FISI ökar till nästan 93 indexpoäng i januari

0
155

I januari noterar European Foundry Industry Sentiment Indicator (FISI) en ökning med 2,9 punkter, vilket visar en uppgång till 92,9 indexpunkter. Denna justering överstiger den negativa utveckling som observerades i december, då indexet låg på 90,0.

Ett nytt år medför alltid en möjlighet till förändring och en positiv vändning. Trots många svårigheter som gjuterier har fått utstå de senaste åren är branschen fortsatt robust. Även om industrin har märkt av bristen på subventioner, har FISI fortfarande lyckats öka i början av 2024. Detta resultat beror delvis på det faktum att vi har fått blandade resultat från medlemsföreningarna för den aktuella månaden.

Utmaningar som förhöjda energipriser, brist på arbetskraft och osäkerhet kring tillgången på råvaror utövar ett ständigt tryck på europeiska gjuterier. Dessa faktorer, när de betraktas tillsammans, skapar en komplex miljö som kräver strategisk planering och anpassning för att säkerställa motståndskraften och hållbarheten hos den regionala gjuteriindustrin.

 

FISI – European Foundry Industry Sentiment Indicator – är den tidigaste tillgängliga sammansatta indikatorn som ger information om den europeiska gjuteriindustrins prestanda. Den publiceras av CAEF European Foundry Association varje månad och är baserad på enkätsvar från den europeiska gjuteriindustrin. CAEF-medlemmarna uppmanas att ge sin bedömning av den nuvarande affärssituationen inom gjuterisektorn och sina förväntningar för de kommande sex månaderna.

BCI – Business Climate Indicator – är en indikator som publiceras av Europeiska kommissionen. BCI utvärderar utvecklingsförhållandena för tillverkningssektorn i euroområdet varje månad och använder fem åsiktsbalanser från branschundersökningar: produktionstrender, orderböcker, exportorderböcker, lager och produktionsförväntningar.

För ytterligare information besök www.caef.eu.