Skavningskurs

0
2087

Det finns många hantverk inom gjuteriindustrin där kunskapen tenderar att gå i arv från generation till generation. Dessa kunskaper löper stor risk att gå förlorade i takt med att allt färre behärskar teknikerna och kan lära dessa vidare. Ett av dessa hantverk är så kallad skavning, vilket innebär processen med att underhålla maskinytor för att kunna reducera mängden formsläppmedel och förlänga maskinutrustningens livslängd. Christopher Howard arbetar på Standardmekano i Märsta som är agent för bland annat det tyska företaget Biax produkter i Sverige. Biax har uppmärksammat problemet med kompetensbehovet gällande skavning och har därför startat ett projekt i syfte att öka kompetensen.

Christopher har själv haft möjlighet att delta i ett par av de utbildningar Biax har arrangerat. Han har deltagit i träffar både i Danmark och i Norge och berättar att Biax generellt är duktiga på utbildning och kompetensutveckling. Standardmekano, som har varit exklusiv agent för Biax i Sverige sedan 1970-talet, berättar att de har en god relation med Biax och ett stort kunnande om deras produkter. Han berättar att utbildningen just gällande skavning blev av tack vare att Biax försäljningschef Filipp Pachomow, för runt sex år sedan träffade på amerikanen Richard King på en mässa i Chicago. De två kom att samtala om utbildning och det stora behovet av att bibehålla den kunskap som inte lärs ut på traditionella universitet utan finns ute hos personalen på olika gjuterier. Richard som kallas för “the King of scraping” berättade att han tidigare blivit inbjuden till Europa för att hålla utbildningar om skavning, men att dessa tillfällen endast riktat sig till hobbyutövare. Filipp såg behovet att även erbjuda yrkesmänniskor tillfället att ta del av Richards kunskaper och därmed arrangerades en utbildning i april 2015, i tyska Maulbronn. Intresset för utbildningen med Richard var stort och platserna blev fort uppbokade.
I höst kommer ytterligare en utbildning med Richard King att arrangeras i Tyskland men enligt Richard själv kommer detta bli den sista utbildningen av detta slag han själv kommer att hålla. Stafettpinnen för att föra vidare denna kunskap planerar han att lämna över till två österrikiska bröder som själva har lärt sig hantverket av sin far.

STANDARDMEKANO KOMMER ATT ställa ut på underleverantörsmässan Elmia Subcontractor i Jönköping den 12-15 november. Då kommer de inte att visa upp några skavningsmaskiner men däremot kommer en spännande nyhet i form av en eldriven micro-motor, som kan gå från 0-50.000 varv, från Biax att visas upp. De berättar även gärna mer om Biax och deras utbildningar. Standardmekano planerar däremot att ställa ut skavningsmaskiner på den produktionstekniska mässan som äger rum12-15 maj 2020 i Jönköping på Elmia.//

 

Foto Biax