Pressgjuta till fordon

0
1002

Pressgjutning har absolut en framtid inom fordonsindustrin och en mycket ljus framtid också. Men det gäller att agera nu på de förändringar som är på gång inom branschen. Dessa tankar presenterade Peter Bryntesson, Fordonskomponentgruppen, vid pressgjuteridagar i Hestra.

 

TEXT: MARTIN WÄNERHOLM

FOTO: MARKUS BÖRRISSON OCH FKG

 

Det pågår stora förändringar inom fordonsbranschen. Någon som vet mycket om vad som är på gång och hur det kan påverka svenska gjuterier är Peter Bryntesson, senior advisor på branschorganisationen Fordonskomponentgruppen, FKG, som samlar underleverantörer till fordonssverige. Han ser flera saker som är viktiga för pressgjuterier framöver, bland annat att ta till sig tekniken med additiv tillverkning av verktyg men även att lättvikt kommer få en ännu större roll framöver. Men där gäller det att tänka till.

– Det är inte bara att byta ut en artikel i plåt mot aluminium och att den ska se exakt likadan ut. Istället måste man kunna nyttja pressgjutningens fördelar för att hitta nya produkter att tillverka eller se hur man kan baka in fler funktioner och egenskaper i samma artikel.

Peter Bryntesson presenterade sina tankar om framtidens pressgjutning vid en nätverksträff för pressgjuterier som anordnades i småländska Hestra av forskningsinstitutet Swerea SWECAST.  Vid träffen diskuterades allt från en ny utbildning som Swerea SWECAST ska starta inom pressgjutning till Peter Bryntessons föredrag om fordonsindustrins framtid. I den framtidsspaning han gör nämner han flera stora trender inom produkten fordon men även inom produktionen. Trenderna påverkar alla som tillverkar till fordonsindustrin, inte bara pressgjutare.

Med den nya digitalisering finns möjlighet att revolutionera underhållet i en fabrik. I datorn skapas en digital tvillingfabrik, då kan man följa allt som sker i fabriken även på skärmen.

– Det blir lite som en film som man kan stoppa men även snabbspola framåt i tiden. Man kan alltså i den här digitala tvillingen se några timmar framåt vad som kommer att hända i fabriken genom den data som man samlat in och bearbetat genom åren.

Fördelarna är uppenbara och det finns stora möjligheter att öka tillgängligheten i fabriken. Andra trender han nämner kopplar till machinlearning och artificiell intelligens, AI. Det kan låta som rena science fiction men är en verklighet som kommer allt mer. Nya affärsmodeller är också en viktig trend. Här gäller det för företagen att tänka till hur man tjänar pengar på produkterna som tillverkas mer än att bara sälja produkten en gång. Detta är också en viktig del i den så kallade cirkulära ekonomin där tanken är att utnyttja befintliga resurser på ett bättre sätt. Men affärsmodellerna kan också handla om sälja data som t.ex. ett pressgjuteri samlar in under tillverkningen.

– Framöver kommer produktionen inte bara tillverka typiska artiklar utan även data som fordonstillverkarna behöver för sin produktion. Det bör man som underleverantör ha med i sitt erbjudande till kund. Det är sådant som många inte tänker på, förklarar Peter Bryntesson.

När det gäller trender i hur framtidens fordon kommer att se ut ser han fyra megatrender.

  • Uppkopplade fordon
  • Autonoma fordon
  • Nya typer av ägarmodeller
  • Nya typer av energibärare.

Att dessa trender kommer just nu beror enligt honom bland annat på klimatförändringarna, trängseln i våra städer, att det blivit billigare lagra data samt den låga nyttjandegraden på en bil.

– Vi nyttjar bilen så väldigt lite. Fyra procent av bilens totala tid används den. Om vi översätter detta till en CNC-maskin i en fabrik där du köper en maskin för 500 000 och du får använda den max fyra procent av dess tillgängliga tid, då inser man hur ineffektivt dagens mobilitetssystem är.

Ovanstående trender måste pressgjuterier ta hänsyn till inför framtiden, men Peter Bryntesson är positiv.

– Det finns absolut en framtid för pressgjutare. Vi är duktiga i Sverige och vi måste fortsätta ligga i framkant och ta del av den forskning och utveckling som sker. Här har forskningsinstituten en viktig roll för att sprida kunskap. De företag som vill att det ska vara precis som de senaste tjugo åren har ett problem, men ser man det som en möjlighet att hitta nya produkter med nya funktioner och egenskaper har man absolut en spännande och bra framtid framför sig.