På nytt uppdrag

0
1737

På årsstämman för Sveriges Gjuteritekniska Förening (SGF), som hölls den 14 september i Strömstad valdes Joakim Berlin till ny ordförande för föreningen. Joakim har tidigare suttit som vice ordförande i föreningen och tar över ordförandeposten efter Christian Karlsson. Som vice ordförande valdes Magnus Kihlström från Sibelco. Joakim arbetar på Foseco som chef för affärsområde gjuteri i de nordiska länderna och Storbritannien. Vid tidigare tillfälle har Joakim även suttit som ordförande i den nordöstra avdelningen av SGF. Utöver sitt engagemang i SGF är Joakim även aktiv i styrelserna för AB Gjuteriinformation och Svenska Gjuteriföreningen. Joakim brinner för den svenska gjuteribranschen och delar med sig av sina tankar inför sitt nya uppdrag.

Varför har du valt att engagera dig i SGF?
Jag tycker att det är väldigt roligt att få vara en del av gjuteribranschen. SGF ger mig möjligheter att träffa mycket människor och att utbyta både idéer och erfarenheter med dessa. Dessutom har jag alltid varit intresserad av föreningslivet. Redan 1982 startade jag min första förening, då var jag inte gammal. Det var en innebandyförening i Katrineholm, där jag växte upp.

Hur känns det att ha blivit vald till ordförande?
Det känns jättekul! Det är en ära att få det förtroendet med allt vad det innebär. De som tidigare har suttit som ordförande omnämns med stor respekt, så det känns självklart hedrande att få lov att tillhöra den skaran.

Vad ser du som SGFs viktigaste funktion?
Jag tycker att det är viktigt att SGF främjar kamratskapet gjutare emellan. Föreningen ger gjuterikollegor möjligheter att utbyta erfarenheter, både tekniska och de av det mer personliga slaget. Det är en träffpunkt för människor inom Gjuterisverige och en arena för kontaktskapande.

Vad tror du att SGF betyder för Gjuterisverige?
Jag är övertygad om att föreningen har oerhört stor betydelse. Föreningen har funnits i 111 år och under hela den tiden har vi kunnat bibehålla ett högt medlemsantal, trots att antalet människor som arbetar inom industrin har sjunkit. Antalet medlemmar visar också på styrkan i varumärket SGF. Sedan ser vi det självklart som en utmaning att både behålla och att rekrytera nya medlemmar.

Vad är din vision för SGF?
SGF skall vara en jämställd förening. En av mina visioner för föreningen är att könsfördelningen i branschen minst skall speglas i föreningen, det gör den inte idag. Vi har dock redan tagit ett första steg i vårt arbete gällande jämställdhet, inkludering och hållbarhet, genom att vi har infört en uppförandekod i våra stadgar. Den beskriver hur vi ska behandla varandra inom föreningen.
Fler idéer som jag har på hur vi skall kunna arbeta med detta, är att införa underavdelningar som arbetar enkom med mångfald i stort. Kanske kan vi även införa en ungdomsavdelning, som arbetar underifrån med föryngring i föreningen.
SGF ska vara en kamratförening där alla, såväl yrkessamma, som
pensionärer känner sig välkomna.//