Vi besöker GIFA 2019

0
3799

Världens största internationella mässa för gjuteribranschen äger rum vart fjärde år och bjuder på många spännande montrar och nyheter. Mässan är ett ypperligt tillfälle för både leverantörer, kunder och allmänt intresserade att under fem intensiva dagar uppleva en uppsjö av vad branschen erbjuder. Tidningen Gjuteriet besökte mässan i Düsseldorf för att ta del av det som presenteras. Vi såg en mängd av innovativa lösningar och de stora snackisarna i år är teknisk utveckling, digitalisering och miljöarbete. Under mässan gjorde vi ett antal nedslag hos några av utställarna. Vi börjar hos Joakim Berlin, chef inom affärsområdet gjuteri i de nordiska länderna hos Foseco.

Joakim Berlin, Foseco

David Elg Gifa Foseco 1 webb

Foseco är ett världsledande företag inom tillverkning och försäljning av förbrukningsmaterial och tekniska lösningar för gjuterier, med sitt nordiska huvudkontor i Åmål. Foseco är en del av det världsomspännande företaget Vesuvius som arbetar övergripande mot stål- och gjuteriindustrin. På GIFA har Foseco en stor monter där många spännande nyheter visas upp. Joakim Berlin som arbetar som chef inom affärsområdet gjuteri i de nordiska länderna visar oss runt i montern. Vi får höra om hur det är att ställa ut på mässan och vilka nyheter han brinner lite extra för.
Joakim berättar att de alltid har höga förväntningar på GIFA, att det är deras sätt att visa upp nya innovationer, produktutveckling och framförallt kompletta lösningar för gjuterivärlden.
-Mässan är för oss ett fönster ut mot gjuteribranschen och det är viktigt att vara på plats. Det är en väldig intensitet här på mässan vilket jag tror beror på att det är en snäv och fokuserad mässa. Vi som åker till GIFA, både som utställare och besökare, har ett tydligt mål med vad vi vill uppnå här.
Han poängterar att Foseco arbetar utifrån ett helhetskoncept innefattande såväl teknisk rådgivning som produkter och processtyrning. På mässan ligger fokus på att visa upp nya innovationer och lösningar samtidigt som man skapar nya kontakter och utvecklar befintliga relationer. Joakim berättar att mässan är ett oerhört bra mötescentrum, inte bara mellan utställare och kunder utan även för gjuterier att träffas och tala med varandra.
-Vi på Foseco får möjligheten att agera lite spindeln i nätet och hjälpa de olika gjuterierna att utbyta erfarenheter sinsemellan. Det är lärorikt både för dem och oss och de idéer som dryftas utmynnar inte sällan i utveckling av nya produkter för marknaden.
Joakim menar att produktutveckling ofta drivs av potentiella förbättringsmöjligheter som gjuteriet identifierat, i form av process- eller kassationsproblem. Foseco uppgift är att genom ett nära samarbete med kunden undersöka hur man skulle kunna avhjälpa detta problem och om Foseco har en lösning för detta.
Gjuteriernas behov är alltså en stark drivkraft i utvecklingen, en annan är de allt tuffare miljökrav som ställs på branschen. Joakim berättar att de ständigt måste hitta mer miljövänliga produkter, en utmaning han själv uppskattar väldigt mycket.
-Sverige har ganska tuffa
miljökrav i jämförelse med andra länder. Det är bra, men tack vare BAT (best available technology) tror jag att kraven ökar mer övergripande i Europa och konkurrenskraven jämnas ut något. Det vinner alla på, inte minst vår gemensamma miljö.
Det som Foseco huvudsakligen fokuserar på för att minska energiförbrukning och miljöpåverkan, är att titta på lösningar som gör att tillverkarna kan använda mindre energi i processerna. De anser att arbetet med att hjälpa kunderna att reducera sin energiförbrukning är ett mycket viktigt uppdrag. Två konkreta exempel på detta är deras arbete med att utveckla högeffektiva matarhjälpmedel som ökar metallutbytet och därigenom minskar energibehovet vid omsmältning, samt att utveckla högisolerande infodringsmaterial för ugnar och gjutskänkar, där man redan har ett antal lösningar som går att använda utan förvärmning. Vidare på ämnet utveckling berättar Joakim lite om de investeringar som sker inom gjuteribranschen för närvarande. Han upplever att många av de stora investeringar som just nu äger rum sker i norra Europa, inte minst i Sverige med Scanias nya gjuteri i Södertälje och Volvokoncernens nya formningsline. För Foseco är Europa en oerhört viktig marknad som står för cirka 40% av deras omsättning, trots att de även gör stora investeringar i Kina, Indien och Mexiko. Han berättar att det talas mycket om fortsatt migration av gjutgods till så kallade lågkostnadsländer, men tror själv att den totala volym av gjutgods som tillverkas i Europa inte kommer att sjunka framöver.

VI VANDRAR RUNT bland de nya innovationerna i Fosecos monter och Joakim ger oss ett axplock av allt det som presenteras.
-Jag är ju från början aluminiumgjutare, så nog ligger produkterna som har med det att göra lite extra varmt om hjärtat.
Joakim visar bland annat upp en spännande ny sorts matare för aluminium.
Det är den första exoterma mataren för aluminiumgods som tillverkats. Traditionellt är det isolerande matare som gällt, men med den exoterma tekniken kan man använda mindre mängd energi men ändå få ut samma effekt, eftersom mataren hålls brinnande när den väl är antänd. Då reduceras både mängden metall som förbrukas och energin som går åt för att smälta metallen. Dessutom minskar den area som kräver manuell efterbehandling.
-Den typen av arbete är önskvärd att eliminera på sikt eftersom det är ett arbetsmoment som det är svårt att hitta personal som vill utföra.
En annan nyhet som Joakim stannar till vid lite extra är en uppfinning för stålgjutning med bottentömmande skänkar. I detta segment har Foseco utvecklat något som kallas för shroud technology. Det innebär att gjutstrålen kapslas in under gjutningen, vilket skyddar den från exponering av syre och man undgår på så vis reoxidering av stålet.

VI AVSLUTAR VÅRT besök hos Joakim och Foseco med att prata lite om det tema GIFA har valt att fokusera mässan 2019 på, “the bright world of metals”. Vad tänker Joakim gällande detta tema?
-I princip alla metaller är ju återvinningsbara. Du kan recirkulera materialet i princip hur många gånger som helst! Det huvudsakliga som krävs är tillförsel av energi för att smälta metallen. Kan vi minska den delen så mycket som möjligt, så är det ett väldigt hållbart och miljömässigt mycket bra material. Det är perfekt för den cirkulära ekonomin och det finns definitivt en väldigt ljus framtid. //

Joakim Berlin, Foseco

David Elg Gifa wollin 1 webb

I den tyska staden Lorch finns familjeföretaget Wollin som grundades år 1973. Wollin arbetar med områden så som spraysmörjningsteknik för formgjutningsindustrin, automationsteknologi och specialmaskiner.
Julian Elfert är säljchef på företaget och berättar om hur han ser på framtiden inom gjuteriindustrin och vad som är nytt hos Wollin.
Wollin använder sig av en smörjteknik som inte kräver lika mycket vatten som traditionell smörjning gör. Med deras teknik har man kunnat reducera åtgången av vatten till 1,3 milliliter vatten istället för 750 milliliter. Arbetet med denna teknik har pågått i ungefär fyra år men på sistone har de upplevt en större nyfikenhet och efterfrågan på sina produkter. Den maskin för formsmörjning som är huvudobjekt i Wollins monter är en prototyp som egentligen inte lanseras för försäljning förrän år 2020. Generellt märker Julian av ett stort intresse bland mässans besökare för miljöarbete och allra främst energibesparingsåtgärder. Han uttrycker att det är ett välkommet intresse som hela branschen vinner på i längden.
Julian berättar att deras kunder, trots den investeringskostnad som krävs för att installera deras produkter, kan reducera sina kostnaderna i det långa loppet tack vare mindre åtgång av till exempel smörjmedel, vatten och processtider.

PÅ FÖRETAGET I Tyskland är man runt 65 anställda men trots att de även arbetar globalt och har ett systerföretag i AED beskriver Julian sin arbetsplats som mycket familjär. Man har ett nära samarbete med sin svenska återförsäljare CompServ i skånska Löddeköpinge.
Julian upplever att gjuteribranschen för närvarande befinner sig i ett något avvaktande stadium. Han tycker sig märka att man väntar på att se hur mycket mark den eldrivna bilindustrin kommer att ta gentemot den bensindrivna industrin och att detta vägskäl är avgörande för stora delar av gjuteribranschen. Vidare upplever han att det finns en enorm efterfrågan på smart teknik såsom sensorförsedda maskiner. Han tror att det inom fem år inte kommer finnas någon begränsning i att kunna leverera all data som kunderna efterfrågar. På Wollin arbetar de hårt för att vara så förberedda som möjligt på industri 4.0.

Det är första gången Julian är på mässan och han är glatt överraskad över hur mycket folk det är i hallarna och vilket stort intresse det finns för nya innovationer.
-Det är spännande att få se allt som händer i branschen och den nedgång vi har tyckt oss känna av märks inte alls av här. //

Joakim Berlin, Foseco

David Elg Gifa electronics 1 webb

Företaget Electronics arbetar bland annat med mätning av formgjutningsprocesser och trycksensorer samt erbjuder sina kunder möjligheten att anpassa och skala mätinstrumenten efter just deras unika behov. Electronics arbetar till stor del mot bilindustrin och har funnits som företag sedan år 1979 och har kunder över hela världen.

VI TALAR MED Uwe Gauermann som idag är ägare av företaget och hans två kollegor Günther Kohler och Sebastian Dargel, för att höra hur de ser på framtiden inom gjuteriindustrin.
De är alla eniga om att en genomgående trend bland industriföretag är att spara mer och mer data, men att det är viktigt att veta varför man sparar data och inte bara spara för sparandets skull. Det viktigaste med digitaliseringarbetet tror de är att man faktiskt analyserar och använder den data man sparar. Själva anpassar och förbereder de sin verksamhet så mycket som möjligt för Industrin 4.0 genom att bland annat samla in just värdefull data och spara den i molnet. Även om de menar att det endast är ordet Industri 4.0 som är nytt och att konceptet inte är nytt för dom utan bara ett steg i den utveckling de faktiskt ägnat sig åt i alla år, genom att samla in data och utveckla sina produkter i takt med samtidens utveckling.
Just teknisk utveckling är en del av det som Electronics väljer att visa upp på mässan. Günter berättar om en maskin de demonstrerar på mässan som funnits med i deras sortiment en lång tid, men där tekniken ständigt har utvecklat och förbättrats. Han berättar att de ursprungligen använde DOS som operativsystem och att det känns väldigt avlägset idag, trots att det faktiskt inte var så länge sedan det var ett högteknologiskt operativsystem. Han berättar att de i takt med att tekniken utvecklas får döpa om sina maskiner eftersom det skulle bli alldeles för många siffror om de bara valt att lägga till nya versionsnummer på sina produkter.

FÖR ELECTRONICS HANDLAR mycket av arbetet om att skapa en bra kombination mellan de sensorer de förser sin utrustning med och den mjukvara de utvecklar för att skapa en god användarvänlighet. De strävar efter att ge högklassig support för sina system samtidigt som de tillgodoser sina kunders olika behov. De poängterar att framgång går att mäta och att det handlar otroligt mycket om att på ett smart sätt tillgodose sig och använda sig utav den information man samlar på sig.

ELECTRONICS HAR SIN bas i tyska Stuttgart och har främst Europa som huvudmarknad även om de även har kunder också i andra delar av världen. I Sverige finns många viktiga kunder och de upplever att den svenska gjuteriindustrin verkar öka. Att tala om Sverige verkar vara ett extra kärt ämne för Sebastian som privat älskar att semestra i Sverige och till och med försöker sig på att svara på våra frågor på svenska, eftersom han använder sin fritid till att studera svenska. Han berättar att det är smidigt att arbeta mot den svenska marknaden eftersom vi i Sverige har en väldigt bra infrastruktur, vilket behövs för deras typer av produkter. Han berättar att det överlag i Europa arbetas på väldigt liknande sätt och att marknaden här är mottaglig för den typ av utveckling de sysslar med. Mycket av Electronics arbete går ut på att reducera det manuella arbete som operatörerna behöver utföra, men det är inte alla länder som är mottagliga för den typen av utveckling.

Nästa steg för företaget är att expandera till pressgjutning under lågtryck, vilket blir ett nytt segment för företaget. De har alla tre upplevt en väldigt positiv stämning på mässan i år och även om större andelen besökare i deras monter redan är befintliga kunder ser de möjligheter att knyta nya kontakter och lära sig av sina branschkollegor runt om i världen. //

Joakim Berlin, Foseco

David Elg Gifa buhler 1 webb

Hos pressgjutsmaskinleverantören Bühler talar vi med Marcello Fabbroni som började jobba på företaget år 1999. Marcello arbetar vid huvudkontoret i Schweiz och påbörjade sin bana på Bühler som projektledare. Bühler är familjeägt och globalt företag med 12 500 anställda och är verksamma i tre huvudenheter, vilka är Grain & Food, Consumer Food och Advanced Material. Affärsområdet Pressgjutning ligger under Advanced Material och består av 300 personer. Affärsområdet har produktions- och processcenter i Holland i USA, Schweiz i Europa och Wuxi i Kina för Asien. I slutet av 2008 blev Marcello tillfrågad att ta över ansvaret för Bühlers internationella marknadsavdelning för pressgjutning.
Marcello upplever att ett stort samtalsämne på GIFA 2019 är Industri 4.0 vilket inkluderar AI (artificial intelligence). Själv tycker han att delar av industrin ibland faktiskt fortfarande befinner sig i en form av digital stenålder. Trots det generellt stora intresset för ny teknologi, är många företag konservativa och kämpar på med utdaterad teknologi. Han tror att de kunder som verkligen vill boosta sin produktivitet och är redo för nya lösningar vinner mycket.

PÅ MÄSSAN I år visar Bühler bland annat upp ett nytt helhetssystem för så kallad SmartCMS (Smart Cell Management System). Detta CMS är öppet för alla typer av periferiutrustning. Marcello beskriver Bühlers CMS som hjärnan i den digitala cellen. Tack vare detta system kan all periferiutrustning digitalt bindas samman till en helhetslösning.
Ett sätt att beskriva processen på är att varje maskinenhet i en cell lever ett eget liv. Genom detta nya CMS system kommer varje maskinenhet att bättre kommunicera med varandra och agera som en komplett enhet. Kunderna frågar efter spårbarhet i produktionen och bättre kvalitetsövervakning i varje steg. Informationsflödet i produktion ökar dramatiskt, vilket leder till att stora mängder information måste sparas och processas. För att kunna lagra all denna information räcker klassiska maskinstyrningar inte till, varför SmartCMS är en bra lösning för att molnbaserat kunna spara denna värdefulla information.

Marcello tror att gjuteribranschen står inför stora förändringar de kommande åren och att det är en nödvändighet med förändringar. Bühler arbetar för att hjälpa sina kunder att höja produktiviteten inom sina organisationer och på så vis kunna reducera de direkta kostnaderna. På mässan visar man upp flera digitala tjänster. Ett exempel är Predictive Analytics (förutsägande underhåll) som kraftigt kan reducera produktionsstopp genom att förutse behovet av underhåll.
Idag är det vanligt med täta mikrostopp på grund av att maskinerna i cellen stannar. Det kan ske så ofta som var 40-50 minut. Stoppen kan till exempel bero på den mänskliga faktorn eller att maskinerna behöver underhåll. Marcello jämför detta med att köra en Mercedes på motorvägen. Han säger att det skulle vara helt ohållbart att var 40-50 minut behöva stanna bilen för att tanka drivmedel, eller fylla på luft i däcken. Tack vare till exempel Predictive Analytics och allt fler automatiseringslösningar vill Bühler kunna hjälpa till att reduceraproduktionsstopp.

EN TREDJE NYHET som Bühler visar upp på mässan är en maskin som de kallar för Fusion, den är beredd för Internet of Things (IoT) och fullt kompatibel med SmartCMS systemet. Fusion är utvecklad med över 90 års branscherfarenhet och är en modulär lösning för pressgjuten aluminium och magnesium.
Marcello tror att det är viktigt att veta vilka utmaningar branschen står inför för att kunna veta vad som efterfrågas och vad Bühler skall fokusera på.

-Typiskt för oss på Bühler är att när vi utvecklar något nytt, befinner vi oss ute hos kunderna i process- och teknikfrågor. Då kan vi uppmärksamma de problem som branschen upplever och vad som efterfrågas från oss. Vad våra system går ut på är att samla data. Nu har vi möjligheten att samla datan på en sofistikerad nivå. Det gör att vi kan se vilken inverkan olika parametrar har och kan därmed påverka dessa och förändra processer. Marcello berättar att denna typ helhetssystem tidigare inte har funnits på marknaden. Nu börjar deras system lära sig att förutspå när olika komponenter behöver bytas ut (predictive maintenance). Att kunna byta komponenter under planerade stopp och undvika “brandkårsutryckning” som kostar industrin ofantligt mycket både i tid, produktionsbortfall, reservdelskostnader, expresstransport etc. är en enorm vinning.
Marcello upplever att de har fått en mycket positiv respons på sin lansering under mässan.
-Vi är väldigt glada över responsen och det känns som om vi slagit huvudet på spiken med våra lanseringar gällande vad marknaden efterfrågar.//

Joakim Berlin, Foseco

David Elg Gifa buhler 1 webb

Hos pressgjutsmaskinleverantören Bühler talar vi med Marcello Fabbroni som började jobba på företaget år 1999. Marcello arbetar vid huvudkontoret i Schweiz och påbörjade sin bana på Bühler som projektledare. Bühler är familjeägt och globalt företag med 12 500 anställda och är verksamma i tre huvudenheter, vilka är Grain & Food, Consumer Food och Advanced Material. Affärsområdet Pressgjutning ligger under Advanced Material och består av 300 personer. Affärsområdet har produktions- och processcenter i Holland i USA, Schweiz i Europa och Wuxi i Kina för Asien. I slutet av 2008 blev Marcello tillfrågad att ta över ansvaret för Bühlers internationella marknadsavdelning för pressgjutning.
Marcello upplever att ett stort samtalsämne på GIFA 2019 är Industri 4.0 vilket inkluderar AI (artificial intelligence). Själv tycker han att delar av industrin ibland faktiskt fortfarande befinner sig i en form av digital stenålder. Trots det generellt stora intresset för ny teknologi, är många företag konservativa och kämpar på med utdaterad teknologi. Han tror att de kunder som verkligen vill boosta sin produktivitet och är redo för nya lösningar vinner mycket.

PÅ MÄSSAN I år visar Bühler bland annat upp ett nytt helhetssystem för så kallad SmartCMS (Smart Cell Management System). Detta CMS är öppet för alla typer av periferiutrustning. Marcello beskriver Bühlers CMS som hjärnan i den digitala cellen. Tack vare detta system kan all periferiutrustning digitalt bindas samman till en helhetslösning.
Ett sätt att beskriva processen på är att varje maskinenhet i en cell lever ett eget liv. Genom detta nya CMS system kommer varje maskinenhet att bättre kommunicera med varandra och agera som en komplett enhet. Kunderna frågar efter spårbarhet i produktionen och bättre kvalitetsövervakning i varje steg. Informationsflödet i produktion ökar dramatiskt, vilket leder till att stora mängder information måste sparas och processas. För att kunna lagra all denna information räcker klassiska maskinstyrningar inte till, varför SmartCMS är en bra lösning för att molnbaserat kunna spara denna värdefulla information.

Marcello tror att gjuteribranschen står inför stora förändringar de kommande åren och att det är en nödvändighet med förändringar. Bühler arbetar för att hjälpa sina kunder att höja produktiviteten inom sina organisationer och på så vis kunna reducera de direkta kostnaderna. På mässan visar man upp flera digitala tjänster. Ett exempel är Predictive Analytics (förutsägande underhåll) som kraftigt kan reducera produktionsstopp genom att förutse behovet av underhåll.
Idag är det vanligt med täta mikrostopp på grund av att maskinerna i cellen stannar. Det kan ske så ofta som var 40-50 minut. Stoppen kan till exempel bero på den mänskliga faktorn eller att maskinerna behöver underhåll. Marcello jämför detta med att köra en Mercedes på motorvägen. Han säger att det skulle vara helt ohållbart att var 40-50 minut behöva stanna bilen för att tanka drivmedel, eller fylla på luft i däcken. Tack vare till exempel Predictive Analytics och allt fler automatiseringslösningar vill Bühler kunna hjälpa till att reduceraproduktionsstopp.

EN TREDJE NYHET som Bühler visar upp på mässan är en maskin som de kallar för Fusion, den är beredd för Internet of Things (IoT) och fullt kompatibel med SmartCMS systemet. Fusion är utvecklad med över 90 års branscherfarenhet och är en modulär lösning för pressgjuten aluminium och magnesium.
Marcello tror att det är viktigt att veta vilka utmaningar branschen står inför för att kunna veta vad som efterfrågas och vad Bühler skall fokusera på.

-Typiskt för oss på Bühler är att när vi utvecklar något nytt, befinner vi oss ute hos kunderna i process- och teknikfrågor. Då kan vi uppmärksamma de problem som branschen upplever och vad som efterfrågas från oss. Vad våra system går ut på är att samla data. Nu har vi möjligheten att samla datan på en sofistikerad nivå. Det gör att vi kan se vilken inverkan olika parametrar har och kan därmed påverka dessa och förändra processer. Marcello berättar att denna typ helhetssystem tidigare inte har funnits på marknaden. Nu börjar deras system lära sig att förutspå när olika komponenter behöver bytas ut (predictive maintenance). Att kunna byta komponenter under planerade stopp och undvika “brandkårsutryckning” som kostar industrin ofantligt mycket både i tid, produktionsbortfall, reservdelskostnader, expresstransport etc. är en enorm vinning.
Marcello upplever att de har fått en mycket positiv respons på sin lansering under mässan.
-Vi är väldigt glada över responsen och det känns som om vi slagit huvudet på spiken med våra lanseringar gällande vad marknaden efterfrågar.//

Joakim Berlin, Foseco

David Elg Gifa baier 1 webb

I utrymmet mellan ett par av de stora mässhallarna på GIFA har en rejäl folksamling bildats. Framför en liten vagn flockar sig människor och tittar nyfiket med stora leenden på läpparna på det som pågår inne i den lilla vagnen. Utanför står en stolt man vid namn Thomas Baier och instruerar människorna i hur de ska interagera med det som finns inne i vagnen.
Så vad finns då inne i vagnen? Jo, det är enligt Thomas är världens första portabla robotbartender! Roboten serverar törstiga GIFA-besökare kall fatöl och andra kylda drycker på löpande band, i den drygt 35-gradiga värmen.

THOMAS HAR HITTAT ett finurligt sätt att sticka ut på mässan genom att ge sin robot en uppgift som får besökarna att dra på mungiporna och som gör det lätt att inleda en konversation.. På denna enorma mässa är det inte helt lätt att få besökarna att stanna upp. Att ställa ut på mässa handlar om så mycket mer än att ha bra produkter och god service. Det handlar om visuell kommunikation och att sticka ut bland tusentals andra utställare. Runt om på mässan ser vi många exempel på fantastiska påkostade montrar med mötesrum, barer och restauranger inkorporerade i montrarna. Många sticker ut på sitt eget unika vis och det är roligt att besöka mässan enkom för att se den uppfinningsrikedom och det otroliga planeringsarbete som finns bakom de enorma montrarna.
Det är roligt att se hur det faktiskt går att dra rejält med uppmärksamhet med bara en liten vagn utanför hallarna.

BAIER ENGINEERING, SOM Thomas företag heter, grundades 2004 och arbetar med att utveckla mjukvara för automatiserade robotsystem. Företaget arbetar internationellt och skräddarsyr lösningar efter sina kunders behov. De finns i Stuttgart med ungefär 25 anställda.

THOMAS BÖRJADE SIN karriär som elektriker och vidareutbildade sig sedan till ingenjör inom automatisering och började utveckla mjukvara. Att han sedan startade med mjukvara för robotar kom sig lite av en slump. Thomas hade en kund inom skogsindustrin som ville ha en robot för sin verksamhet. Då köpte Thomas en begagnad robot och utvecklade både programmet och helhetslösningen för den. Därefter har Thomas utvecklat sin verksamhet och berättar att han kan programmera en robot till att göra i princip vad som helst inom industrin.

Bartenderroboten ger honom generellt mycket uppmärksamhet och han erbjuder till och med sina kunder att en gång om året låna roboten för att sätta lite extra guldkant på företagsevent eller personalfester. //

Joakim Berlin, Foseco

David Elg Gifa clariant 1 webb

I Clariants monter möter vi Mikael Heldt och Bettina Striepen. Clariant med huvudkontor i Schweiz, är ett internationellt kemiföretag bestående av flera Business Units. En av dessa units är BU Functional Minerals, i vilket Business Group Foundry Additives ingår och det är BG FA som närvarar på GIFA. Vi träffar Mikael från Sverige, ansvarig för nordiska marknaden och delar av Baltikum och Bettina som finns på marknad och kommunikation i Tyskland.

CLARIANTS MONTER ÄR ljus, luftig och går i grönt och vitt. Mikael och Bettina beskriver Clariants vision på mässan, vilken deras monter fint representerar. Monterns uppbyggnad skiljer sig rent designmässigt från många av de andra montrarna runt om på mässan.
Mikael berättar att monterns formgivning med gröna och ljusa toner, återspeglar Clariants miljömedvetande, vad Business Group Foundry Additives gör på marknaden och att årets mässa är en uppföljning av utfästelserna på mässan fyra år tidigare. Nu, 2019, kan de stolt konstatera att Clariant levererat utöver tidigare utfästelser och på samtliga områden. Deras patenterade lågutsläppsteknologi, har reducerat mer emissioner, inneburit ännu lägre produktionskostnader och sänkt förbrukning av additiv i gjuterierna. Clariants gruvdrift har effektiviserats och är idag mer hållbar än tidigare. Arbetet med hållbarhet är ständigt pågående och som exempel nämns att Clariants produktionsenhet i Hällekis, Sverige, endast använder grön el. Mikael berättar att miljötänket har funnits länge men att marknaden inte mognade i samma takt. För cirka tio år sedan tog Clariant ett rejält steg med att genomföra övergången och uppmuntra gjuterierna att övergå till produkter med lägre emissioner. Deras kunder i Norden och Baltikum är duktiga på att hänga med på det gröna tåget och idag är ungefär 60 procent av sålda volymer till nordiska och baltiska gjuterier, bestående av additiv som medverkar till lägre emissioner. Volvo Powertrain i Skövde, började i juni 2014, som ett av de första företagen i Norden att gediget arbeta med LE-teknologin. Mikael som bland annat sköter kundrelationer, teknik, marknadsanalyser och förhandlingar berättar vidare.

-Självklart kan vi inte bli helt gröna på grund av järngjuteriernas behov av kol, men vi jobbar stenhårt med att göra ett så litet avtryck som möjligt. Clariants strategi för en grönare industri är att se till att våra kunder, med hjälp av LE-teknologin, kan använda mindre volymer av additiv trots att företagens produktion ökar.
Mikael menar att det inte räcker att bara prata om att vara ett grönare företag, utan att även genomföra faktiska strategier för detta arbete.
-Lägre volymer av additiv, minskar emissioner och avfall, minskar trycket på miljön och innebär kostnadsbesparingar för kunderna. Hållbarhet, idag och i morgon.

Han fortsätter med att tala om att det finns många sätt att minska utsläpp. Att till exempel reducera det som kommer ut i luften, den förbrukade sanden eller vattnet. Clariant resonerar som så att de vill ha så lite restprodukter som möjligt, därför arbetar man med att redan från början reducera användandet av miljöskadliga ämnen, så att det helt enkelt inte skall behöva bli så mycket avfall. Bettina fyller i med att berätta att de har arbetat med miljö länge men gjorde ett krafttag i sin lansering av det på GIFA 2015. Då introducerade de sin vision om lågavfallsteknik och berättar stolt att de redan nu har kunnat infria det löfte de då gav till sina kunder gällande visionen. Hon berättar att de har stor tillförsikt på framtiden för gjuteribranschen.
-Nyckeln för alla företag är att ständigt våga utvecklas och arbeta för en hållbar framtid. De företag som inte hänger med försvinner per automatik.

Bettina berättar att de återplanterar träd och återställer gruvor de har använt. Hon menar att det som de tar från naturen vill de ge tillbaka.
Skogen de planterar blir hem för djur och insekter som i sin tur hjälper till att ta hand om planeten. Mikael berättar att de har 38 gruvor runt om i världen, varav den största finns på Sardinien. Att arbeta hållbart gäller inte bara miljöarbetet med utsläpp och skogsplantering utan även arbetet med människorna som gruvorna sysselsätter. Clariant erbjuder sina medarbetare som jobbar i gruvorna, en högre lön än den marknadsmässiga. På så vis behåller de kompetent personal.
-När vi tar väl hand om naturen och människorna kring gruvorna, är det en del av vårt långsiktiga tänk. Har vi gett människorna vid våra gruvor en god erfarenhet av oss, så har vi inte problem att öppna nya gruvor. Vi köper inte marken där våra gruvor finns, utan hyr den av landägarna.
De har sysslat med gruvbrytning i mer än 150 år och Mikael menar att de aldrig hade kunnat överleva så länge utan att bygga goda relationer med landägarna.

EFTERSOM CLARIANT ÄR ett stort internationellt företag lägger de stor vikt vid att ta nytta av de olika kunskaper som finns runt om i världen och att ta hjälp av varandra. Han berättar att han har stor hjälp i sina möten med kunder från olika länder och av den kunskap han får från sina kollegor i till exempel Frankrike, Kina, Korea, Tyskland och andra länder. Bettina håller med och tycker att möjligheten att få träffa kollegor här på mässan är fint för teamandan.
-Visst träffas vi vid andra tillfällen, men här på mässan har vi möjlighet att samla många arbetskamrater. Sen är det ju också toppen att få träffa så många nya och gamla kunder samtidigt.
Mikael håller med om att det är väldigt värdefullt att träffa människor ansikte mot ansikte.

-Det finns risk för missförstånd när man kommunicerar via mail eller telefon. Då försvinner ju möjligheten att läsa av kroppsspråk. När vi möts i verkliga livet är det lättare att förstå kundernas utmaningar och hitta sätt för att hjälpa dem, säger Mikael.
Därför är det viktigt att träffa kunderna på deras arbetsplatser och verkligen förstå deras kompetenser och förutsättningar. Mikael arbetade själv på ett gjuteri i elva år innan han gick över till den typ av arbete han utför idag. Där vill Bettina gärna flika in hur stolt hon är över att Mikael och de andra säljarna sitter på så värdefull erfarenhet och kompetens. Så vad är då Mikael och Bettinas främsta förhoppningar för framtiden?

Mikael berättar att han hoppas på en bättre miljö, både generellt och för gjuteribranschen. Att alla drar sitt strå till stacken, även att de mindre gjuterierna, som ofta kämpar för sin överlevnad, tar ett större grepp om miljöarbetet, vilket också medför positiva effekter på den totala produktionskostnaden. Bettina vill fortsätta arbeta med Clariants vision att bli grönare och grönare. Hon flikar också in att hon hoppas att det kommer att dyka upp fler Greta Thunberg, som vill förändra världen till det bättre.
Hon tycker att det är fantastiskt att se en ny superkändis från Sverige som arbetar för