man kan använda sig av när man köper in nya maskiner för att få det så energismart som möjligt. Sedan har Scania även påverkat leverantörer som andra i branschen har nytta av.

– Det var när vi skulle köpa in smältugnar som vi åkte till en av leverantörerna och förklarade för dem hur mycket vi skulle tjäna på om de gjorde vissa förändringar på ugnarna. Efter vi hade varit där så ändrade de till det vi föreslagit, berättar Anders Svensson och säger att det är viktigt att de större företagen som har kapacitet att påverka leverantörerna gör det. Det gynnar alla i slutändan.

Det nya gjuteriet skavara igång i början av år 2021, men den första gjutningen ska göras i september 2020. Redan nu har de en verkstadschef på plats som förbereder arbetet och ett kompetensutvecklingsprogram för personalen. Med en ny typ av produktion så kommer antalet anställda att vara ungefär detsamma som idag, men med en del nya kompetensområden.

Thomas Lindstedt har full förståelse för hur det slår mot företag som tappar en stor del av produktionen som de tidigare levererat.

– Men samtidigt känns det bra att visa att det går att ta tillbaka gjuteribranschen till Sverige, säger han.