Manovi Varberg satsar på kompetensutveckling

0
1019
En av de artiklar som skickas till Manovi för förädling, montering, produktion och testning är ett sopnedkast som består av gjuten aluminium. Det levereras direkt till slutkunder framförallt inom Norden och Storbritannien.

Nästa nummer av tidningen Gjuteriet går under temat omvärldsbevakning. I väntan på att tidningen landar i era brevlådor under sensommaren, har vi talat med Andreas Bengtsson på leverantörsföretaget Manovi Varberg. Vi talade med Andreas om hur Manovi arbetar kring synergieffekter, kompetens och att planera för framtiden.

Manovi Varberg hjälper kunder med legotillverkning i olika plaster, plåt och metaller mm. Som leverantör åt gjuteribranschen handlar det främst om bearbetning, förädling samt montering samt tillverkning av klipp, stans och pressverktyg.
–Vi är breda och det är en styrka såväl som en utmaning. Olika material och tekniker innebär spridda skurar av krav. Vi har en typ av motto som lyder; rätt kvalitet. Alltså att tillverka utefter relevanta krav. Att sätta hundradelar på toleranserna om kunden bara behöver tiondelar är bara onödigt. Konsten är att växla, lyssna och inte krångla till. Det tycker jag vi har lyckats bra med.

Manovi, med ett 20-tal anställda, ingår i den familjeägda koncernen Intaga Gruppen, där det genom de olika bolagen totalt arbetar omkring 80 personer. Andreas berättar att en av Manovis många styrkor är att de ingår i en koncern.
–Vi sitter bokstavligen under samma tak som företag med andra typer av kompetenser. Det skapar synergieffekter och gör det lättare att kommunicera. Frågor och tankar som kanske inte ens hade dykt upp annars, avhandlas när vi stöter på varandra i matsalen och inte bara mötesrummen. Det gör att vi kan lära oss av varandra och erbjuda våra kunder kombinationer av tjänster inom mekanik och elektronik.

Koncernen är i en expansiv fas och under det senaste året har de byggt nya lokaler i Torpa utanför Varberg och anställt mer personal. Nu sitter alltså alla koncernens medarbetare i Sverige tillsammans. Andreas berättar att Manovi trots de senaste årens kriser inte tvingats säga upp någon personal. De permitterade under pandemin, valde att passa på att kompetensutveckla för att komma starkare ur situationen.

–Det var utbildningar inom bland annat ritningsläsning, verktygskunskap, materialkunskap, HLR och ergonomi. Sammanlagt satsade vi kring 1300 timmar utbildning på personalen.

Den största utmaningen för Manovi idag, i likhet med många andra företag inom tillverkningsindustrin, är att hitta rätt personal. Hur de tacklar detta på kortare sikt, om än kontinuerligt, är att se till att vara en attraktiv arbetsplats och där är utveckling av såväl företaget som medarbetare en viktig komponent. Den mer långsiktiga lösningen, berättar Andreas, är bland annat att vända sig till skolorna.
–Vi är i kontinuerlig kontakt med flera olika gymnasieskolor, vi deltar i Varbergs MOA mässa (modern arbetslivsorientering) och arbetar på alla vis vi kan för att belysa industriteknik och skapa medvetenhet om de olika yrken som finns.

Andreas menar att det inte finns något alternativ till att arbeta långsiktigt, om man som företag vill satsa på hållbar utveckling.
–När inte personalen finns idag, måste vi tänka på imorgon. Det är klart att det dröjer många år innan de ungdomar vi väcker intresse hos idag är självgående medarbetare. Men som med all utveckling måste vi blicka framåt.

Andreas Bengtsson