Gjutmagistern byter namn och blir ordinarie program på JU

0
322

Efter fem år med planering och över 500 producerade videos med föreläsningar och intervjuer, läggs nu projektet Gjutmagistern på hyllan. Förra året lanserades projektet som ett ordinarie program på Jönköping University och heter nu istället Produktutveckling, inriktning material och tillverkning.

Text Sofia Öggesjö
Foto Jönköping universitet

Gjutmagistern var en gemensam satsning mellan gjuteribranschen, Tekniska högskolan i Jönköping, Svenska Gjuteriföreningen och RISE och syftade till att utbilda specialister för forskning och industri. Programmet ges på engelska och undervisningen sker mestadels online genom videoföreläsningar, diskussionsforum och e-möten. Idén om att starta upp en utbildning på en högre akademisk nivå kom från början från gjuteriindustrin och innehållet har utvecklats i nära samarbete med industrin. Bruzaholms Bruk är ett av de företag som varit med under hela projektet och de såg satsningen som ett steg i att öka den totala kompetensen i företaget.
– Det har varit ett väldigt lyckat projekt där akademi, institut och industri tillsammans har genomfört projektet. Vi fick möjlighet att utbilda medarbetare som hade arbetat 5 – 10 år efter avslutad utbildning. De personerna var väldigt fokuserade och engagerade under sin utbildning och det här gav dem nya verktyg att arbeta med i sitt dagliga arbete, berättar Lars Alfredsson, VD på Bruzaholms Bruk. Vi såg det även som en möjlighet för våra medarbetare att få delta i ett nätverk med högskola och institut samt med andra gjuterikollegor som deltog i utbildningen, fortsätter han.
För att få en bred bild av hur behovet av utbildning såg ut inom gjuteriindustrin gjordes det i början av projektet en kartläggning som bland annat innehöll intervjuer från industrin. Efter det påbörjades arbetet med att utforma programmet och vilka kurser som skulle ingå. Under våren och hösten 2015 erbjöds första hälften av de kurser som ingår i programmet. Målgruppen var då mestadels yrkesverksamma. Under hösten 2016 och våren 2017 gavs den andra hälften av kurserna men mot en mer vidgad målgrupp som omfattade campusstudenter. Från hösten 2017 fanns hela magisterprogrammet i en följd och 2019 kan även internationella studenter söka till programmet.
– Det här har varit ett imponerande projekt att jobba med. Det har spelats in mängder med videomaterial och det är unikt i hela gjuterivärlden, jag vet ingen som levererar gjuterispecifik utbildning på den nivån, berättar Patrik Svanängen utbildningsledare på RISE i Jönköping.
– Gjuteriindustrin måste vara en attraktiv bransch att arbeta och utvecklas i för gjuteriernas medarbetare idag och framåt. Jag tycker att projektet har visat detta och vilka goda framtidsmöjligheter det finns. Det har också visat hur viktigt det är att ha ett bra och tydligt samarbete med akademi och industri för att utveckla branschen, säger Lars Alfredsson.
Gjutmagistern finansierades av KK-stiftelsen inom programmet Expertkompetens och totalt har ett 60-tal studenter hittills gått utbildningen. Projektet är slut men Jönköping University fortsätter nu att driva utbildningen vidare som ett ordinarie program.
– Inom CIC, dvs det samarbetet som finns mellan RISE, JU och industrin, planerar vi att söka nya pengar och driva ett fortsättningsprojekt. Då kommer vi att fokusera på att utveckla och göra on-line upplevelsen bättre. Ett annat fokus är att titta på möjligheterna med att minimera de tidsstyrda tillfällena, så studenterna inte måste vara vid datorn vid ett visst klockslag, avslutar Patrik Svanängen.//