Sandkunskap sprids både nationellt och internationellt

0
1918

Sandprojektet ”New Generation of Foundry Sands” nådde halvtid. Men nu fortsätter det i full fart under 2018 med finansiering från Jönköping University och Regionförbundet i Jönköpings Län.

Syftet med projektet är att främja en hållbar produktion av gjutgods vilket innebär kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan av sandprocesserna.

Text: Jozsef Tamas Svidro, Jönköping University

Foto: Jönköping University

– Gjutgodsanvändare ställer strikta krav att påkort tid leverera tekniskt avancerade gjutgods. Detta ställer tuffa utmaningar pågjuterier och deras underleverantörer när det gäller produkt- och processoptimering. Dessutom behövs ny kunskap för att öka innovationsförmågan som kan skapas i samarbete mellan gjuterier och sina underleverantörer, säger JuditSvidró och Attila Diószegi, projektledare.

Projektet riktar sig till att förbättra egenskaper av formsand genom att öka förståelsen för dess termiska beteende, således fokusera påstudier av olika typer av kvartssand med varierande geologiska ursprung. ”New Generation of Foundry Sand”projektet jobbar dessutom med mer praktiska och företag- och processrelaterade frågor.

I maj hölls projektets årsstämma med delatagare från avdelningen för material och tillverkning vid Jönköpings universitet, Bruzaholms bruk, Sandvik SRP och Sibelco Nordic. Universitetets forskare och företagens specialister funderade där kring projektets kommande forskningsstrategi.

Ett nytt examensarbete vid avdelningen för Material och Tillverkning med inriktning mot formmaterial har slutat i januari 2018. Bharath Neevane Sreenivasa student vid JU gjorde sitt master examensarbete med inriktning på kvartssandens termiska egenskaper inom ramen för projektet ”New Generation of Foundry Sands”.

Kursen ”Formmaterial i Gjuteriteknik” kommer ges igen till hösten under veckorna 44 till 48 inom online masterprogrammet Gjutmagistern. Under kursen får deltagarna chansen att nätverka med internationella studenter med sand och formteknisk anknytning från hela världen.

– Missade du att söka till hela programmet i april, har du fortfarande möjlighet att ta Formmaterial i Gjuteriteknik som fristående kurs, säger Nils-Eric Andersson, programledare

Bruzaholms Bruk har tillsammans med avdelningen för Material och Tillverkning vid JU nyligen lanserat ett pilotprojekt med syfte att använda kursinnehållet av ”Formmaterial i Gjuteriteknik” för strategisk kompetensförsörjning.

– Personaler i gjuteriet med olika bakgrund får möjlighet att utveckla sig inom formmaterial genom att de får genomgå de inspelningarna från kursen och att hålla seminarier och prata mer om ämnet, säger Madelene Zetterlind, pilotprojektledare vid JU.

I somras släppte ASM International en ny handbok med titeln ”Volume 1A: Cast Iron Science and Technology”. Judit Svidróoch József Tamas Svidró, forskarna inom sand vid avdelningen för Material och Tillverkning har fått förmånen att bli inbjuden att samarbeta som författare med Professor John Campbell från University of Birmingham på kapitlet ”Moulding and Casting Processes”.

– Kapitlet har nu blivit obligatorisk kurslitteratur i kursen ”Formmaterial i Gjuteriteknik”, säger Judit Svidró, lärare i kursen.

Emilia Wildhirt, doktorand inom formmaterial vid AGH University of Science and Technology spenderade sin månad hos Jönköping University som gästforskare. Målet med hennes vistelse var att fördjupa samarbete mellan de två universitet och påbörja framtida gemensamma verksamheter gällande sandforskning.

Aktiviteter i Polen fortsätter med planerade föreläsningar om forskning och utbildning inom sand i Jönköping i samband med 73:e WFC Världskongressen i september 2018.