Ljunghäll – företaget som aldrig lutar sig tillbaka

0
24496

Ljunghäll – företaget som aldrig lutar sig tillbaka

Nyss fyllda 100 år kan pressgjuteriet Ljunghäll blicka tillbaka på en tid med både med- och motgångar. I dag är de störst i Norden och det är hårt arbete med strategiska satsningar och en motiverad personal som har gett dem framgång, eller som vd Hans Linnér själv uttrycker det: ”Vi får aldrig slå oss till ro för då är våra dagar räknade”.

Text och Foto: Sofia Öggelsjö

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

I Södra Vi som ligger ca 1 mil utanför Vimmerby i Småland bor ungefär 1100 invånare. En liten ort med stora vackra villor som radar upp sig utmed väg 818 som går igenom samhället. I slutet av tätbebyggelsen hittar vi Nordens idag största aluminiumpressgjuteri, Ljunghäll AB. Fabriken sysselsätter runt 500 människor och många av dem är bosatta i Södra Vi.

– På något sätt har alla i området någon eller några inom familjen som jobbar här. Ett tag fanns det både två och tre generationer som sysselsattes här, berättar Henning Solli som är personal- och kommunikationschef på Ljunghäll.

Företaget grundades 1917 i Reftele, som ligger utanför småländska Anderstorp, men flyttades till Södra Vi 1963. Ett år därpå invigde landshövding Ivar Persson Ljunghälls nyuppförda industribyggnad med en produktionsyta på 2500 kvadratmeter. Vid det här tiden har företaget ca 30 anställda och ägs av Hans Gunnarsson och Ingrid Asp.

2003 sålde familjen företaget till finska Capman som ägde det fram till 2014 då dagens ägare, Italienska Gnutti Carlo, köpte Ljunghäll.

– Jag kom in i företaget 2008, berättar Hans Linnér som är vd på Ljunghäll. Då var det en riktigt tuff tid med lågkonjunktur och finanskris. Vi gick från 700 till 350 anställda på 1,5 års tid, så mycket folk fick gå under den vevan. Det var jobbigt.

Idag, 2017, har Ljunghäll ca 500 anställda i Sverige, 350 i Tjeckien och 60 i Kina. Just nu sätts även en enhet upp i Canada där rekryteringar snart ska påbörjas och där verksamheten ska vara igång 2020.

– Jo, nu går det bra för oss men det gäller att aldrig slå sig till ro. Vi måste hela tiden gneta på och göra lite bättre och när det är gjort måste vi göra ännu lite bättre eftersom vi hela tiden har ett rörligt mål. Om du som företag slutar att förbättra dig, då är dina dagar räknade, berättar Hans Linnér. När det handlar om framgång tror jag att mycket handlar om att engagera och motivera alla i företaget till att delta i att identifiera och hitta lösningar på problem, och hur vi ständigt förbättrar oss.

– En framgångsfaktor är också att vi är tidigt ute med bra automationslösningar och att vi lyckas göra bra strategiska satsningar. Vi har kunnat följa med en marknad som har expanderat och legat rätt när det gäller produktmix, fortsätter Henning Solli.

I fabriken är det full aktivitet dygnet runt. Stora kunder som Volvo Car, Scania, Daimler och ZF väntar på att få sina aluminiumkomponenter levererade. Ljunghäll gjuter idag mestadels motorkomponenter till små och stora motorer och råvaran är sekundär aluminium, alltså återvunnet material.

Företaget sökte ett nytt produktionstillstånd förra året och idag levererar fabriken ut ungefär 23 000 ton producerat gods. När vd Hans Linnér visar runt i fabriken stannar vi vid en av flera nya investeringar, en gjutmaskin med 3700 ton i låskraft som ska tillverka växellådsprodukter och svänghjulskåpor till lastbilsindustrin.

– Den väger 240 ton och levererades från Italien med 14 lastbilar, berättar Hans Linnér.

Men som för många andra gjuterier så står Ljunghäll inför flera utmaningar. I ökande takt kommer dagens förbränningsmotorer att ersättas av elektrifierade drivlinor vilket innebär stora produktförändringar, men också nya möjligheter.

– Utmaningarna handlar om att hitta ersättningsprodukter för de prylar som går ur tiden när förbränningsmotorerna fasas ut. Vi för nu en dialog och lämnar prisförslag till kunder som utvecklar växellådor för det kommer ändå behövas någon form av kraftöverföring, så vi är aktiva för att kunna överbrygga det kommande teknikskiftet. Men det kanske tar längre tid än en del förutspår, berättar Hans Linnér.

– Och det är en styrka att det är aluminium vi jobbar med, fyller Henning Solli i. I fordon som ska drivas av hybridlösningar så måste du ha lätta material, vilket gör att vi förhoppningsvis kommer att ha massor att göra framöver också.

En annan utmaning som många företag står inför idag är att hitta nya kvalificerade medarbetare. För att få ungdomar att intressera sig för teknik och en framtida anställning inom industrin har Ljunghäll samarbetat med Vimmerby Gymnasium som är Teknikcollegecertifierat.

– Söktrycket till gymnasieskolornas industriprogram i regionen är för dåligt. Det tillsammans med vår geografiska placering gör att vi hela tiden måste vara på tå och jobba för att locka ungdomar till industrin, säger Henning Solli. Men vi har låg personalomsättning, fortsätter han. Historiskt så var familjen mån om sina anställda, de vistades i verkstaden och kunde produktionen. Känslan av delaktighet finns kvar även hos våra nuvarande ägare, och vi jobbar mycket med intern befordran och utveckling av våra medarbetare eftersom att det är svårt att hitta folk.\\

 

FAKTARUTA:

Ljunghäll

  • 500 anställda i Sverige, 350 i Tjeckien och 60 i Kina.
  • Företaget grundades 1917.
  • Ägs av italienska Gnutti Carlo.
  • Producerar 23 000 ton per år.
  • Maskinparken består av 30 pressgjutningsmaskiner, från 700 till 3700 ton låskraft.