Insändare av Dag Holmgren, Designchef på Svenskt Aluminium

0
818
Linda Bergqvist, Salem Seifeddine och Jonas Gallenby

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Dag Holmgren uppmuntrar små och medelstora företag att vara med i SPARK
TEXT: Dag Holmgren

2023-04-20 genomfördes den årliga SPARK konferensen på Tekniska Högskola i Jönköping med ett 100-tal deltagare från akademin och industrin.
Temat detta år var: ”Forskning som gör nytta där företagen finns – Akademins betydelse för industrins utveckling”
Svenskt Aluminium är en partner till JTH, Tekniska Högskolan i Jönköping, vilket innebär att vi finns med i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Jönköpingsregionen med företag och med Tekniska Högskolan är på god väg att bli Sveriges centrum för forskning och utveckling inom området aluminium.
Den forskning som tidigare bedrevs i Sundsvall är numera lokaliserad till Jönköping.
SPARK är en forsknings- och utbildningsmiljö, en så kallad kks-miljö, för industrin, akademin och den offentliga sektorn.
Miljöns utveckling stöds av KK-Stiftelsen och finansieras av dels KK-stiftelsen och dels av andra nationella finansiärer samt Horizon Europé.

Därför ska även de små företag vara med i forskningsprojekt!

På frågan vad vill Akademin – SPARK – få ut av att SME företag är med i våra forskningsprojekt:
”SME är en väldigt intressant resurs, alla de företag som arbetar med både aluminium som material, produktionsprocesser men även produkter i aluminium. Det gäller även i hög grad företagen inom gjuteribranschen.’
Vi, JTH, vill att ni gjuteriföreningen uppmanar företagen i er bransch att kontakta oss, dvs. Tekniska Högskolan i Jönköping, och meddela vilka utmaningar de står inför, så utvecklar vi variabler för att få dessa företag att bli än framgångsrikare.
“Nyttan är att öka kunskapen om både materialet och produktionsmetoder mm.”
Ett bra vittne till detta resonemang är Cajsa Lundberg, vd och ägare till Lundbergs Pressgjuteri i Vrigstad, som deltagit i projekt. Hennes absoluta uppfattning är att det skapat  industrinytta för henne och företaget. Hon menar vidare att även om vi är små så måste vi vara med. Genom att deltaga i dessa projekt, träffar vi även kollegor och konkurrenter, vi får inte glömma vikten av att nätverka!

Under konferensen väcktes en intressant fråga: ”Vem har ansvar för materialet i företaget?”
Det ”material” som används vid produktion, måste väljas, då är frågan vem som bestämmer, vem har makten?
Är det Konstruktion, (Ingenjörerna, Designerna) Ekonomifunktionen, Marknad.
Vi vet att materialvalet väsentligt påverkar den miljöbelastning som den producerade produkten åstadkommer. Är det då ekonomi, estetik, miljöhänsyn som blir vägledande i valet? Vilken hänsyn tar den som slutligen bestämmer, och hur påverkas slutkunden av detta val?
Detta vore intressant att närmare studera när det gäller industrin och företagen.
Här finns det naturligtvis möjligheter att påverka beslutsfattare så att bästa möjliga val sker ur allas synpunkter.

Jag konstaterar att de företag som medverkande/ deltog var överlag väldigt entusiastiska och uttryckte många positiva kommentarer:
”Detta var för oss verkligen INDUSTRINYTTA!”
Så uppmaningen från mig, fundera verkligen på att ta steget och medverka i något av alla de projekt som nu genomförs.

För mer information, vänligen Kontakta SPARK info.spark@ju.se