Månadens Gjutare – Leif Ytterell

0
4617

Månadens Gjutare, Leif Ytterell, driver familjeföretaget Smålands Stålgjuteri AB tillsammans med sina bröder Per och Sven. De tog över gjuteriet från sin far Göran och driver idag ett progressivt företag, med en aldrig sinande lista på planer för spännande utvecklingsmöjligheter. Leif arbetar enligt devisen att han strävar efter sin egen avveckling. Med det menar Leif att han som vd vill skapa en arbetsplats där alla medarbetare är trygga i sin roll och att produktionen kan flyta på av sig själv, utan att han lägger sig i.

Text: Lotta Larsby
Foto: David Elg

Var det då givet att Leif som gjutarson skulle ta över företaget och arbeta vidare i sin fars fotspår? Inte alls, svarar Leif på den frågan. Han arbetade på gjuteriet under lov och ledigheter under sin uppväxt, men flyttade sen till Göteborg och arbetade bland annat på SKF och drev egen konsultfirma. Till Vetlanda, där han nu bor igen, och stålgjuteriet skulle han aldrig tillbaka. Men så småningom började Leif och hans bröder prata om att ta över företaget där brodern Sven redan arbetade, tillsammans. Både han och tredje brodern Per kom tillbaka dit de aldrig hade tänkt sig.
Det beslutet har han aldrig ångrat och berättar att det är en helt annan uppgift att driva företaget än att arbeta i produktionen. Leif berättar att han inte har någon djupare gjuterikunskap, även om han på sina femton år inte kunnat låta bli att snappa upp ett och annat. Han behöver inte besitta den kunskapen utan själva produktionen ska de som är duktiga på det området sköta, medan han sköter det som hör vd-rollen till.
De första tio åren på gjuteriet arbetade Leif som produktionschef, därefter tog han över rollen som vd från Per. Nu fokuserar Leif på att ta hand om och leda människor, det vill säga personalen. Han vill att hans medarbetare ska känna att de har befogenheter och förtroende att utföra sina arbetsuppgifter utan att han lägger sig i.
–Det går inte att jag hela tiden står med fingrarna i syltburken, då hjälper jag inte någon att göra ett bättre arbete. Visst har jag som vd yttersta ansvaret, det kan jag aldrig delegera. Men det jag kan delegera, är befogenheter för mina kollegor att kunna sköta sina roller.

ATT DRIVA FÖRETAG innebär att ta beslut, leva med dessa och kanske justera när det inte blir rätt från början. Det är en del av utmaningen som Leif trivs med. Han tror att det har varit väldigt nyttigt för honom att ha provat på andra yrken och där samla erfarenheter som hjälper honom i den roll han har idag. Nu har Leif arbetat på gjuteriet i femton år och är som han själv beskriver det rookie i företaget. Sven har redan hunnit med tjugosju år och Per tjugo. Dessuom finns det medarbetare som har arbetat i företaget i hela fyrtiotvå år.
Leif berättar att varken han eller hans bröder är några förvaltare. Om de någon gång skulle känna att det var färdigt och inte fanns mer att utveckla, kan de lika gärna gå hem.
–Det är inte sådana vi är, vi kan inte bara förvalta! Vi vill hänga med och ständigt utveckla verksamheten med nya idéer och lösningar. Vi tar alla tre företaget på oerhört stort allvar och är överens om att det inte är någon lek, men det måste vara kul!
De har en lista på investeringar, mål och visioner som ständigt fylls på med nya planer och önskningar. När de har gjort en investering från listan, fylls det på med något nytt, men allt måste ske i rätt turordning. Investeringar är inte något som de gör lättvindigt, utan först efter noga överväganden och diskussioner. Leif berättar att han och hans syskon är väldigt olika som personer. Det är en förutsättning för att det ska fungera bra att driva företaget tillsammans. De kompletterar varandra och är alltid ärliga mot varandra. Leif beskriver:
–Jag är trygghetsnarkomanen som tycker det är lite läskigt med investeringar och vill tänka efter några extra varv. Men ibland får man inse, vad är det vi väntar på? Och bara göra. Ibland får vi hjälpa varandra i besluten och ibland får vi hjälp i prioriteringsordningen av yttre omständigheter, som att saker till exempel blir utslitna. Men olika åsikter är bra, mångfald är alltid bättre än enfald.

MYCKET HAR FÖRÄNDRATS under åren på gjuteriet. Inte bara stora investeringar i utrustning och att de i omgångar byggt ut och om, utan även utveckling av arbetsrutiner och digitalisering. Leif och hans bröder väljer alltid att blicka framåt för att se vad de kan göra härnäst. De tittar inte särskilt mycket bakåt, bortsett från att utvärdera erfarenheterna de har fått med sig.

DET SOM JUST nu är i fokus från den omtalade listan är en rejäl om- och utbyggnad, för att få plats att byta ut den gamla blästern mot en ny modern. Den nya blästern blir cirka sex meter hög. Självklart går det inte att låta bli att undra hur det kommer sig att de vågar gå vidare med en sådan investering mitt under pågående Coronakris. På det svarar Leif:
–Ja, men tänk om alla hade gasat just nu, istället för att bromsa! Så bra det hade varit! Beslutet om investeringen var redan taget innan krisen slog till, men det var aldrig aktuellt att inte genomföra bygget.
Leif berättar att de med sig i bagaget har erfarenheten från när de gjorde en ny avgjutningsanläggning 2009 och finanskrisen slog till. Det beslutet var också redan fattat innan den krisen kom. De valde att genomföra investeringen ändå. Därmed stod de bra rustade när marknaden väl kom igång igen och resonerar likadant nu. Leif berättar att de har lyckan av stora orderingångar sedan innan Coronapandemin slog till, så även om orderingången har minskat något under april, har de mycket att göra och har inte tvingats permittera någon. De har till och med anställt och gått upp i skift.

I SAMBAND MED beslutet att byta ut blästern diskuterade de olika lösningar. De kom till slut fram till att de på ett effektivt sätt kunde byta ut blästern och i samma svep genomföra en önskad ombyggnad av renseriet för att få ett bättre flöde i produktionen. I sina beslut, är bröderna alltid noga med att prata med övrig personal och dra nytta av den kompetens och erfarenhet de besitter:
-Personalen vet ju en jädra massa, de som är där ute varje dag. I det här projektet var hela avdelningen med, tittade på layouten och hjälpte Sven att rita. Det kan ju vara att vi tänkt att något ska stå på ett visst sätt, men någon som arbetar där ser att det inte går rent praktiskt. Det är ju deras arbetsplats som ska fungera, det får inte bara bli en skrivbordsprodukt. Även om blästern inte planeras att installeras förrän i september känner sig Leif nästan färdig med projektet eftersom hans del, planerandet, redan är utfört. Nu jobbar han med nästa projekt från listan, att bygga om värmebehandlingsugnen i renseriet, så att de kan utföra fler värmebehandlingar själva.

LEIF BERÄTTAR ATT Per har en drivande roll i marknadskommunikationen och att de arbetar mycket med att skapa okonstlade kundrelationer. Det innebär att förstärka varumärket internt såväl som gentemot befintliga kunder som potentiella kunder. Innan Per tog ett helhetsgrepp om marknadssidan jobbade de inte lika proaktivt och utåtriktat utan väntade mer på att kunderna själva tog kontakt. När det kommer till områden de själva känner att de inte har tillräckligt med kunskap i tar de hjälp utifrån av specialister. De har till exempel fått hjälp med att förtydliga sin vision och affärsidé och att skapa en genomgående grafisk profil. Hela personalstyrkan har varit delaktiga i att ta fram grunden till gjuteriets personalhandbok, utifrån bland annat frågeställningen “Vad står gjuteriet för enligt dig?”. Tack vare det speglar personalhandboken hur det faktiskt ser ut på gjuteriet. De anlitade till och med en utbildare och hade ett “träningsläger” inför förra underleverantörsmässan på Elmia. På så vis var alla som stod i montern överens om hur de kommunicerade varumärket med kunderna och var trygga i att kunna svara på alla sorts frågor.

SAMMA PRESTIGELÖSA INSTÄLLNING till att ta hjälp av andra när de kan bättre, är att Leif och hans bröder inte anser att andra svenska gjuterier är deras konkurrenter, utan deras kollegor. Så upplever han att hela branschen tycker och han tycker det är viktigt att alla delar den inställningen för att branschen ska kunna utvecklas framåt, tillsammans. Han beskriver att det även gäller att aktivt ta del av det som händer inom forskning och utbildning. De deltar i de projekt Gjuteriföreningen och RISE driver. Leif menar att eftersom ett ensamt gjuteri inte har möjlighet att genomföra det som dessa instanser gör, kan de delta aktivt istället.
–Vill man bara och intresserar sig, så finns det massor av utbildning, kunskap och information att få. Men det gäller att hålla sig framme och inte stanna på läktaren.//

OM SMÅLANDS STÅLGJUTERI:
• Finns i Eksjö, Småland
• Startades ursprungligen 1967 under namnet S. Rydén Gjuteriaktiebolag av Sixten Rydén. I början av 1970-talet köpte Göran Ytterell in sig i företaget och tog så småningom över hela företaget i början av 1990-talet och ändrade namnet till Smålands Stålgjuteri AB.
• Ca 30 anställda
• Arbetar med stål och legerat järn i både skalformning och handformning

OM LEIF:
• Arbete: vd och delägare Smålands Stålgjuteri AB
• Bor: Vetlanda
• Familj: Tre söner
• Ålder: Fyller 56 i år
• På fritiden: Tränar och mår bra. Var förr idrottsledare, men sedan barnen vuxit ifrån det värdesätter han att koppla av hemma och styra sin egen tid.
• Låt till Spotifylistan “Gjutarlåtar”: Just nu väljer jag Du Hast med Rammstein som favoritlåt, men det änd-ras hela tiden!