Pressgjuteriernas utmaningar

0
1024

– Mitt största problem när jag blev gjuterichef 1979 var att mina verktyg inte höll. Samma problem har pressgjuterierna idag.

Det säger Jan Henriksson och anser att det är en av pressgjuteriernas största utmaningar – att få verktygen att hålla längre.

 

Text och Foto: Elisabeth Anderberg

 

Jan Henriksson har en lång erfarenhet från pressgjutarbranschen. Han har bland annat varit gjuterichef på Husqvarna och var med och startade Föreningen Svenska Pressgjuterier som han också är ordförande i. Idag tar han konsultuppdrag i branschen.

När han, 1979, började som gjuterichef så var den största utmaningen att verktygen inte höll. Företaget han arbetade på gjorde sina verktyg själva och de var långt fram i utvecklingen. Men det var något med tillverkningen av verktygen som Jan Henriksson inte var nöjd med. Så han skickade iväg havererade delar till en oberoende kontrollant som sa att det handlade om felaktig värmebehandling.

– Man gjorde en pressgjutsinsats, men väntade för länge med att göra anlöpning av den. Det ska göras innan insatsen hunnit svalna, säger Jan Henriksson.

Så när Jan Henriksson sedan använde sig av verktyg som tillverkats med anlöpningar innan biten blivit kall och snabb kyltid så förlängdes livstiden på verktygen.

Än idag ser han att verktygen är en utmaning. Och kraven på verktygen ökar i samma takt som kraven på detaljerna.

Vad är det som gör det så svårt att hålla en bra livslängd på verktygen?

– Jag tror att vi måste öka kunskapsnivån. Dels gällande tillverkningen av verktygen men också hur vi använder dem i produktion. Många kör med för kalla verktyg exempelvis, säger Jan Henriksson men menar också att det handlar såklart om fler saker.

Bland annat ska man inte snåla gällande vilket material man väljer. Att välja rätt stål är av stor vikt.

Sedan skickar man ofta med bristfällig information till verktygsmakaren där man endast beskriver vilken hårdhet verktyget ska ha. Men man bör även skicka med information kring bland annat förvärmning, kyltryck och anlöpning också.

– Det handlar om företagens ekonomi. Beställer man ett verktyg som ska hålla 120 000 skott och det endast håller 50 000 skott så har man inte hunnit tjäna ihop till ett nytt verktyg. Men om man lägger ner lite tid och pengar på rätt material och rätt beställning så kanske det håller 300 000 skott. Det är enkel matematik.

Det var när Jan Henriksson kom till Japan i början av 80-talet som han fick sin aha-upplevelser gällande hur de jobbade både med material, verktygsmakeri och organisationsmässigt.

Och även om Japan inte utvecklas i samma takt gällande detta idag så ser han ändå dem som föregångare till branschen.

– Kunskapen finns gällande att göra bra verktyg idag. Det handlar bara om att sprida den kunskapen.