Metalliska Material

0
1040

Denna artikel är skriven av Gjuteriföreningen

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material som samlar Sveriges metallindustrier är ett program som finansieras av VINNOVA – Sveriges innovationsmyndighet, Energimyndigheten och forskningsrådet Formas.

Svenska Gjuteriföreningen är tillsammans med Jernkontoret, Svenskt Aluminium och InnovAT de organisationer som står bakom programmet och arbetar aktivt genom representation i programstyrelsen.

Tanken bakom programmet som drogs igång 2013 är att öka innovationsförmågan inom näringsgrenar som är viktiga för Sverige och har potential att bli ännu viktigare, genom att stimulera samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi. Programmet är en katalysator för en nationell kraftsamling, baserad på industrins forskning- och innovationsagenda. Under de senaste åren har en rad projekt gjorts inom Metalliska Material.

De som nu pågår och som berör gjuteriindustrin är:  

 • CastDesign
 • ADDING
 • Ågren
 • FatSS
 • ThinC
 • P-cast
 • ADDING II
 • 3RF
 • OPTITool
 • ALigHT
 • EliSpri
 • Ramp-Up
 • Metallkompetens
 • SUSTAIN
 • Like an engineer
 • ASK

För mer information besök www.metalliskamaterial.se

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material som samlar Sveriges metallindustrier är ett program som finansieras av VINNOVA – Sveriges innovationsmyndighet, Energimyndigheten och forskningsrådet Formas.