Ledarskap och mångfald på Gjuteridagarna 2019.

0
977

Temat för årets konferens var “Gjuteriindustrin 2035, en vägbeskrivning till en konkurrenskraftig och hållbar bransch.” Ett tema som gav utrymme att adressera frågor som till exempel ledarskap, framtida kompetensmetoder, mångfald, fossilfritt och hållbarhet i samtalen. Årets upplaga av Gjuteridagarna bestod av ett gediget talarschema med en bredd som gav mycket positiva reaktioner från årets deltagare.

Text: Lotta Larsby
Foto: David Elg

Christian Karlsson och Lars Johansson, ordförande för Sveriges Gjuteritekniska Förening respektive Svenska Gjuteriföreningen, välkomnade i år 200 deltagare från gjuterier, leverantörsföretag och kundföretag till Gjuteridagarna i Skövde. Deltagarna fick bland annat ta del av föredrag om ledarskap och kommunikation, men även tekniska och branschspecifika föredrag så som leverantörskrav på pressgjutgods, miljöaspekter vid användande av kvartssand och digitaliserad produktion.

MODERATORN FÖR FÖRSTA dagen Anna Sabel, blivande VD på E. Sabel, förde deltagarna genom det fullspäckade programmet med temat “Gjuteriindustrin 2035, en vägbeskrivning till en konkurrenskraftig och hållbar bransch”. Temat inleddes med ett föredrag av Håkan Herbertsson, tidigare styrelseledamot i Svenska Gjuteriföreningen, som presenterade den nya Branschagendan vars fokus är på en hållbar industri. Efterföljande föredrag bidrog till en vägbeskrivning för att nå agendas önskade mål.

BLAND TALARNA FANNS bland annat Jani Ahonen och Fredrik Larsson från Volvo GTO som talade om moderna utbildningsmetoder. XM Reality berättade om Reality Remote Guidance. I tidningen går vi in lite djupare på ytterligare några av de föreläsningar som Gjuteridagarna bjöd på.
-Jag blev positivt överraskad av alla föreläsningar under första dagen. Idag är jag väldigt spänd över studiebesöket på Volvos gjuteri, säger Hans Sigge, Gjuterichef på Global Casting Guldsmedshyttan.

UNDER KONFERENSENS ANDRA dag fick föranmälda deltagare besöka Volvokoncernens gjuteri i Skövde. Där fick de bland annat se det nya gjuteriet och monteringen. Förutom studiebesöket bestod den andra dagen av tekniska föredrag där deltagarna delades in i grupper som leddes av Hans Linnér, Verkställande direktör på Metallfabriken Ljunghäll och Peter Göttfert, VD på Norrlandsgjuteriet.

ÅRETS GJUTERIDAGAR BJÖD även på något utöver det vanliga. Middagsgästerna fick börja middagen med att ta fram sina telefoner för att delta på en mentometerövning om gjuteriindustrin. Läs mer om denna undersökning på sidorna Kort och Gott i tidningen.

INTRESSET FÖR GJUTERIDAGARNA har varit stort från deltagare, leverantörer och föredragshållare.
– Vi har haft föreläsare som hört av sig med önskemål om att få presentera. Men vi som sitter i arbetsgruppen har varit väldigt noggranna med att alla föredrag måste passa in i det valda temat, säger Diana Bogic Kommunikationsstrateg på Svenska Gjuteriföreningen. Ovannämnda arbetsgrupp består, förutom av Diana Bogic, även av Anders Jansson, verkställande ledamot i Gjuteritekniska Föreningen och Sven-Eric Stenfors, representant från Gjuteriföreningens arbetsutskott.

FÖR ANDRA ÅRET i rad har konferensen varit fullbokad och arrangörerna hade en reservlista för deltagare och utställare på minimässan.
– Tyvärr satte lokalen stopp för fler utställare och deltagare. Detta är något som vi ska se över inför Gjuteridagarna 2020, vi arbetar redan för att kunna hitta en anläggning som ger oss möjlighet att växa, säger Diana Bogic.

VAD TYCKTE DELTAGARNA? Utvärderingen av konferensen visar att hela 75 procent av svarande tyckte att helhetsintrycket av konferensen var mycket bra och de deltagare Gjuteriet pratat med, har varit positiva. Efter årets succé ser arrangörerna stora möjligheter för Gjuteridagarna 2020. Det finns en förhoppning om att tilltala en bredare publik så som politiker, finansiärer och myndigheter. Temat är inte helt klart men kommer inkludera kompetens. Detta är något som Anders Jansson ser fram emot;
– Kompetens är viktigt för branschen.
Det är människors engagemang och kompetens som avgör branschens framtid.