Att visa uppskattning kan ge bättre produktionsresultat

0
2332

Idag ger vi dig en tillbakablick på de som blivit Månadens gjutare under 2018. En serie som inte bara är uppskattad av er läsare, utan i och med att ni nominerat personer till detta så har ni också bidragit till en bättre stämning och kanske till och med ökad effektivitet på arbetsplatsen. Det är vad uppskattning gör med människor enligt forskare – ökar prestationsförmågan.

Text: Elisabeth Anderberg

Foto: Elisabeth Anderberg, Cecilia Forss

Månadens gjutare var ett nytt inslag i Gjuteriet under 2018. Det har blivit en populär reportageserie både i papperstidningen men också det mest lästa på gjuteriet.se.

Flera forskare har kunnat visa på att om en person känner sig uppskattad på jobbet så ökar personens prestationsförmåga och det leder också till bra resultat för verksamheten och företaget. Och det behöver inte alltid vara chefen som visar uppskattning, det kan vara en kollega eller kund.

En rapport från O.C Tanner visar att de anställda som känner sig uppskattade mår bättre såväl på jobbet som privat. Och mår man bra stannar man kvar längre på samma arbetsplats.

Det är något som stämmer in på Ulla Djurberg på Volvo i Skövde som blev den allra första till att utnämnas till Månadens gjutare.

Ulla har jobbat på Volvo under 40 år. Något hon förklarar med att hon haft roligt och fått göra så många olika saker trots att yrkestiteln, assistent, varit densamma.

Motiveringen för att Ulla skulle bli Månadens gjutare beskrev gjuterichefen Tomas Medin så här: ”Ulla är en fantastisk “spindel i nätet” i vår organisation. Hon finns där som stöd till ledning, ledare och alla medarbetare i stort som smått. Det finns mycket ordning och reda i Ulla och en känsla för hur saker och ting skall göras. Hon är också en bra pådrivare och påminnare om vad vi bestämt.”

Under intervjun berättade Ulla om historier och anekdoter från sina år på Volvo. Om hur hon gått från stenografi till att idag sitta i ledningsgruppen.

– Avdelningscheferna kan nog tycka att jag är jobbig och tjatar. Men jag tjatar inte, jag frågar bara tills det är gjort, sa Ulla under intervjun när vi tog upp att det i motiveringen stod att hon är en bra pådrivare och påminnare.

Umeå universitet publicerade 2013 en studie kring betydelsen av uppskattning och feedback på en arbetsplats och vad det gjorde med motivationen till arbetet. Studien gjordes bland anställda på äldreboende, men kan även appliceras på andra typer av arbetsplatser.

Studien visade att när personalen fick uppskattning och feedback från chef och kollegor så ökade arbetsmotivationen.

Något som nästa gjutare känner igen sig i.

Joachim Rasmussen blev nummer två i skaran av Månadens gjutare. Han jobbar på Klafreströms stålgjuteri som kvalitetsansvarig. Efter en tid på annan arbetsplats så kom han tillbaka till Klafreström med kravet att han ville jobba med problemlösning och få utrymme för sin vilja att lära sig mer. Något som ledningen sa ja till och uppmuntrar.

Karl Stenfelt, VD på Klafreströms stålgjuteri beskrev det så här i motiveringen: ”Joachim brinner för gjuteribranschen. Trots att han har jobbat här, med några avbrott, i över 20 år så vill han ständigt utveckla sig och lära sig mer. Och det driver oss alla framåt.”

– Drivande är jag ju i alla fall. Det måste jag vara för att trivas. Jag måste få använda huvudet annars blir jag fan tokig, sa Joachim om detta.

”Sofie är engagerad i miljö- och arbetsmiljöfrågor och väl känd och respekterad på Holsbygruppens gjuterier då hon ofta går runt i verksamheten och ser till att allt funkar som det ska med miljö och arbetsmiljö.”

Så löd motiveringen till nästa Månadens gjutare, Sofie Stråhle miljö- och kvalitetschef på Holsbygruppen.

Under intervjun kom det flera gånger fram kollegor till Sofie som påtalade hennes kunskap och vad hon gör för arbetsplatsen.

– Sofie gör ett jättejobb. En gång sa hon efter det att vi fått igenom beslut på ett par större arbetsmiljöåtgärder att då behövdes hon inte mer och kunde sluta. Men då sa jag att det blir inget med det. Får hon för sig något sådant så kedjar vi fast henne, sa kollegan Jonny Persson.

Sofie själv visade sig också vara en person som visar kollegor uppskattning då hon förtydligade att det var lätt att göra ett bra jobb med så kompetenta personer omkring sig. Allt från truckförare till ledning.

Att en kollega visar uppskattning kan som sagt ha samma effekt som när chefen gör det. Nästa Månadens gjutare, Magnus Gustavsson produkttekniker på Xylem Water Solutions Manufacturing AB, blev nominerad av en kollega. Eller till och med en före detta kollega med motiveringen: ”Magnus Gustavsson är en av de mest kompetenta och roliga gjuteriarbetaren jag har träffat.”

Även Magnus berättade om vikten att få möjlighet och uppmuntran till att få lära sig något nytt och ta sig an nya områden. Något som han tycker att Xylem alltid varit bra på.

När det kommer till att han omnämns som en av de roligaste gjutarna svarade han:

– Jag tänker så här; vi jobbar med problem hela tiden. Det är inte så att vi sitter och diskuterar välfungerade saker om dagarna. Vi har problem som ska lösas. För att man ska orka det så måste man ha roligt också. Så jag försöker väl att bidra till det. Det blir inte så tungt hela tiden då.

Martin Seligman och Mihaly Csikszentmihhlyi är två professorer inom psykologi som delvis har fokuserat på det som kallas för positiv psykologi och hur det påverkar människors prestationsförmåga. Om man på ett företag, i ett idrottslag eller över huvud taget tar reda på vad som gör människor i sin grupp lyckliga och sedan fokuserar på det så kommer prestationen att öka markant. De har också sett hur snabbt prestationen kan minska då det istället är det negativa man fokuserar på.

Britt Förnegård, site manager på Sibelco och årets sista person att bli Månadens gjutare, tillämpar positiv psykologi på sin arbetsplats. När hon började som chef så vägrade hon att tro på dem som sa att inget kunde förändras med förklaringen att det alltid varit så.

– Det finns inget som sitter i väggarna, det sitter i ledarskapet, sa Britt.

Hon har varit med och satt visionen för företaget och i visionen finns det med ”…och vi har kul tillsammans”. För Britt är noga med att alla ska känna sig inkluderade och ha kul tillsammans.

Hon ser att det har givit resultat. Personalen ställer upp för varandra och gör varje dag sitt bästa på jobbet.

Så en nominering till Månadens gjutare innebär inte bara att vi får höra många spännande historier runt om i gjuterisverige, det innebär också att folk mår bra och då mår även företagen bra.

Månadens gjutare:

Vill du nominera en kollega till Månadens gjutare? Det kan vara vem som helst som arbetar i gjuteribranschen med vilka arbetsuppgifter som helst. Allt från kontor ut till produktion. Det kanske är en kollega som varje dag kommer och utför sina arbetsuppgifter med ett leende, någon som har lyft produktionen med sina kunskaper eller bara den som alltid får dig att skratta och må bra.

Du mejlar uppgifterna till den du vill nominera tillsammans med en motivering till redaktor@gjuteriet.se

Positiv psykologi:

Grundtesen i positiv psykologi är att det finns fem huvudfaktorer som är indikatorer på människors välbefinnande. De har förkortats PERMA efter varje faktors begynnelsebokstav på engelska:

  • Positive emotions – individens positiva känslotillstånd såsom glädje eller att känna sig tillfreds.
  • Engagement – hur engagerad individen är i olika aktiviteter.
  • Relationships – välbefinnande uppstår mycket ofta tillsammans med andra människor. Människor med rika sociala relationer mår bättre än andra.
  • Meaning – att känna mening i livet är viktigt och är till stor del en subjektiv upplevelse. Vad som upplevs som meningsfullt av en individ behöver inte vara det för en annan.
  • Accomplishment – att lyckas med något är en viktig pusselbit för att känna riktigt välbefinnande.