Fler nätverk i gjuteribranschen

0
3385

Efterfrågan från industrin gör att Swerea SWECAST väljer att starta upp fler nätverk inom CDC, Casting Demonstration Centre. Sedan tidigare drivs pressgjutning, råsand och 3D-Sand men nu kommer det även att finnas nätverk inom stål, järn, simulering och kompetens.

Denna artikel är skriven av Swerea SWECAST

För tre år sedan startades nätverket råsand och det blev startskottet för en rad olika områden som sedan har växt fram inom CDC. Nätverk pressgjutning och 3D-Sand kom till strax efter och nu utökas alltså nätverken ytterligare med fyra nya områden.

– Nätverken har en mycket viktig funktion, i och med att det ger de deltagande företagen en direkt möjlighet att påverka verksam- heten vid Swerea SWECAST. Detta är ett effektivt sätt att säkerställa industrirelevansen i vår forsknings- och utbildningsverksamhet, säger Anders Gotte som är forskningschef på Swerea SWECAST.

– Vi ser en efterfrågan av er nätverk vilket är både roligt och spännande. Det finns ett växande behov av att få träffas företag emellan och utbyta erfarenheter men även diskutera framtida utmaningar, berättar Markus Börrisson som är programansvarig för CDC. De områden som vi väljer att starta upp nätverk inom nu är där vi får est frågeställningar och där vi också ser att det är störst behov, fortsätter han.

Syftet med nätverken är att skapa en mötesplats kring aktuella frågeställningar och utmaningar. Om det så är forskning-, kompetens eller omvärldsanalyser ska det alltid finnas en naturlig arena för svensk gjuterirelaterad industri. Åsa Lauenstein från Swerea SWECAST kommer att driva nätverket inom stål. Swerea SWECAST har sedan tidigare ett samarbete med NSSG, Nordiska sällskapet för stålgjuterier, och den verksamheten kommer nu att integreras i CDC.

– Det finns ett ökat intresse att jobba aktivt med forskningsfrågor och utveckling inom NSSG så därför är vi glada över möjligheten att få utöka samarbetet. Inom NSSG finns ett tydligt fokus på omvärldsbevakning och marknadsfrågor men det finns också ett ökat intresse att jobba aktivt med forskningsfrågor och utveckling. Vi ser att det passar bra in i vår verksamhet och vårt arbetssätt inom CDC, berättar Åsa Lauenstein.

“Jag tror på samverkan inom branschen och att mitt företag precis som alla andras stärks av att vara med i nätverk.”

De redan etablerade nätverken har haft många aktiviteter genom åren. I slutet av oktober förra året anordnades en resa till Tyskland med pressgjuterinätverket där den senaste tekniken gällande nya pressgjutmaskiner, Industri 4.0 och digitaliseringstrender visades upp.

– Som sammanhållande part bidrar vi med att hålla ihop arrangemangen. Vad som ska ingå i nätverken formas gemensamt i respektive nätverk. Agenda och innehåll sätts dels av efterfrågan från deltagande företag men även genom inspel från omvärldsbevakning och det strategiska arbetet i våra tekniska roadmaps, menar Markus Börrisson.

I nätverket för pressgjutarna medverkar representanter från drygt 18 företag. En av dem som har varit med från starten är Cajsa Lundberg som är VD för Lundbergs pressgjuteri i Vrigstad.

– Jag tror på samverkan inom branschen och att mitt företag precis som alla andras stärks av att vara med i nätverk. För mig går det inte ut på att diskutera så mycket interna problem utan snarare att få en bra koll på vad som händer i pressgjuteribranschen i och utanför Sverige, säger Cajsa Lundberg.

Christian Wildstam från det danska gjuteriet Vald. Birn är aktiv i nätverket 3D-Sand. Han medverkade vid en workshop som anordnades inom nätverket förra året och som lockade runt femtio deltagare från ett tjugotal olika företag. Diskussionerna under träffen handlade om framtida utmaningar och möjligheter med den nya tekniken.

– Styrkan där var att det var med under- leverantörer, gjutare och kunder på samma seminarium och det kändes väldigt bra att vara en del av det. Vid det tillfället kom industrinyttan verkligen fram och där tycker jag att Swerea SWECAST är helt rätt ute, säger Christian Wildstam.

Att hitta kvalifcerad arbetskraft och lösa frågor kring kompetensutveckling är en stor utmaning för företagen idag. Enligt Markus Börrisson var det därför självklart att även bilda ett nätverk där inriktningen är kompetens och utbildning.

– Det är ett område som ofta kommer upp på agendan i de andra nätverken. Swerea SWECAST har kompetensen och även ett brett utbud när det gäller industriutbildningar så jag tror att vi kan bidra med mycket i det nätverket, menar Markus Börrisson.

– Nätverket inom kompetens vänder sig till de som jobbar med HR och kompetens- frågor på företagen. Här kommer fokus ligga på att vara en diskussionsplattform för strategisk kompetensförsörjning, berättar Patrik Svanängen som är utbildningsledare på Swerea SWECAST och som kommer att driva nätverket.

Fakta CDC

Casting Demonstration Centre, CDC, är industriella nätverk med gjuterier, gjutgodsköpare och leverantörer. Syftet är:

  • Spridning och implementering av forskningsresultat.
  • Öka industrins kunskaper om omvärlden genom tekniska och affärsmässiga analyser, konfe- renser och studieresor.
  • Skapa en mötesplats för indu- strin att möta industrin
  • Att ge industriell input beträffan- de FoU och investeringsbehov i Swerea SWECASTs test- och demonstrationsanläggning.