Klyftan mellan situationsbedömningen och förväntningarna har aldrig varit större

0
619

Fri översättning från CAEF pressutskick 15 augusti 2022 

European Foundry Industry Sentiment, juli 2022: Klyftan mellan situationsbedömningen och förväntningarna har aldrig varit större

European Foundry Industry Sentiment Indicator (FISI) sjönk med 0.6 punkter i juli och nådde ett värde av 105.8 punkter. Det är fortsatt två olika trender som är tydliga i kompositionen av FISI. Trots att situationen av många fortfarande uppfattas som positiv, tack vare maskinteknisk ordersituation, förväntas de kommande sex månaderna peka neråt. Det har aldrig tidigare varit en sådan stor skillnad mellan situationsbedömningen och förväntningar sedan starten av datainsamlingen. Spänningarna ökar, särskilt som tecken på en avmattning i efterfrågan blir allt starkare.

Det bör noteras att gjuterierna av icke-järnmetaller till och med har stött FISI på senare tid, eftersom förbättringar i utbudet av halvledare inom den tunga fordonsindustrin gradvis blir märkbara. Det rör sig dock om statistiska baseffekter, då basnivån är exceptionellt låg efter de senaste två årens kris.

Den mycket höga inflationen har tvingat centralbanker i Nordamerika och Europa att agera. Dessutom försvagas Kinas ekonomi till följd av problem inom byggsektorn. Stigande räntor och rädsla för lågkonjunktur svalkar affärsutsikterna avsevärt.

Samtidigt sjönk Business Climate Indicator (BCI) i juli. Ökningen med 0,31 poäng tar upp indexet till 1,14 poäng. De senaste månadernas kraftiga prisökningar påverkar efterfrågan mer och mer. Orderingången har på senare tid minskat markant. Även om prisförväntningarna fortfarande är höga, har toppen i april setts bort på grund av minskad efterfrågan.

FISI – European Foundry Industry Sentiment Indicator – är den tidigaste tillgängliga sammansatta indikatorn som ger information om den europeiska gjuteribranschens prestanda. Den publiceras av CAEF, European Foundry Association varje månad och baseras på enkätsvar från den europeiska gjuteriindustrin. CAEF-medlemmarna uppmanas att ge sin bedömning av den aktuella affärssituationen inom gjuterisektorn och deras förväntningar för de kommande sex månaderna.

BCI – Business Climate Indicator – är en indikator som publiceras av EU-kommissionen. BCI utvärderar utvecklingsvillkoren för tillverkningssektorn i euroområdet varje månad och använder fem åsiktsbalanser från branschundersökningar: produktionstrender, orderböcker, exportorderböcker, lager och produktionsförväntningar.

Vänligen se diagrammet bifogat eller kombinerat med ytterligare information på www.caef.eu.

Bakgrundsinformation om CAEF:
CAEF är paraplyorganisationen för de nationella europeiska gjuteriföreningarna. Organisationen, som grundades 1953, har 22 europeiska medlemsländer och arbetar för att främja den europeiska gjuteriindustrins ekonomiska, tekniska, rättsliga och sociala intressen. Samtidigt genomför CAEF aktiviteter som syftar till att utveckla nationella gjuteriindustrier och samordna deras gemensamma internationella intressen. Generalsekretariatet finns sedan 1997 i Düsseldorf.

CAEF företräder 4 700 europeiska gjuterier. Närmare 300 000 anställda genererar en omsättning på 43 miljarder Euro. Europeiska gjuterier rekryterar 20 000 arbetare och ingenjörer per år. De huvudsakliga kundbranscherna är t.ex. fordons-, allmän verkstads- och byggnadsindustrin samt elektroteknikbranschen. Ingen industrisektor existerar utan att använda gjutna komponenter.

Mer information finns på www.caef.eu och CAEF LinkedIn.

CAEF Contact:
Tillman van de Sand
CAEF The European Foundry Association Secretary Commission for Economics & Statistics
Telefonnummer: +49 211 68 71 – 301
Mail: tillman.vandesand@caef.eu