Svåra tider och svaga utsikter

0
1098

Pressmeddelande från CAEF (The European Foundry Association), juli 2023. Fritt översatt av Lotta Larsby

European Foundry Industry Sentiment Indicator (FISI) står inför sin fjärde minskning i rad. Betyget visar på 2,1 indexpunkter lägre i juni än i maj, med ett index som når ett värde på 98,6 poäng i juni. Det innebär att värdet nu är under det initiala värdet på 100,0 från 2015. Det är oroväckande att den negativa trenden därmed förstärks.
Medan orderstockarna fortfarande är höga och håller på att arbetas bort, verkar däremot nya order kollapsa över flera sektorer. Samtidigt är en vändning inte i sikte, allra helst vad gäller förväntningarna för de kommande 6 månaderna. Räknat efter de senaste månadernas utveckling visar det sig att  gjuterier i alla materialgrupper för närvarande är negativa i sin bedömning av affärssituation jämfört med föregående månad. Business Climate Indicator (BCI) minskar med 0,13 poäng i juni och ger index till 0,06 poäng. Värdet är därför nu nästan tillbaka till sena pandemi tider slutet av året 2020, då det blev negativt. Sammantaget är att förväntningarna på försäljningspriset för den kommande månaden minskar tillsammans med nuvarande produktionsnivå och orderboknivåer.

FISI – European Foundry Industry Sentiment Indicator – är den tidigaste tillgängliga sammansatta indikatorn som ger information om den europeiska gjuteriindustrins prestanda. Den publiceras av CAEF European Foundry Association varje månad och är baserad på enkätsvar från den europeiska gjuteriindustrin. CAEF-medlemmarna uppmanas att ge sin bedömning av den nuvarande affärssituationen inom gjuterisektorn och sina förväntningar för de kommande sex månaderna.
BCI – Business Climate Indicator – är en indikator som publiceras av Europeiska kommissionen. BCI utvärderar utvecklingsförhållandena för tillverkningssektorn i euroområdet varje månad och använder fem åsiktsbalanser från branschundersökningar: produktionstrender, orderböcker, exportorderböcker, lager och produktionsförväntningar.

För ytterligare information besök www.caef.eu.