FISI ökar till 94 indexpoäng i februari

0
121

I februari 2024 steg European Foundry Industry Sentiment Indicator (FISI) till 94,0 indexpunkter. Denna utveckling innebär en ökning med 1,1 indexpunkter jämfört med föregående månad. Att FISI nu går upp kan bero på en generell lättnad på marknaden, men också på att prisnivåerna på råmaterial har normaliserats, även om de ligger kvar på nivåer som är högre än de som observerades innan pandemin. 

Det är dock viktigt att betona att den övergripande situationen förblir spänd, med betydande hinder kvar att övervinna. Branschen står inför pågående utmaningar som fluktuerande efterfrågan och global ekonomisk osäkerhet. Dessa faktorer understryker bräckligheten i den nuvarande förbättringen och betonar behovet av bestående insatser för att stabilisera och stärka sektorn. 

Även om den lilla förbättringen i februari är ett positivt tecken bör man komma ihåg att den europeiska gjuteriindustrin fortfarande har en tuff väg framför sig. Att hålla sig alert och vidta proaktiva åtgärder kommer att vara avgörande för att hantera de pågående utmaningarna och se till att branschen förblir stark i motgångar.

Samtidigt är Business Climate Indicator (BCI) oförändrad på -0,42 indexpunkter, vilket speglar dess värde från januari. Detta är den åttonde månaden i rad som BCI har dröjt sig kvar under den kritiska tröskeln på 0 indexpoäng. Återigen, den negativa trenden i BCI härrör främst från bedömningen av exportorderboknivåer, en återspegling av ihållande utmaningar i denna aspekt. De pågående geopolitiska spänningarna i regioner som Mellanöstern och Ukraina fortsätter att utöva betydande inflytande på denna bana, vilket bidrar till ihållande stagnation i BCI.

FISI – European Foundry Industry Sentiment Indicator – är den tidigaste tillgängliga sammansatta indikatorn som ger information om den europeiska gjuteriindustrins prestanda. Den publiceras av CAEF European Foundry Association varje månad och är baserad på enkätsvar från den europeiska gjuteriindustrin. CAEF-medlemmarna uppmanas att ge sin bedömning av den nuvarande affärssituationen inom gjuterisektorn och sina förväntningar för de kommande sex månaderna.

BCI – Business Climate Indicator – är en indikator som publiceras av Europeiska kommissionen. BCI utvärderar utvecklingsförhållandena för tillverkningssektorn i euroområdet varje månad och använder fem åsiktsbalanser från branschundersökningar: produktionstrender, orderböcker, exportorderböcker, lager och produktionsförväntningar.

För ytterligare information besök www.caef.eu