Skatt på El från årsskiftet – Nu är det klart!

Detta är en betald artikel från Svenska Gjuteriföreningen

0
572

Svenska Gjuteriföreningen, tillsammans med flera medlemsföretag, har under 2017 arbetat intensivt med att föra fram branschens synpunkter till regering och myndigheter kring omläggningen av energiskatten från januari 2018. Vi såg att förslaget enligt propositionen var ofördelaktiga för små och medelstora medlemsföretag, i detta fall alla som förbrukar mindre än 10 GWh/år.

 

– Från årsskiftet kommer elnätbolaget att debitera full skatt för all el dvs. 32,5 öre/kWh.

Nu är det definitivt klart vilka förändringar som införs kring skattehanteringen från årsskiftet. Och det visar att vårt arbete har burit frukt.

– Från årsskiftet kommer elnätbolaget att debitera full skatt för all el dvs. 32,5 öre/kWh

– De som förbrukar mer än 150 MWh/år kan, månadsvis, begära återbetalning av elskatt som man betalat för mycket för. Det omfattar såväl el till produktionsprocesser (skattesats 0,5 öre/kWh) och till metallurgiska processer (skattesats 0 öre/kWh).

För att kunna få återbetalning varje månad krävs först att man ansöker om medgivande att få söka återbetalning av energiskatt på el per kalendermånad. Detta görs med Skatteverkets blankett SKV 5365.

Se skatteverkets hemsida för mer information.

 

Text: Svenska Gjuteriföreningen