Ansök till Silléns Innovationsfond

0
1215
Mottagare år 2020 och 2021 var Martin Almgren och Tore Nilsson. Utdelare i mitten var Rudolf Sillén.

Ansök till Silléns Innovationsfond

Är du direkt eller indirekt verksam inom Svensk gjuteriindustri? Har du en idé som genomförts inom de senaste tre åren? Då är du kvalificerad att ansöka om stipendiet från Silléns Innovationsfond.
Varje år delas stipendier ut till en person, två personer eller en grupp. Beloppet uppgår till 50000 kronor. Ansökningar behandlas av Svenska Gjuteriföreningens Forskningsråd.

Sista inlämningsdag är den 30 november.

Om stipendiet

Silléns Innovationsfond belönar innovationer inom området gjuteriteknik. Syftet är att öka intresset för uppfinnarverksamhet och bidra till gjuteriindustrins utveckling. Med området gjuteriteknik avses: metallurgi, metallografi, form- och kärntillverkning, smältning och metallbehandling, legeringar, efterbehandlingar, gjutgodsdesign, gjutgodsberedning, planering samt processtyrning och miljö.
Innovationerna skall innebära något uppenbart nytt och något som är praktiskt användbart. Innovationen kan t.ex. lösa ett problem på ett nytt sätt, innebära en förenkling, besparing eller på annat sätt medföra en fördelaktig lösning. Innovationen behöver inte vara patenterbar för att vara belöningsbar. Även idéer som belönats av gjuteriets förslagskommitté är aktuella.

Ansök här.